На 10 октомври т.г. беше проведена заключителна пресконференция, организирана в рамките на проект “София – Не подминавай, а опознавай”, изпълняван с финансовата подкрепа на Столична община, Програма „Европа“ 2018 от Фондация „Деца с проблеми в развитието“, в партньорство с Район „Студентски“.
 
В събитието взе участие зам.-кмета на район „Студентски“ Велина Белева, както и експерти от районната администрация. Присъстваха директори на детските учебни заведения в района и екипа на проекта
 
По време на пресконференцията беше представен отчет на проекта - неговите цели, изпълнението на планираните дейности и постигнатите резултати. Основен фокус на проекта е осъществяването на информационна кампания, която да предложи помощ и подкрепа на родителите на деца в норма за това как да общуват коректно с децата си относно различията на хората със специални потребности.
 
В приятелска и креативна атмосфера беше дискутирана информационната кампания и отзвука от нея. Анита Кънчева, ръководител на проекта, запозна участниците с резултата от проведените срещи и различния подход към родителите, използван за всяка от тях. Анализът показва, че присъствието на деца със специални потребности в съответното детско заведение или конкретна група в детската градина, повишава многократно интереса и активността на родителите на останалите деца към темата на проекта. Същият извод произлиза от друг подход, използван в кампанията – включване в срещите на деца с и без специални потребности, заедно с техните родители.  През общите игри и преживявания те приемат с лекота и много позитивна емоция процеса на интеграция. Създаденият за целта на проекта кратък наръчник с практически съвети за родители беше посрещнат с изключителен интерес от всички социални групи и организации, участвали в кампанията /местна власт, специализирани институции, педагози, родители и НПО/. В хода на проведените събития многократно беше подчертавана необходимостта от подобни информационни материали на достъпен език. Всички, над 250 участници в кампанията споделят, че в резултат на проведените срещи се чувстват по-уверени и подготвени да дискутират тази трудна тема с децата си.
 
Директорите на детски заведения в района изказаха  мнение, че тяхното включване в интеграционния процес е абсолютно задължително и предложиха идеи за допълнителни действия, тематични събития и различни активности, чрез които да продължи устойчивото развитие на проекта, както и разширяване на възможностите за подкрепа на родителите при възпитаването на толерантност и емпатия към хората с увреждания. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Go to top