Втората дискусия - "Духовни пътища на Европейска София"- по проект "Духовни и делови пътища на Европейска София", който се изпълнява от Център за изследвания и политики на жените с финансовата подкрепа на Столична община, Програма Европа 2019, се проведе на 13.06.2019 г.

Лектор на събитието беше доц. д-р Веселина Вачкова, автор на монографиите "Богомилската алтернатива", "Един път, един храм, един дворец и десет века история (От Скретиска до Костинброд 4 – 14 в.)", "Сердикийският събор: 1670 години история и интерпретации", "Сердика е моят Рим. Градският облик и ролята на Сердика (ср. III в. – ср. VI в.)," "Белите пoлета в българската културна памет", "Мистерията на българските стенописи. Да докоснеш Бога" и др., която е и автор, съавтор и издател на множество сборници от научни конференции, студии и статии.

Доц. Вачкова запозна представителите на туристическия бранш от София, както и присъстващите представители на неправителствени организации с античната история на Сердика и за мястото и ролята на града ни в духовния и политически живот на Стария свят и в утвърждаването на християнството като водеща световна религия. Макар и за кратко, Сердика е била столица на Римската империя, и то нейната първа християнска столица, и името й се свързва със Сердикийския Едикт на толерантността, който дава на християнството статут на „законна религия“. Това е първият едикт, с който се дава молитвена свобода, отменя се инкриминацията на християнството, гарантира се сигурност на домовете и живота на изповядващите го, подобно на останалите граждани в Римската империя.

 

Лекторката представи информация за текущите разкопки в централната градска част на София, за представените пред публиката части от улици, сгради и духовни комплекси. Специално внимание от лекцията и представените 3D реконструкции зае археологическият комплекс на територията на община Костинброд, като "луксозно предградие" на императорска Сердика. То включва Пътната станция Скретиска по древната линия „Виа Милитарис“, минаваща от Белград през София /Сердика/ до Истанбул /Константинопол/, изградената по-късно в нейна близост късноримска резиденция, която е един от най-големите резиденциални комплекси, известни изобщо в Римската империя; т.нар. "Ротонда", която е част от комплекса, вероятно е била светилище на Великата богиня майка Кибела и е свързана с нейния култ.

 

Доц. Вачкова представи и историите на жените, които, както изглежда, са живели в двореца - съпругата на Галерий, автора на Едикта - Галерия Валерия, Констанция, Фауста и Елена - сестрата, съпругата и майката на Константин Велики и др. Всъщност животът им може да е илюстрация на древната идея за предаване на власт по линия на царската дъщеря. Дали Галерия Валерия е прототип на св. Екатерина, тачена като светица и изобразявана като царица, може само да се предполага, но в изворите витае внушението за важното място на жените от двореца в утвърждаването на християнската вяра.

Go to top