На 11 септември 2019 г. (сряда) от 14:30 ч. до 17:00 ч. и на 12 септември 2019 г. (четвъртък) от 11:00 ч. до 14:00 ч. в сградата на Столична община на ул. „Париж” № 1 ще се проведат информационни дни по процедурата за кандидатстване по Програма "Европа" 2020. 

По време на информационните дни ще бъдат направени разяснения по Насоките за кандидатстване, формуляра за кандидатстване, придружаващите документи, методиката за оценяване, както и демонстрация на подаването на електронната апликационна форма. 

Консултации, освен по време на информационните дни, ще бъдат давани и електронно, чрез изпращане на въпроси на формата за контакт на сайта на Програма „Европа“. Няма да бъдат давани консултации по телефон и персонални срещи. Всички въпроси и отговори ще бъдат публикувани на интернет страницата на Програма „Европа“ в меню „Кандидатствай тук/Отговори“.

Go to top