На 28 юни 2018 г.  стартира серията от дискусии „Диалози за София”,  чието първо издание беше посветено на взаимосвързаността между планираните и реализирани бизнес зони и придвижването в града. Дейността е част от проект „Граждански разговори за споделена Визия за София и крайградските територии“, който се реализира от Форум Гражданско Участие с финансовата подкрепа на Столична община, Програма „Европа“ 2018.
 
Събитието започна с презентация на обработените от екипа на Визия за София данни по темите и продължи с дискусия, в която участваха арх. Здравко Здравков - главен архитект на Столична община, Евгени Крусев - заместник-кмет по направление „Транспорт и транспортни комуникации” на Столична община, Таня Косева-Бошова - председател на Асоциацията на собствениците на бизнес сгради, Юлиян Милев – главен финансов директор и вицепрезидент финанси на Telus International Europe и Виктор Чаушев - член на УС на Сдружение “Градски транспорт и инфраструктура”. На събитието присъстваха Лилия Христова - обществен посредник на територията на СО, Силвия Христова - общински съветник и председател на Постоянната комисия  по устройство на територията, архитектура, достъпна среда и жилищна политика към СОС, Екатерина Йорданова - общински съветник и председател на Постоянната комисия по транспорт и туризъм към СОС. Модератори на диалога бяха Ива Таралежкова и Диана Андреева от  Форум Гражданско участие, а в отворената дискусионна част взеха участие представители на водещи граждански организации и активисти от сферата на транспорта, градската и околната среда, архитекти и представители на бизнеса,  граждани. 
 
Презентация на екип Визия обобщи данни за връзките между големите офис сгради и придвижването и представи карти на концентрацията на инвестиционни проекти за бизнес сгради, както и на мобилността и най-натоварените кръстовища, линии на наземния градски транспорт. От направените анализи стана ясно, че по данни на Плана за устойчива градска мобилност 38% от придвижването в София е от и до работните места, което го прави основен генератор на трафик в София. 
 
„След внимателен преглед трябва да се фокусираме върху инструменти за стимулиране  създаването на истински многофункционални зони, както и за мултифункционалност не само на зоните, но и вертикално - на сградите”, коментира Здравко Здравков, главен архитект на Столична община.
 
Заместник-кметът по транспорта Евгени Крусев посочи, че мисленето за достъпността започва от етапа на проектиране на всяка сграда и са необходими много предварителни анализи от страна на бизнеса преди реализация на инвестицията, както и стимулиране на устойчивите начини за придвижване след това.
 
Като представител на един от големите работодатели в столицата, с база от офиси на различни локации в града, Юлиян Милев от Telus International Europe разказа, че освен достъпно местоположение и удобен достъп, определящо при избор на място за инвестиция или наем е локацията - за привличане и задържане на подходящи служители. В качеството си на  председател на Асоциацията на собствениците на бизнес сгради, Таня Косева-Бошова посочи, че правят много инвестиции в паркоместа, дори и в душове и кабини за преобличане за колоездачите, но метрото е водещ фактор и в момента няма инвеститор, който би избрал район, далеч от планирана спирка на метрото. Според Виктор Чаушев от сдружение “Градски транспорт и инфраструктура”  инвестициите в по-добра мобилност трябва да са комплексни, но първо трябва да се създадат такива транспортни връзки, които могат да “свалят” големия брой хора от личните автомобили. Според него, времето за пристигане е по-важно от комфорта на придвижване.
 
В последвалата отворена дискусия с въпроси, коментари и предложения се включиха над 30 експерти и активисти от публиката, чиито предложения ще бъдат обработени и представени от екипа на Визия за София. Събитието беше предавано на живо във Facebook страницата на инициативата, където  граждани можеха да задават своите въпроси и да изкажат мнение по обсъжданите тези.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Go to top