На 12 и 16.04.2021 г. се проведоха обявените онлайн информационни дни по процедурата за кандидатстване по Програма „Европа“ 2021.

Срещите бяха открити от Екатерина Йорданова, председател на Програмния съвет на Програма „Европа“. Тя отбеляза, че през 2021 г. Програма „Европа“ се реализира за 13-та поредна година, добре познавана е и очаквана от неправителствения сектор. За 2021 г. Програмата представя по-амбициозни и широки приоритетни области, давайки възможност на по-голям кръг от заинтересовани страни да кандидатстват за безвъзмездно финансиране. Допълнително, новата четвърта приоритетна област е възможност да се работи и подпомогне една от много засегнатите области от кризата с Ковид-19, а именно туризма. По този начин обхватът на обществените въпроси, по които Програмата ще работи с гражданските организации, броят на потенциалните организации – кандидати и броят граждани, до които ще достигнат решенията по проектите се увеличава значително.

Деница Боева, координатор на Програма „Европа“ представи насоките и процедурата по кандидатстване, изискуемите документи, онлайн формуляра и отговори на всички поставени въпросите на присъстващите.

По време на информационните дни разяснения и консултации получиха 70 представители на организации, потенциални кандидати с проектни предложения по Програмата. Всеки от присъстващите с интерес към Програма „Европа“ 2021 имаше възможност свободно да се включи в информационните дни по предварително обявения график и да получи консултация и отговор на поставените въпроси.

Допълнителни консултации се предоставят и чрез изпращане на въпроси на формата за контакт на интернет страницата на Програма „Европа“ (меню „Кандидатствай тук“, подменю „Въпроси“) до 5 дни преди крайния срок за кандидатстване, на които ще бъде отговорено в подменю „Отговори”. Консултации по телефон не се допускат.

Крайният срок за кандидатстване е 17:00 ч. на 05.05.2021 г. само чрез попълване и подаване на онлайн формуляр за кандидатстване по съответната приоритетна област на интернет страницата на Програма „Европа“, меню „Кандидатствай тук“.

Go to top