42 неправителствени организации, чиито проекти са одобрени за финансиране от Столична община по Програма Европа, получиха договорите си на стартиращата среща, която се проведе в „Дома на Европа“. 

   Договорите бяха връчени от Огнян Златев – ръководител на Представителството на Европейската комисия в България, от заместник-кмета на Столична община д-р Тодор Чобанов и от председателя на Програмния съвет на Програма Европа Ирина Йорданова.
Официални гости на събитието бяха и членовете на Програмния съвет на Програма Европа - общинските съветници Станчо Станков, Искра Ангелова, Михаела Иванова и Марта Георгиева, директорът на Асоциацията за развитие на София Светлана Ломева; кметовете на райони и кметства: Наталия Стоянова (Район Слатина), Савина Савова (Район Възраждане), Мария Ачкова (Район Средец), Христо Апостолов (Район Красно село), Наталия Александрова (кметство Долни Пасарел); директорът на Британския съвет в България Любов Костова, председателят на Комисията за оценка на проектите по Програма Европа Владимир Кисьов, координаторът на Експертния съвет по иновации към Кмета на СО Костадин Костадинов, координаторът на Програма Европа Цветомира Георгиева.
   За осемте години работа по програмата успяхме да осигурим финансиране в размер на 3 342 000 лв. за подпомагане на дейността на близо 350 различни неправителствени организации, които участваха като преки бенефициенти или като партньори, каза при откриването д-р Чобанов. Няма друга програма в София и в България, която да подкрепя неправителствените организации в такъв мащаб. За значимостта на програмата е показателен броя на организациите, които кандидатстват - общо за осемте години по Програма Европа са подадени 744 проектни предложения.
   Обявено бе, че Метрополитен София и Столична община предоставят на Програма Европа пространство в метростанция „Европейски съюз“, което ще представлява европейски хъб за идеи и където бенефициентите по Програмата ще могат да представят пред гражданите на София своите проекти и идеи.

   Стартиращата среща по Програма Европа на Столична община за 2016 ще се проведе на 30 май 2016 г. от 11.00 ч. в „Дом на Европа“, ул. „Раковски“ 124. Задължителната регистрация е от 10.30 до 11.00 ч.
Ще бъдат връчени договорите на 42 неправителствени организации, чиито проекти са одобрени за финансиране от Столична община. Ще бъдат представени първите няколко проекта във всяка от трите приоритетни области на Програмата.
   Договорите ще бъдат връчени от г-н Тодор Чобанов, от г-н Огнян Златев – ръководител на Представителството на Европейската комисия в България, от членове на Програмния съвет на Програма Европа и от Главния координатор на    Програмата. На събитието ще присъстват представители на всяка една от организациите - бенефициенти, както и общински съветници, зам.-кметове на СО, кметове на райони на СО, които участват като партньори по проектите, и представители на медиите.
   Програма Европа на Столична община се осъществява успешно вече осма година, като насърчава взаимодействието между структурите на гражданското общество и органите на местното самоуправление в София при достъпа до политики и прилагането на добри практики, свързани с членството на България в Европейския съюз. По Програмата тази година бяха подадени 106 проектни предложения, от които 42 бяха одобрени за финансиране.

На 15 март приключи подаването на проектни предложения по Програма Европа 2016. Всички кандидати спазиха сроковете за електронното подаване и за подаване на хартиен носител.

Общият брой на получените проектни предложения е 106, от тях 82 са подадени електронно и 24 на хартия.

По Първа приоритетна област бяха подадени 44 проектни предложения, по Втора приоритетна област – 25, а по Трета приоритетна област – 37 проекта.

Експертната комисия за оценка и класиране на проектните предложения започна работа на 21 март 2016 г. с отваряне на пликовете на подадените проекти на хартия и със започване на процедурата на проверка на административното съответствие и допустимост. На второто заседание на комисията, което се проведе на 24 март 2016 г., беше гласувано решение относно допустимостта на проектните предложения. Третото заседание на Комисията се проведе на 4 април 2016 г.

Класираните и одобрени проекти ще бъдат гласувани на заседанието на Столичен общински съвет на 14 април 2016 г., съгласно Правилата за работа по Програма Европа. 

Списъкът на одобрените проекти ще бъде качен на интернет страницата на Столичен общински съвет www.sofiacouncil.bg 

Решението е поставено на сайта на Програма Европа www.evropa-so.bg в меню "Кандидатствай тук"/ "Резултати".

Страница 101 от 103

Go to top