Сдружение „Форум гражданско участие“ проведе обучение на тема  „Как се организира и провежда ефективно обществено обсъждане по значими въпроси в кметствата“. Обучението е една от дейностите по проект „Повишаване индекса на гражданско участие чрез овластяване на гражданите на кметства в община София“, който се изпълнява с финансовата подкрепа на Столична община, Програма Европа 2016, в партньорство със Сдружение на кметствата в община София.
 
Целта на обучението бе да даде полезни практически съвети и техники за провеждане на обществени обсъждания за постигане на съгласие между различни заинтересовани страни.
 
Участници в обучението, което се проведе на 9 и 10 септември т.г.,  бяха представители на кметства и районни администрации в Столична община, представители на НПО и активни граждани.
 
Подробно бе представена законовата рамка и специфичните особености на процеса „обществено обсъждане“. Във фокуса на обучението по атрактивен начин беше представено и самото провеждане на този процес. Като краен резултат от дейността участниците бяха подготвени да организират и провеждат обществени обсъждания по значими за кметствата въпроси.
 
Модератор на събитието бе  Ива Таралежкова, ръководител на проекта.
 
Go to top