За тринадесета поредна година, през 2021 г. Програма „Европа“ на Столична община подпомага сътрудничеството между гражданското общество и местната власт в София в прилагането на добри европейски практики на местно ниво.

Електронните формуляри за кандидатстване по Програма „Европа“ 2021 вече са активни на интернет страницата на Програмата в рубрика „Кандидатствай тук“ по всяка от четирите одобрени от Столичния общински съвет приоритетни области.

Кандидатстването ще се осъществи в периода от 05.04.2021 г. до 17:00 ч. на 05.05.2021 г. Проектните предложения се подават само по електронен път на сайта на Програма „Европа“.

Председателят на Програмния съвет на Програмата, г-жа Екатерина Йорданова, отправя своята покана за активно участие и вярва, че и тази година с помощта на Програма „Европа“, неправителствените организации ще успеят да реализират свои иновативни и общественополезени проекти. Тази година приоритетните области са от една страна с по-широк обхват, а от друга са допълнени с нова четвърта приоритетна област, което ще разкрие допълнителни възможности за заинтересованите организации.

Не по-късно от 15 дни преди изтичане на крайния срок за набиране на проектните предложения ще бъдат проведени информационни дни, по време на които ще бъде предоставена възможност за разяснения по процедурата за кандидатстване. Информация за датата и начина на провеждане на информационните дни ще бъде публикувана на сайта на Програма „Европа“ www.evropa-so.bg, както и в раздел „Новини” на интернет страницата Столичен общински съвет и Столична община www.sofia.bg.

Документите по всички приоритетни области можете да намерите ТУК, като приложенията са идентични за всяка приоритетна област.

С одобрените от Столичния общински съвет приоритетни области може да се запознаете ТУК.

Консултации се дават и електронно чрез изпращане на въпроси на формата за контакт на електронната страница на Програма „Европа“ (рубрика „Кандидатствай тук“ – „Въпроси“) до 5 дни преди крайния срок за кандидатстване.

От името на Програмния съвет на Програма „Европа“, пожелаваме на всички кандидати успех!

Обновена 05.05.2021 г.

Програма "Европа" публикува предварително документите за кандидатстване по Програмата за 2021 г., одобрени от Програмния съвет на Програма "Европа".

Кандидатстването ще се осъществи в периода от 05.04.2021 г. до 17:00 ч. на 05.05.2021 г. чрез електронните формуляри по всяка приоритетна област, които ще бъдат отворени в рубрика "Кандидатствай тук" на 05.04.2021 г.

Документите по всички приоритетни области можете да намерите ТУК, като приложенията са идентични за всяка приоритетна област.

С одобрените от Столичния общински съвет приоритетни области може да се запознаете ТУК.

Публикуваните формуляри за кандидатстване дават на кандидатите представа за полетата, които ще фигурират в електронния формуляр за кандидатстване.

Кандидатстването ще се осъществи само по електронен път. 

Кратко ръководство за онлайн кандидатстването можете да намерите ТУК.

Обновена 05.05.2021 г.

На своето заседание днес, 18.03.2021 г., Столичният общински съвет (СОС) одобри единодушно приоритетни области, финансиране, и параметри за кандидатстване, изпълнение и отчитане на Програма „Европа“ за 2021 г.

В изложението си пред СОС, г-жа Екатерина Йорданова, председател на Програмния съвет на Програма „Европа“ напомни, че в 2021 г. Програма „Европа“ ще се реализира за тринадесета поредна година, като Програмата е добре познавана е и е очаквана от гражданския сектор в столицата. Г-жа Йорданова подчерта, че фокус е поставен върху преодоляване на последствията от пандемията от Ковид-19, а предложените приоритетни области за 2021 г. допълват тези от 2020 г., с което обхватът на обществените въпроси, по които ще се работи с гражданските организации, броят на потенциалните организации – кандидати и броят граждани, до които ще достигнат решенията по проектите се увеличава значително.

Допълнително Програмният съвет разшири обхватът на Програмата като към традиционните три приоритетни области на Програмата, за 2021 г. Програмният съвет подкрепи предложената от г-жа Йорданова нова четвърта приоритетна област с цел подпомагане на партньорството между структурите на гражданското общество, органите на местната власт и туристическия бранш с оглед сериозните последствия, които пандемията от Ковид-19 има именно върху този икономически сектор.

Одобреното финансиране за всяка от четирите приоритетни области е по 125 000 лв., като общият бюджет за безвъзмездна финансова помощ за проекти на граждански организации е 500 000 лв. Прогнозният график определя кандидатстването да се осъществи най-късно до 14.05.2021 г., а началото на проектите да е през месец юни т.г. Крайна дата за изпълнение на проектите е 30.11.2021 г., за отчитане 10.12.2021 г.

С одобрените приоритетни области можете да се запознаете ТУК.

Страница 3 от 109

Go to top