Публичното представяне на модел на Център за съвременни изкуства в изоставената сграда на бившата Топлоцентрала на НДК се проведе на 21 септември. Проектът „Финален модел и интердисциплинарна платформа на Център за съвременни изкуства „Топлоцентрала“ се изпълнява с финансовата подкрепа на Столична община, Програма Европа 2016, от неправителствената организация „Асоциация за свободен театър“ в партньорство с Район „Триадица“, Институт Сервантес - София, Френски институт – България и Гьоте институт - България.
 
Приветствие към участниците направиха д-р Тодор Чобанов – заместник-кмет на Столична община и Малина Едрева – Председател на Постоянната Комисия по образование, култура, наука и културно многообразие към Столичен общински съвет. Присъстваха и общинските съветници Ирина Йорданова – Председател на Програмния съвет на Програма Европа, Михаела Иванова – член на Програмния съвет на Програмата и Ботьо Ботев, както и инж. Николай Терзиев – кмет на Район „Триадица“, Гийом Робер – Директор на Френския институт и Пиер Гийме – Културно аташе.
 
Сградата на бившата Топлоцентрала на НДК е пространството, което независимите организации припознават като най-подходящо за създаването на подобен център. След двегодишна съвместна работа между Столична община и коалиция от независими български организации в сферата на съвременните изкуства и култура е налице финалният модел за визия и управление на бъдещия център за съвременни артистични форми, социални взаимодействия и международен обмен.
 
Резултатите по проекта бяха презентирани от представители на неправителствени организации, урбанист, социолог, артисти, режисьори, подпомогнали работата на екипа по проекта. По време на представянето и на дискусията бяха обсъдени модел на управление, финансов, правен и архитектурни модели на Центъра. Основната цел е създаване на устойчив мултифукционален Център за съвременни изкуства, който да подобри условията за работа на широката независима сцена и да стимулира комуникацията между местни и чуждестранни творци, както и да развива разнообразни и иновативни форми на изкуство, образование и забавление сред гражданите на София от всички възрасти. В работния процес са взели участие петима чуждестранни експерти от Белгия, Швеция, Германия, Хърватска и Румъния, международната мрежа за изпълнителски изкуства IETM, мрежата на независимите културни центрове TEH и чуждестранните културни институти в столицата. Проучен е опитът на арт центрове от Франция и други европейски страни в създаването и поддържането на подобни иновативни центрове в Европа. Новото пространство се предвижда да отвори врати през пролетта на 2019.
 
Go to top