На 31.07.2019 г. фондация „Образователно сътрудничество“ проведе дискусия за обсъждане резултатите по проект „Създаване на стратегия за информираност на обществото в София за събирането на едри и специални отпадъци“, изпълняван от фондация „Образователно сътрудничество“ с финансовата подкрепа на Столична община, Програма „Европа“ 2019.

Бяха представени медиен анализ по темата за събиране на едри и специфични отпадъци в гр. София и проект на комуникационна стратегия за информиране на гражданите и структурите на гражданското общество на тема управлението на отпадъците в София.

Изготвеният медиен анализ изследва мнението на гражданите, като използва иновативни инструменти за събиране и анализиране, както на медийни публикации и блогове, така и на мненията и коментарите в социалните мрежи и дискусионните форуми. На база на изводите и препоръките от медийния анализа бяха дефинирани комуникационни цели, целевите групи и заинтересованите страни и в резултат беше изграденапредставената Комуникационната стратегия, насочена към подобряването на партньорството между гражданските организации и органите на местната власт.

На 26.07.2019 г. се състоя заключителна дискусия в изпълнение на проект „Европа в София/София в Европа“, изпълняван от фондация „Регион.бг“ в партньорство с районите „Слатина“, „Студентски“ и 157 ГИЧЕ „Сесар Вайехо“ с финансовата подкрепа на Столична община, Програма „Европа“ 2019.

Мария Йорданова, ръководител на проекта, представи постигнатите резултати от осъществяването на проекта „Европа в София/София в Европа“, като подчерта, че благодарение на него се е активизирал диалогът между представителите на местната власт, гражданското общество и стартъп екосистемите. Тя сподели, че иновативните дигитални инициативи, които са част от проекта, от своя страна са успели да ангажират вниманието и на учениците от 157 ГИЧЕ „Сесар Вайехо“. Като пример за подобна инициатива тя посочи проведения конкурс за видео „Европа в София/София в Европа“. Класираните екипи на първите три места са ученици именно от 157 ГИЧЕ „Сесар Вайехо”.

Кметът на Район „Слатина“, Наталия Стоянова, представи добрите европейски практики и инициативи в работата на администрацията на района, сред които: „Кой е срещу мен в мрежата“, „Осигуряване на топъл обяд“, „Осигуряване на лични асистенти на хора с увреждания“, кампания за подмяна на горивата за отопление в домовете.

Председателят на фондация „Регион.бг“ Христо Ковачев в своето изказване акцентира върху добрите европейски практики, идентифицирани и популяризирани в изследователския процес „Европа в София/София в Европа”. Според гореспоменатото изследване двата проекта със силен социален ефект в Столична община са: метрото по Линия 3 (кв. Овча Купел – Център – ж. к. В. Левски) и пилотната програма на Столична община за ускорен достъп до финансиране на иновативни, стартиращи и социални предприемачи „Акселератор Стартъп София“.

Цялата дискусия се предаваше на живо в онлайн платформата YOUROPE, базирана във видеопортала YouSofia.

На 25.07.2019 г. в сградата на Столична община младежи с интелектуални затруднения от дневен център „Светове“ към фондация „Светът на Мария“ демонстрираха кулинарните си и социални умения, придобити в ателие „Кухня“ към социалното предприятие „Бон апети от Светът на Мария“. Освен вкусните предложения те бяха изработили и подариха значки с пожелания на своите домакини.

Инициативата е в изпълнение на проект „Нашият глас се чува. Участие на хората с интелектуални затруднения в обществения живот“ на фондация „Светът на Мария“ с финансовата подкрепа на Столична община, Програма „Европа“ 2019. Целта на проекта е да популяризира способностите на младите хора с интелектуални затруднения, да изгради приемаща нагласа и да ги направи част от общността. Фондацията работи активно с тях като чрез трудовите практики и обучения им дава възможност да преодолеят притеснението си от общуване в непозната среда.

В рамките на проекта предстоят още две подобни демонстрации на умения.

Подкрепа за осъществяването на събитието младежите получиха от председателя на Столичния общински съвет г-н Елен Герджиков, председателя на Постоянната комисия по образование, култура, наука и културно многообразие г-жа Малина Едрева, председателя на Постоянната комисия по европейски програми, проекти и международно сътрудничество и председател на Програмния съвет на Програма „Европа“ г-жа Ирина Йорданова, както и от г-жа Станислава Стоянова, директор на дирекция „Секретариат на СОС“. 

Страница 3 от 101

Go to top