На 25 и 26 февруари 2016 г. в сградата на Столична община на ул. „Париж“ №1 се проведоха инфо-дни по процедурата за кандидатстване по Програма Европа на Столична община за 2016 г.

В двата дни разяснения и консултации получиха над 60 граждани, повечето от които бяха представители на организации, потенциални кандидати с проектни предложения по Програмата. Координаторът на Програма Европа Надежда Ангелска разясняваше процедурите за кандидатстване и отговаряше на въпроси на присъстващите. Всеки гражданин с интерес към Програма Европа и процедурата за кандидатстване имаше възможност да посети информационните дни по предварително разпространения график и да получи консултация и отговор на поставените въпроси. Присъстващите можеха да се запознаят с брошури, книги, албуми и други материали, които са изготвени и публикувани по вече финансирани проекти по Програма Европа през миналите години. През цялото време бе показвана на екран презентацията и новият сайт на Програма Европа www.evropa-so.bg така, че всеки да може да гледа съответния текст, който се дискутира в момента. Бяха размножени екземпляри от Насоките и Формуляра за кандидатстване, както и Методиката за оценка и класиране на проектните предложения по Програма Европа 2016, които присъстващите можеха да използват, както и да си вземат копие.

В инфо-дните се включиха и членове на Програмния съвет на Програма Европа - общинските съветници Ирина Йорданова, Михаела Иванова, Станчо Станков, Марта Георгиева и Николай Николов, както и външни експерти по Програмата.

Съгласно т. 9 от Насоките за кандидатстване по Програма Европа консултации ще бъдат предоставянии електронно чрез изпращане на въпроси на формата за контакт на сайта на Програма Европа в периода от 29 февруари до 4 март 2016 г., на които ще бъде отговорено до 9 март 2016 г. в подменю "Отговори". Няма да бъдат давани консултации по телефона.

Всички въпроси и отговори ще бъдат качвани на електронната страница на Програма Европа в меню „Кандидатствай тук/Отговори“ след 29 февруари 2016 г.

Go to top