На заседание на Столичен общински съвет на 22 януари 2016 г. беше приет отчет за изпълнението на Програма Европа през 2015 г.
Седем поредни години по Програма Европа на Столична община се подпомагат инициативи на неправителствени организации в София чрез финансиране на проекти в различни области. През 2015 г. приоритетните области бяха насочени към подкрепа на партньорството между гражданския сектор и местната власт, модели за социализиране на градски пространства и насърчаване на интелигентното и устойчиво градско развитие чрез иновации.

Общо 35 организации бяха финансирани по Програмата, която се осъществява с финансовата подкрепа на Столична община. Голяма част от проектите бяха изпълнени в партньорство с райони на Столична община – Триадица, Красна поляна, Люлин, Овча купел, Слатина, Изгрев, Подуяне, Средец, институти на БАН и училища. 

Дейностите включваха организиране на дискусии по актуални за гражданите теми, младежки дебати, социални дейности, модели на взаимодействие за равитие на публичната среда, създаване на визия за развитие на район „Триадица“, събиране на вело данни за София, календар на фестивалите, тест за взаимодействие върху МСП, качеството на живот и благосъстоянието в столицата, подпомагане на деца със заболявания чрез конна терапия, провеждане на градска игра-куест със студенти, отваряне на бази данни, както и обживяване на градски пространства - къща за превод и литература „Ненко Балкански“ в район Изгрев бившата сграда на топлофикация на НДК в Южния парк, галерия под моста в район Подуяне, пространството около Паметника „1300 години България“ до НДК, създаване на Читалня и Информационен център в Градската градина и площад Ротондата пред Централна гара.

Go to top