В изпълнение на дейностите по проект "Мисия: Добротворител", екипът на фондация „РеАрт" проведев неформална обстановка втора среща с доброволци на 27.06.2019 г. в галерия "+ това". Проектът "Мисия: Добротворител" се изпълнява с финансовата подкрепа на Столична община, Програма "Европа" 2019 от фондация "РеАрт", в партньорство с Район "Подуяне".

В рамките на срещата бяха представени основни насоки, свързани с работата с деца в риск, по отношение на личностното им развитие, включително практическа подкрепа, свързана с конкретни занимания. Също така беше представена и дейността на неправителствените организации, работещи с децата и младежите, настанени в центровете от семеен тип в София, както и конкретните стъпки, които всеки един доброволец следва да предприеме, за да участва активно в заниманията.

До момента са получени над седемдесет запитвания и предложения от потенциални доброволци с изразено желание за участие и подкрепа. Медийни партньори на кампанията са Българската национална телевизия, Дарик радио и Лицата на града.

Go to top