На своето заседание днес, 06.02.2020 г., Столичният общински съвет одобри нов състав на Програмния съвет на Програма „Европа“ с председател Екатерина Йорданова, общински съветник и председател на Постоянната комисия по европейски програми, проекти и международно сътрудничество и членове:


Борис Петров, общински съветник и заместник-председател на Постоянната комисия по европейски програми, проекти и международно сътрудничество, член на Постоянната комисия по обществен ред и сигурност и на Постоянната комисия за връзки с гражданското общество,
Николай Николов, общински съветник и заместник-председател на Постоянната комисия по европейски програми, проекти и международно сътрудничество, член на Постоянната комисия по устройство на територията, архитектура, достъпна среда и жилищна политика и на Постоянната комисия за децата, младежта и спорта,
Прошко Прошков, общински съветник, председател на Постоянната комисия по инженерна инфраструктура и енергийно планиране, член на Постоянната комисия по европейски програми, проекти и международно сътрудничество и на Постоянната комисия по икономика и собственост,
Диян Стаматов, член на Постоянната комисия по европейски програми, проекти и международно сътрудничество, на Постоянната комисия за децата, младежта и спорта и на Постоянната комисия по образование, култура, наука и културно многообразие,
Владимир Митов, член на Постоянната комисия по европейски програми, проекти и международно сътрудничество и на Постоянната комисия за децата, младежта и спорта,
Марта Георгиева, член на Постоянната комисия по европейски програми, проекти и международно сътрудничество и на Постоянната комисия по опазване на околната среда, земеделие и гори,
Иво Божков, член на Постоянната комисия по европейски програми, проекти и международно сътрудничество и на Постоянната комисия по обществен ред и сигурност,
Владимир Данев, заместник-председател на Постоянната комисия за връзки с гражданското общество и член на Постоянната комисия по европейски програми, проекти и международно сътрудничество,
Малина Одоен, общински съветник, председател на ПГ на ГЕРБ /СДС/, председател на Постоянната комисия по образование, култура, наука и културно многообразие, член на Постоянната комисия по здравеопазване и социална политика,
Татяна Георгиева, общински съветник, председател на Постоянната комисия за децата, младежта и спорта, член на Постоянната комисия по икономика и собственост,
Дончо Барбалов, заместник-кмет на Столична община по направление “Финанси и здравеопазване", и
Светлана Ломева. изпълнителен директор на фондация „Асоциация за развитие на София“.


Програмният съвет ръководи Програма „Европа“ съгласно Правилата за работа по Програма „Европа“, и се председателства от председателя на Постоянната комисия по европейски програми, проекти  и международно сътрудничество.

Go to top