Програма „Европа“ на Столична община, която от 2009 г. подпомага гражданския сектор на територията на Столична община, ще продължи да подкрепя своите бенефициенти и в обявената международна и национална ситуацията на пандемия от коронавирус covid19.

Договорирането и изпълнението на одобрените с решение на Столичния общински съвет № 66/ 20.02.2020 г. проекти по Програма „Европа“ 2020 беше възпрепядствано от въведеното от 13.03.2020 г. в цялата страна инвънредно положение, което е в сила и към днешна дата. В голяма си част, дейностите по проектите съдържат мерки за публичност (откриващи и закриващи събития, пресконференции); семинари, дискусии, обучения, уъркшопи, екипни и експертни срещи, информационни срещи, работа в училища/ с ученици/ с учители / с родители, публични хепънинги, събития на открито, посещения, събития/ дейности в паркове, градинки, открити пространства, стрийт арт, изложби, видео и фотозаснемане на събития, др. Осъществяването на проектите по Програмата е невъзможно по начина, по който те са одобрени от Столичния общински съвет.

С цел подкрепа на гражданския сектор и успешно изпълнение на одобрените 36 проекта на неправителствените огранизации, на свое извънредно онлайн заседание на 16.04.2020 г., Столичният общински съвет единодушно одобри предложението на председателя на Програмния съвет г-жа Екатерина Йорданова и на главния координатор доц. д-р Тодор Чобанов за адаптиране на проектните предложения в рамките на вече заложените от организациите цели и вземайки предвид действащите мерки за безопасност и защита здравето на гражданите.

Г-жа Йорданова подчерта, че сега, повече от всякога е нужно Програма „Европа“ да продължи своята дейност и да работи с гражданския сектор в столицата. Тя изрази вярата, че като експерти в своите области на действие, организациите ще бъдат много креативни в предложенията си за алтернативни решения и биха предложили много добри и иновативни практики, които Програмата да може да сподели с цялата общност след това.

Go to top