В периода 28-30.06.2019 г. в центъра за събития „Проджект Лаб“ се състоя фотографска изложба по проект „София – град на приятели“, който се изпълнява от Сдружение с нестопанска цел „Клас-А“ с финансовата подкрепа на Столична община, Програма „Европа“ 2019.

В продължение на три дни всички гости на изложбата имаха възможност да разгледат 10-те авторски фотографии на доброволци от Сдружението, популяризиращи визията на София като столица на толерантността.

Go to top