На 10.07.2019 г. се проведе заключителното събитие организирано по проект „Връзка между измервания на ФПЧ и здравни индикатори за остра заболеваемост в София“, изпълняван от сдружение „Въздух за Здраве“ в партньорство с Факултета по обществено здраве (ФОЗ) - МУ София, с финансовата подкрепа на Столична община, Програма „Европа“ 2019.

В Аула Магна на болница "Св. Екатерина" гости бяха кметът на София Йорданка Фандъкова, заместник-министърът на здравеопазването Светлана Йорданова, председателят на постоянната комисия по околната среда, земеделие и гори Лорита Радева, председателят на постоянната комисия по образование, култура, наука и културно многообразие и член на Програмния съвет на Програма „Европа“ Малина Едрева председателят на Програмния съвет на Програма „Европа“ Ирина Йорданова, председателят на Български лекарски съюз д-р Иван Маджаров, ректорът на Медицински университет София проф. д-р Виктор Златков, основателят и заместник-деканът на Факултет обществено здраве проф. д-р Цекомир Воденичаров и зам.-деканът проф. Каролина Любомирова, директорът на Националния център по обществено здраве и анализи доц. д-р Христо Хинков, Управляващият Офиса на СЗО в България доц. Михаил Околийски, директори на общински болници и ДКЦ, над 100 лекари от столични болници и индивидуални практики, представители на неправителствения сектор, медии.

Г-жа Фандъкова обяви, че София се развива като зелен, иновативен и сигурен град, и по-доброто качество на въздуха означава по-добро качество на живот. През 2019 г. е въведен специален приоритет за тема качество на въздуха в проектите, които се финансират по Програма „Европа”, като са подкрепени общо три проекта.

Изследванията показват, че проблемът със замърсяването на въздуха се приема от гражданите като ключов за решаване и 70% от хората смятат, че проблемът е решим само с тяхното лично участие. Йорданка Фандъкова посочи, че Столичната община изпълнява програма с над 100 мерки и дейности за подобряване на качеството на въздуха.

Кметът открои четири направления на работа: първо - осигуряване на информация, второ - модернизацията на градския транспорт, трето - подмяната на старото битово отопление с екологично и четвърто - озеленяване и залесяване.

Изпълнен е пилотен проект в район „Красна поляна“ за доставка и монтаж на 35 бр. филтри за комини за домашни горивни инсталации. С цел ограничаване и намаляване на замърсяването от битово отопление в Столична община се изпълняват два проекта, по които ще бъдат подменени отоплителните уреди на 20 000 домакинства с по-екологичен начин на отопление. Столична община изпълнява и проект „Ефективно използване на новите технологии за чист атмосферен въздух“, финансиран по Програма „Балкани – Средиземно море“ (2014-2020) на ЕС, по който ще бъдат монтирани 22 сензорни станции за отчитане на качеството на атмосферния въздух.

В момента се строи третата линия на метрото, с която ще бъдат намалени на 90 хил. тона годишно вредните емисии във въздуха; подменен на 90% е автобусният парк, тролейбусният парк.

Ежегодно общината изпълнява дейности по озеленяване, възстановяване на паркове и градини и залесяване. Засаждаме над 2000 нови дървета в града и залесяваме около 100 дка общински земи около града.

Д-р Александър Симидчиев, председател на сдружение „Въздух за здраве“ представи резултатите от проведено изследване по проекта, целящ да се установи връзката между нивата на фини прахови частици във въздуха и непосредствените здравни последици от тях. Резултатите от изследването показват, че качеството на атмосферния въздух влияе върху здравния статус на населението. От ключова важност е, че резултатите от настоящия проект регистрира по-ранни здравни ефекти, с което подпомагат превантивните мерки на по-ранни етапи. Проучването е проведено в периода февруари - юли 2019 г., като цялостният анализ включва данни за 24 месеца.

Изследването показва, че при надвишаване на среднодневната норма на съдържанието на фини прахови частици, сигналите към центъра за спешна медицинска помощ се увеличават със средно 10%.

За целите на анализа са използвани осреднени данни от официалните шест странции на Изпълнителната агнеция по околна среда, както и осреднени стойности от странциите на гражданската мрежа на AirBG.info на територията на София. Подкрепа за проучването, сдружението е получило от Центъра за спешна медицинска помощ София, Университетската многопрофилна болница за активно лечение и спешна медицина „Николай Иванович Пирогов“ и Аджибадем Сити Клиник МБАЛ Токуда.

Go to top