На 30 март т. г. се състоя Кръгла маса, посветена на отношението на децата към различията на хората с увреждания. Събитието се организира  от фондация „Деца с проблеми в развитието” по проект „София – Не подминавай, а опознавай”, който се изпълнява с финансовата подкрепа на Столична община, Програма „Европа“ 2018, в партньорство с район „Студентски“.
 
Кметът на район "Студентски" Димитър Дилчев заяви, че необходимостта от форуми, касаещи нуждите на хората с увреждания и поведението на родителите на деца в норма, е голяма и в тази връзка  администрацията ще продължи да помага и да работи активно, включвайки се и инициирайки събития и кампании. Велина Белева-Влахова, заместник-кмет на район „Студентски“ и координатор на проекта, постави за разглеждане темата за готовността на българските родители да посрещнат адекватно въпросите на децата си относно хората с увреждания. Госпожа Белева-Влахова предложи да се организират неформални срещи с родители и представители на екипа на проекта, които да помогнат за правилната комуникация. Директорите на детски градини, присъстващи на форума, единодушно подкрепиха идеята и обсъдиха конкретни съвместни действия.
 
Основната цел на кампанията, според Анита Кънчева,  председател на Фондация „Деца с проблеми в развитието“, е обединяване на усилията за постигане на позитивна промяна в обществените нагласи.
 
На срещата присъства Цветомира Георгиева, координатор по Програма „Европа“. 
 
По време на събитието бяха представени  редица добри практики. Своя опит споделиха представители на институции, неправителствени организации и родители.
 
Go to top