На 29.05.2019 г. в 78. СУ „Христо Смирненски“ се състоя среща на ученици с г-н Рангел Марков, кмет на Район Банкя. Срещата е част от проекта „Про-Банкя: усещането за принадлежност, или за локалната идентичност на тийнейджърите в град Банкя“, изпълняван с финансовата подкрепа на Столична община, Програма „Европа“ 2019 от сдружение „Форум за европейско бъдеще“ в партньорство със Район „Банкя“, 78. СУ „Христо Смирненски“ и Професионална гимназия по туризъм „Алеко Константинов“ – Банкя.

 

Г-н Марков запозна учениците с перспективите за превръщане на Банкя в един от емблематичните центрове на Столична община. Той направи предложение за провеждането на ежемесечни срещи, за да се подобрява обратната връзка между общинските власти и младите хора в Банкя, както и за постигането на информирано участие в дебати за бъдещето на града. Проф. Лазар Копринаров, ръководител на проекта, изтъкна, че утвърждаването на чувство за принадлежност към локалната общност е важно и необходимо условие за преодоляване на ограничителното разбиране за Банкя като „спътник“, като маргинален район от периферията на София.

 

Учениците поставиха много въпроси: за транспорта и медицинските услуги, за възстановяването на емблематични сгради в града, за изграждането на стадион и т.н.

Кметът прояви голяма отзивчивост към интереса на младите хора за начина, по който ще бъде отбелязана 50-годишнината от обявяването на Банкя за град.

На 28.05.2019 г. в заседателната сграда на Столичен общински съвет се проведе първата по рода си „Детска парламентарна сесия“, част от проект „Детски асансьорен парламент“, реализиран с финансовата подкрепа на Столична община, Програма „Европа“ 2019, в партньорство с Район „Люлин“, район „Подуяне“ и Технически университет – гр. София.

Официален старт на събитието бе даден от председателя на Програмния съвет на Програма „Европа“ Ирина Йорданова, която отправи специални поздрави към всички 48 финалисти, запозна малчуганите с важността и представителността на заседателна зала 5 на Столичен общински съвет, като акцентира върху отговорностите, които носят всички заседаващи там относно развитието и подобряването на град София. Г-жа Йорданова представи пред присъстващите дейността на Програма „Европа“ и нейния огромен принос в развитието на столицата ни.

Специални гости на събитието бяха Ева Митова, кмет на Район „Подуяне“ и Милко Младенов, кмет на Район „Люлин“ на Столична община. С огромен ентусиазъм те подкрепяха училищата – партньори по проекта.

В основен фокус на срещата се превърнаха критичният поглед и по детски чистите препоръки, които отправиха малките мъдреци към родители, съседи, домоуправители, учители, директори, както и към официалните гости - Петър Горновски – председател на ДАМТН и Гергана Благиева - директор на дирекция „Жилищна Политика към МРРБ относно средата, в която живеем и обитаваме, нейната безопасност, цялост, естетика, но и културата на всички нас, възрастните, които трябва да имаме отговорно отношение към собствените си домове, сгради и не на последно място - асансьори.

Малките изпълнители - Дари, Калоян и Вики от детска вокална група „Смехоранчета“ с художествен ръководител г-жа Галя Коджаманова отправиха своите музикални послания и поздрави, като изпълниха специално създадената за фондация „Асансьорна безопасност“ песничка „Спазвай правилата“.

Събитието продължи с официалното награждаване на децата - финалисти в конкурс „Без!-Опасни асансьорни приказки“. Наградите бяха връчени от Ева Митова, кмет на Район „Подуяне“ и Милко Младенов, кмет на Район „Люлин“ на Столична община.

В своите обръщения към малките парламентаристи г-жа Митова и г-н Младенов, поздравиха талантите – финалисти, като ги увериха, че и двете общини работят усилено в посока създаването на красива, приветлива и безопасна среда. Те увериха малките експерти, че активно са слушали препоръките им, които със сигурност ще послужат в по-нататъшната работа.

Двамата кметове бяха натоварени с приятния ангажимент лично да връчат статуетките и грамотите на децата, които бяха положили най-големи усилия, както в пресъздаването на най-важните правила за безопасно ползване на асансьори и ескалатори, така и във въвличането на семействата си, като екип, който заедно да работи по поставените предизвикателства.

На 28.05.2019 г. в галерия "+ това" в неформална обстановка се състоя среща на доброволци и съмишленици по проект "Мисия: Добротворител", който се изпълнява с финансовата подкрепа на Столична община, Програма „Европа“ 2019 от фондация "РеАрт", в партньорство с Район "Подуяне".

В дискусията взеха участие и общинските съветници Михаела Иванова и Силвия Христова. Михаела Иванова, член на Програмния съвет на Програма „Европа“ представи политиките на Столична община, насочени към развитие на гражданския сектор и обществените инициативи, а Силвия Христова постави акцент по отношение активното участие на всички нас в проекти, подкрепящи развитието на града ни.

В рамките на дискусията бяха изведени основните посоки за работа на доброволците, свързани с подпомагане на личностното развитие на децата и младежите, настанени в центровате от семеен тип, включващи занимания, свързани с образователна подкрепа -  допълнителни уроци по математика, литература, английски език, рисуване, музика, развитие на дигиталните умения на децата, разработване на менторска програма за кариерно ориентиране или просто установяване на приятелски отношения и подкрепа.

Магдалена Иванова, директор на ЦНСТ „Любен Каравелов“ в кв. Модерно предградие изказа благодарност към делото на фондация "РеАрт" и сподели за радостта на децата от центъра.

Представители на неправителствени организации разясниха и конкретните стъпки, които всеки един доброволец следва да предприеме, за да участва активно в заниманията. До момента са получени над петдесет запитвания от потенциални доброволци през страницата на инициативата във Фейсбук, с изразено желание за участие и подкрепа. През месец юни е планирана последваща среща на доброволците. Медийни партньори на кампанията са Българската национална телевизия, Дарик радио и Лицата на града. 

Страница 13 от 103

Go to top