Сдружение „Градски транспорт и инфраструктура“ проведе на 13 септември т.г. втора кръгла маса  по проект „Зелените трамваи търсят своя дом“, който се изпълнява с финансовата подкрепа на Столична община, Програма Европа 2016, в партньорство с Чешки център в София.
 
На събитието присъстваха общинските съветници Стефан Марков, член на ПК УТАДСЖП и Симеон Славчев, член на ПК по транспорт и туризъм. Събитието бе открито от Цанко Симеонов, ръководител на проекта и Цветомира Георгиева, координатор по Програма Европа.
 
Проектът  има за цел да потърси и предложи атрактивно решение за реконструкция и преустройство на историческата сграда и околното пространство на бившето трамвайно депо „Клокотница“, с оглед превръщането му в културен център с акцент върху трамвайния транспорт и връзката му с историята и останалите забележителности на столичния град. 
 
На втората кръгла маса бяха представени изследваните тематични трамвайни маршрути – Парковете на София, Храмовете на София, Музеите на София и маршрут „Сердика“, съчетаващ забележителностите на централната градска част на София, както и предварителният доклад за възможностите за трансформиране на трамвайно депо „Клокотница“ в културен център с музей на градския транспорт.
 
Проектът „Зелените трамваи търсят своя дом“ е поредна стъпка на сдружение „Градски транспорт и инфраструктура“ в посока осъществяване на идеята  за съхраняване, реставриране и развитие на запазения исторически подвижен състав на градския транспорт в София. 
 
Go to top