На 19 юли 2018 г. се проведе второто издание от серията дискусии „Диалози за София“, посветено на темата  „Бедност и отпадъци“. Поредицата е съвместна инициатива на Форум Гражданско Участие и Визия за София по проект „Граждански разговори за споделена Визия за София и крайградските райони“, който се изпълнява с финансовата подкрепа на Столична община, Програма „Европа“ 2018.
 
Събитието започна с представяне на  наличните данни, изследвания и анализи по взаимовръзките  на темата. Те бяха обсъдени и допълнени в публична дискусия с участието на Лорита Радева – общински съветник и председател на Постоянната комисия по опазване на околната среда, земеделие и гори към СОС , Николина Иванова - началник отдел Социални услуги за възрастни лица в Агенция за социално подпомагане, Станислав Николов -  представител на  Асоциацията на специалистите по управление на околната среда,  Евгения Дашева -  от Екологично сдружение  “За земята” и Полина Павлова - от Тръст за социална алтернатива. На събитието присъстваха Лилия Христова – обществен посредник на територията на СО, Анна Стойкова – общински съветник и зам.-председател на Постоянната комисия по опазване на околната среда, земеделие и гори към СОС , Йоанна Драгнева – член на комисията. Модератори на диалога бяха Ива Таралежкова и Десислава Христова от  Форум Гражданско участие, а в отворената дискусионна част взеха участие представители на водещи граждански организации и активисти от сферата на екологията, градската и околната среда, представители на бизнеса,  граждани, които се включиха с коментари и идеи.
 
Екипът на Визия за София предложи три възможни подхода за справяне със свързаните проблеми - бедност и отпадъци, а именно: независимо решаване на екологичния и социалния проблем; легализиране  работата на уличните събирачи в системата за управление на отпадъците;  временно включване на събирачите в системата за управление на отпадъците с цел отклоняване от сектора в дългосрочен план. Трите възможни посоки на работа бяха обсъдени от присъстващите представители на заинтересованите страни.
 
Лорита Радева, председател на Постоянна комисия по опазване на околната среда, земеделие и гори към СОС предложи “паралелен подход”, който да включва широк образователен процес  за ползване на системите, които общината създава и предлага. Тя посочи, че съвместната паралелна работа и този вид обмен на мнения с гражданските организации е винаги много полезна.  Трябва да се работи за готовността на гражданите да се включат в системата за разделно събиране на отпадъците още от училищата и детските градини, заяви г-жа Радева. Тя сподели, че предстои подписване на нови договори с изпълнителите на цветните контейнери и  при предното договаряне е поискано намаляване на отворите на съдовете, което би се  отразило върху ефективността на разделното събиране.
 
Полина Павлова от Тръст за социална алтернатива посочи, че интегрираният подход е най-подходящ и фактът, че  дискусията се случва, е добър старт на работата в тази посока.  Според нея  легализирането би било трудно, тъй като част от уличните събирачи са загубили вяра в системата и трудовият договор не е опция за тях.
 
Евгения Дашева от Екологично сдружение  “За земята” заяви, че подобен неформален сектор има навсякъде.  В Париж  събирачите имат официална организация. Като основен проблем тя посочи липсата на доверие в системата за управление на отпадъците. За нея главната отговорност е на държавата и общините – да осигурят пряк достъп до достатъчно контейнери за разделно събиране и таксата за смет да зависи от това колко отпадъци  сме разделили. 
Николина Иванова, началник отдел Социални услуги за възрастни лица в Агенция за социално подпомагане, поясни, че подкрепя интегрирания подход.  Тя  смята, че  хората, които не искат да работят и да се квалифицират създават големия социален проблем, тъй като социалните услуги се ползват доброволно и ако един човек не иска да ги ползва, няма как държавата и общината да го задължат. Затова тя препоръча следването на интегриран подход, който да включва широки образователни и комуникационни кампании.
 
Станислав Николов от Асоциацията на специалистите по управление на околната среда посочи, че след намесата на уличните събирачи част от отпадъците, негодни за продаване, остават около съда, други остават около площадките за изкупуване на суровини. Това замърсява околната среда и създава екологичен проблем.  Той изказа мнение, че  трябва да се въведат мерки, които да задължат юридическите лица да събират разделно.
 
В последвалата отворена дискусия с въпроси, коментари и предложения се включиха над 20 експерти и активисти от публиката, чиито предложения ще бъдат обработени и представени от екипа на Визия за София. Събитието беше предавано на живо във Facebook страницата на инициативата, където  граждани можеха да задават своите въпроси и да изкажат мнение по обсъжданите теми.  
.
 
Go to top