На 29.05.2019 г. в 78. СУ „Христо Смирненски“ се състоя среща на ученици с г-н Рангел Марков, кмет на Район Банкя. Срещата е част от проекта „Про-Банкя: усещането за принадлежност, или за локалната идентичност на тийнейджърите в град Банкя“, изпълняван с финансовата подкрепа на Столична община, Програма „Европа“ 2019 от сдружение „Форум за европейско бъдеще“ в партньорство със Район „Банкя“, 78. СУ „Христо Смирненски“ и Професионална гимназия по туризъм „Алеко Константинов“ – Банкя.

 

Г-н Марков запозна учениците с перспективите за превръщане на Банкя в един от емблематичните центрове на Столична община. Той направи предложение за провеждането на ежемесечни срещи, за да се подобрява обратната връзка между общинските власти и младите хора в Банкя, както и за постигането на информирано участие в дебати за бъдещето на града. Проф. Лазар Копринаров, ръководител на проекта, изтъкна, че утвърждаването на чувство за принадлежност към локалната общност е важно и необходимо условие за преодоляване на ограничителното разбиране за Банкя като „спътник“, като маргинален район от периферията на София.

 

Учениците поставиха много въпроси: за транспорта и медицинските услуги, за възстановяването на емблематични сгради в града, за изграждането на стадион и т.н.

Кметът прояви голяма отзивчивост към интереса на младите хора за начина, по който ще бъде отбелязана 50-годишнината от обявяването на Банкя за град.

Go to top