Национално сдружение „Младежки глас“ проведе на 29 юни т.г. втория етап от обучението на млади хора по проект „Изготвяне на бизнес план и бизнес стратегия за стартиране на нов бизнес проект“, финансиран по Програма Европа 2016 на Столична община, в партньорство с Район Триадица на Столична община и със съдействието на  Национално представителство на студентските съвети в България, Столична агенция за приватизация и инвестиции и Център за учебно-тренировъчните фирми към МОН.
 
На събитието присъстваха Николай Николов, общински съветник и член на Програмния съвет на Програма Европа и  Цветомира Георгиева, координатор по Програма Европа. Те пожелаха успех на младежите и добра реализация с получените знания. 
 
Националният координатор на  сдружение “Младежки глас” Вадим Рошманов посочи, че 35 младежи ще имат възможност сами да изготвят и да прилагат на практика стратегиите за развитие на собствен бизнес. Преминалите обучение получиха сертификат за успешно завършване. Димитър Панчев, председател на “Младежки глас” - клон София, каза, че националното сдружение води  последователна политиката и ще продължава да работи за младите хора, като ги  насърчава да бъдат обществено полезни на страната. Панчев благодари на всички партньори за оказаното съдейстие през целия етап на обучение.
 
Лектори на всички модули бяха Дария Маврудиева, директор на Център за учебно-тренировъчните фирми към МОН и Ирина Добриянова, гл. експерт в Център за учебно-тренировъчните фирми, МОН. Гост-лектор беше  Стамен Тасев, бивш директор на Българския форум на бизнес-лидерите.
 
Сдружение "Младежки форум 21 век" отбеляза Деня на транспортния работник, 26 юни, с информационна кампания сред природата, туристически поход и състезателни игри на Витоша. Събитията бяха реализирани в рамките на проект „Активни в почивката, активни в труда“ с финансовата подкрепа на Столична община, Програма Европа 2016 и са в подкрепа на избора на София за Европейска столица на спорта 2018 г.
 
Официален гост на празника бе Екатерина Йорданова, председател на Съюза на транспортните синдикати в България и общински съветник, която приветства участниците в събитието и подчерта връзката между грижата за общественото здраве, активната почивка и работоспособността. Тя изказа уверение, че общината полага огромни усилия в тази посока и резултатът от това е спечелването на София за спортна столица 2018 г. „Нашата прекрасна природа е богатство и ние се грижим то да е достъпно за всеки“, увери г-жа Йорданова и връчи  награда за най-активно участие в инициативата на синдикалния лидер от „Столичен електротранспорт“  Милка Костова. Поздрав към участниците в похода от името на Програма Европа на СО отправи адвокат Марина Белчева, външен експерт към ПКЕППМС към СОС.
 
Бяха организирани спортни игри като 13 отбора се състезаваха в 8 кръга, след което планинските водачи на похода представиха възможностите за спорт и туризъм, които Витоша предлага. Участниците дискутираха и темата "Здравословни условия на труд - проблеми и решения". Проведена  бе и информационна кампания "Бъди активен!" с цел да се повиши осведомеността и чувствителността на младите хора за рисковете за здравето чрез акцентиране на връзката между активната почивка, здравето и качеството на труд. 
 
Сдружение „Карпе дием” проведе информационен семинар на 27 юни 2016 г. в рамките на проект „Живи картини”, който се изпълнява с финансовата подкрепа на Столична община, Програма Европа 2016. Събитието се осъществи в партньорство с 144 СОУ „Народни будители”.
 
Николай Николов, общински съветник и член на Програмния съвет на Програма Европа, и Цветомира Георгиева, координатор по Програма Европа, приветстваха участниците и пожелаха успех в изпълнението на проекта.  Уверение за ползотворна работа и апел към младите хора за по-голяма активност отправи  ръководителят на проекта Ради Куртев. 
 
По време на семинара бяха представени целите и дейностите на проект „Живи картини”, както и основните продукти, които ще бъдат създадени. Участниците - младежи с творчески интереси в сферата на визуалните изкуства, имаха възможност да дискутират важни проблеми, свързани с дейностите за облагородяване на градската среда, както и реализирани добри практики в тази област. Бяха обсъдени основни творчески концепции за разработване на авторски видеа – „живи картини”, които да бъдат включени в изложба през месец септември 2016 година. Участниците обмениха знания и опит, генерираха творчески идеи и представиха своите виждания относно използването на съвременните иформационни и комуникционни технологии за визуализиане на градската среда. 
 
 
 

Страница 103 от 109

Go to top