ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОГРАМА ЕВРОПА НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА ЗА 2022 г.

ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОГРАМА ЕВРОПА НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА ЗА 2021 г.

ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОГРАМА ЕВРОПА НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА ЗА 2020 г.

ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОГРАМА ЕВРОПА НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА ЗА 2019 г.

ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОГРАМА ЕВРОПА НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА ЗА 2018 г.

ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОГРАМА ЕВРОПА НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА ЗА 2017 г.

ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОГРАМА ЕВРОПА НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА ЗА 2016 г.

ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОГРАМА ЕВРОПА НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА ЗА 2015 г.

ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОГРАМА ЕВРОПА НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА ЗА 2014 г.

ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОГРАМА ЕВРОПА НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА ЗА 2013 г.

ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОГРАМА ЕВРОПА НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА ЗА 2012 г.

ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОГРАМА ЕВРОПА НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА ЗА 2011 г.

ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОГРАМА ЕВРОПА НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА ЗА 2010 г.

ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОГРАМА ЕВРОПА НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА ЗА 2009 г.

Go to top