На 16 септември т. г. беше проведено публично представяне и обсъждане на икономическия профил на квАРТала. Проект „Икономически профил на квАРТала – оценка и перспективи за развитие” се изпълнява с финансовата подкрепа на Столична община,  Програма „Европа“ 2018 от Институт за пазарна икономика (ИПИ).
 
На събитието присъстваха Николай Стойнев – заместник председател на Столичен общински съвет, Председател на постоянната комисия по икономика и собственост, член на постоянната комисия по опазване на околната среда, земеделие и гори, Васил Цолов – кмет на район „Оборище” и представители на заинтересованите страни, ангажирани с развитието на един от историческите квартали на София. Основните изводи от проучването и данни за развитието на творческите индустрии в квАРТала бяха представени от Петър Ганев – старши изследовател от ИПИ и ръководител на проекта, Валентин Вълканов – от Алфа Рисърч, както и от представителите на „квАРТал колектив”: арх. Христина Каменова –  Дружество „Архитектурно наследство” и Александра Генова – „Сдружение за градски читални”. 
 
През последните три години в средата на месец септември в София се провежда „квАРТал Фестивал”, който има за цел да представи огромния потенциал и богатото културно наследство на стария еврейски квартал в столицата – един от най-колоритните и интересни райони от близкото минало на София. Фестивалът е на практика витрина на по-общите усилия за развитие на пространството между бул. „Княгиня Мария Луиза”, бул. „Сливница”, бул. „Васил Левски” и бул. „Княз Александър Дондуков”, известно като „квАРТала”, и превръщането му в творческия квартал на столицата. 
 
Петър Ганев от ИПИ и Валентин Вълканов от Алфа Рисърч представиха множество данни от полево проучване, целящо да разкрие процесите в квАРТала. Преброяването на обектите показва, че в рамките на квАРТала са откроени малко над 1 000 обекта, като близо 200 са тези, които придават характерния облик на района. 
 
В рамките на изследването на ИПИ и Алфа Рисърч бяха проведени и анкети със собственици и управители на 80 обекта в квАРТала. Анкетите разкриват, че ¾ от анкетираните виждат потенциал в развитието на района като творчески квартал, а бъдещите планове на близо половината (48,2%) от собствениците и управителите на търговски обекти в квАРТала разчитат на това, че районът ще се обособи като творчески квартал на София.
 
На събитието бяха представени бъдещите планове за развитие на квАРТала от страна на „квАРТал колектив”, като бяха обсъдени и основните предизвикателства пред района, в т.ч. опазването на архитектурното наследство, проблемите с инфраструктурата, липсата на достатъчно зелени пространства и др. Общото мнение бе, че въпреки предизвикателствата, квАРТалът привлича все по-голям интерес и има потенциал да се превърне в арт зона и квартал на творческите индустрии. 
 
Go to top