От 5 до 10 юни 2018 г. в рамките на проект „Динамична Европа“, който се изпълнява с финансовата подкрепа на Столична община, Програма „Европа“ 2018 от Сдружение „Карпе Дием“, в централното фоайе на Университета за национално и световно стопанство е разположена информационна инсталация, посветена на Българското председателство на Съвета на Европейския съюз.
 
Студенти от УНСС, участвали в разработването й, представят визуално символите на България, календар на заседанията на Съвета на ЕС, неговите приоритети, задачи, отзиви и оценки. По време на семинарните занятия по учебните дисциплини Институции на гражданското общество и Европейски програми и инструменти младите хора подготвиха информационни табла по ключови въпроси, свързани с Европредседателството и изработиха творческа концепция.  
 
Ръководители на участниците са доц. д-р Деница Горчилова, научен секретар на катедра "Публична администрация" и Виолета Тончева-Златкова, хоноруван асистент.
 
Проектът е насочен към младежи – студенти в областта на Публичната администрация и сходни специалности, както  и към заинтересовани лица в сферата на публичното управление. Целта е повишаване на информираността относно дейностите, свързани с Българското председателство на Съвета на Европейския съюз. 
 
Go to top