С официална пресконференция,  проведена на 6 февруари т.г. беше даден стартът на проекта „Бъди зелен=Бъди модерен=Бъди Европа“, който се изпълнява от Фондация „Българе“ с финансовата подкрепа на Столична община, Програма Европа 2018. 
 
Пред журналисти и гости  Галина Иванова,  ръководител на проекта и Димитър Парушев, финансов директор на Фондация „Българе“ дадоха разяснения относно  бъдещата дейност. В началото на срещата Цветомира  Георгиева, координатор по Програма Европа,  поднесе специално приветствие от името на  Ирина Йорданова, общински съветник и Председател на Програмния съвет на Програма Европа. Към присъстващите, от името на  Христо Димитров, създател и продуцент на фолклорен ансамбъл „Българе“, се обърна и  г-н Парушев.  
 
Основната идея на проекта е изработване на 28 арт-инсталации на тема „Бъди Зелен=Бъди модерен=Бъди Европа“, равни на броя на страните членки на Европейския съюз. Инсталациите ще бъдат изработени от български ученици и студенти в художествени училища, респективно университети, и ще показват как изглежда всяка  от страните членки през погледа на един български млад човек.  Инсталациите ще бъдат изработени от отпадъци, които са екологично чисти и могат да се рециклират (хартия, кашони, стъкло, дърво).  
 
Идеята е да се представят 28-те страни членки в тяхното единство по модерен и иновативен начин. Експозицията ще има образователен и сравнителен ефект както за авторите, така и за посетителите и гостите на този своеобразен спектакъл.  
 
Поради естеството си, експозицията ще бъде представена в зала за продължителен период от време с възможност да бъде посетена от максимален брой хора и ученици, както от столичните училища, така и от страната. Ще се организират срещи и уъркшоп с авторите на всяка една от инсталациите в избрано от тях време, което ще даде  възможност за подсъбития в рамките на общото.
 
Проектът притежава възможност арт инсталациите впоследствие да се експонират на различни места и да носят посланието на идеята за Европа, за зеленото мислене, за креативността на младите хора. Зелената идея е основно застъпена в унисон с посланието на София – So Green, So Smart .
 
В резултат от изпълнение на проекта гостите на столицата, включително тези, които ще заседават по време на Българското председателство, ще видят страните членки през очите на българските младежи, посветени на изкуството. 
 
 
 
Go to top