Фондация „Мини Арт“   проведе на 7 юни 2018 г.  конференция на тема „Методология на Социалния цирк“. Дейността е част от проект „Социален цирк“, който се изпълнява с финансовата подкрепа на Столична община, Програма „Европа“ 2018, в партньорство с район „Надежда“, Сдружение „Деца и юноши“ и Френски Институт.
 
Лилия Христова, обществен посредник на територията на Столична община, поздрави присъстващите и изказа задоволство от работата на фондацията по повод реализираните представления за деца от социални домове в квартал „Надежда“ и затвора за малолетни ЗО „Кремиковци“. Тя сподели мнение, че социалният цирк има място и роля в живота на София. 
 
Гости на събитието бяха артистите от  „Cirkus Tværs“,  Дания. Те разказаха за  своя опит в изпълнението на социални циркови проекти, чрез които младите хора срещат добри примери на морални ценности и откриват, че могат да направят много повече, отколкото мислят.
 
По време на конференцията Гео Калев, учредител на  Фондация „Мини Арт“  представи екипа на проекта: цирковите артисти, психолози и фотограф.  Модератор на събитието бе Галина Риом-Ройбек от Дания. Тя разказа за  пилотния проект „Социален Цирк“, част от Мини Арт Фест 8, чиято основна  цел е да развие практики и да даде нови възможности пред цирковата педагогика за деца и млади хора в град София. „В партньорство с датския цирк ТВАС постигаме тази цел, като в бъдеще планираме да изградим постоянен Социален Цирк в столицата, който да предлага артистична и социална услуга от ново поколение“, сподели Гео Калев. Социалният цирк е иновативен подход за образование и  интеграция на деца, млади хора и възрастни със затруднения. Стартирал преди повече от 30 години в Европа като експериментален проект, той е вече утвърден метод в държави от цял свят. Работата с него е социална, физическа и артистична дейност, която се фокусира върху създаването на подходяща за комуникация и  интеграция среда.
 
В рамките на конференцията Фондация „Мини Арт“  представи своята дългосрочна визия и план за действие до 2020 г., както и книгата, създадена по проекта -  „Социален Цирк за Надежда“.
 
По време на дебата за ползите  и добрите практики при провеждане на циркови занятия се включиха представители от районната администрация  и социалните домове в район „Надежда“. Всички те се обединиха около идеята, че Социалният цирк е процес на обучение в редица умения, които изграждат мрежа за подпомагане, имаща за цел да промени обществената и лична нагласа на деца в уязвимо положение и да ги интегрира в обществото по-успешно, като гарантира здравословна психологическа среда и традиция за развиване на умения в областта на цирковото изкуство.
 
Go to top