На 21 октомври т.г. Сдружение „Възраждане-2016“ и район „Възраждане“ представиха резултатите от съвместно реализирания проект „Приложение на модели за обновяване и социализация на примерна сграда и прилежащото й обществено и дворно пространство“, разработен с финансовата подкрепа на Програма „Европа“ 2018 г. на Столична община.
 
В представянето участваха Савина Савова - кмет на район „Възраждане“,  арх. Николай Диков – зам.-кмет на района, Дарина Енева – секретар на района,  арх. Свободна Вранчева - ръководител на проекта и председател на Сдружение „Възраждане -2016“, експерти от районната администрация и членове на екипа на арх. Вранчева, представители на партньорската неформална структура – Инициативен комитет „Възраждане – Женски пазар“.
 
Савина Савова приветства присъстващите и благодари на всички участници в проекта за положените усилия и за постигнатите резултати. „Съвместните ни проекти със Сдружение „Възраждане 2016“ засягат една изключително актуална тема за София и за нашия район, а именно съхраняването и възстановяването на сградите - паметници на културата, създаването на условия, съответстващи на съвременните стандарти на живот, като запазваме архитектурата и духа на историческия център на столицата ни. Проектите ни стартираха след подписване на Меморандума за сътрудничество от кмета на София Йорданка Фандъкова и кмета на 3 арондисман на Париж „Маре“ и поредица от проекти и срещи с експерти от Франция и България. В настоящия проект акцент беше изработването на предложения за обновяване на една конкретна сграда, в която собствеността на  СО е 70% и която се нуждае от реставрация и обновяване. Сградата е на ул. „Стефан Стамболов“ 56“. Кметът на район „Възраждане“ Савина Савова благодари на екипа на Програма „Европа“ и специално на председателя на Програмния съвет Ирина Йорданова за оценката и възможността да се реализира този необходим и актуален за София и район „Възраждане“ проект. В заключение, Савина Савова добави, че съхраняването и възстановяването на сградите - паметници на културата е обща грижа, за която работим активно, но е и основна отговорност на собствениците, която те не бива да забравят.
 
Арх. Свободна Вранчева представи проекта и резултатите от него. „Избраната сграда е в непосредствена близост до Женския пазар, район, който екипът ни изследва задълбочено през 2016 г. и бяха направени сериозни анализи и оценки на възможностите за опазване и оздравяване на сградите в кварталите на една от най-атрактивните части на градския център. В този район е необходимо да се съхрани градската структура на ценните улични ансамбли и силуети, като се подобрят общите качества на застрояването и условията на обитаване и работа.  По време на работата по проекта в реални условия се оцениха още веднъж сериозните проблеми за ангажираността на собствениците за ремонтни и обновителни мероприятия и необходимостта от по-ефективни юридически и финансови предпоставки за тяхното подпомагане.“ Арх. Вранчева сподели за извършените дейности. „Моделът за изследване на сградата беше усъвършенстван като процесът обхвана разработването на отделни фишове – 11 на брой за имота и прилежащото му обществено и дворно пространство, общите елементи на сградата, отделните магазини и апартаменти с техните инфраструктурни мрежи, конструктивни особености и др. Фишовете съдържат оценка на състоянието и предложения за обновяването и опазването, за реставрацията и социализацията на сградата“, каза арх. Свободна Вранчева и представи мерките, предприети от Столична община. 
 
В хода на интересната дискусия, заместник-кметът на район „Възраждане“ арх. Николай Диков сподели, че след реализацията на проекта следва изработване на Задание за ремонт и реставриране на сградата, проектиране и търсене на възможности за финансиране на обновяване.   
 
Go to top