На своето заседание днес, 06.02.2020 г., Столичният общински съвет одобри нов състав на Програмния съвет на Програма „Европа“ с председател Екатерина Йорданова, общински съветник и председател на Постоянната комисия по европейски програми, проекти и международно сътрудничество и членове:


Борис Петров, общински съветник и заместник-председател на Постоянната комисия по европейски програми, проекти и международно сътрудничество, член на Постоянната комисия по обществен ред и сигурност и на Постоянната комисия за връзки с гражданското общество,
Николай Николов, общински съветник и заместник-председател на Постоянната комисия по европейски програми, проекти и международно сътрудничество, член на Постоянната комисия по устройство на територията, архитектура, достъпна среда и жилищна политика и на Постоянната комисия за децата, младежта и спорта,
Прошко Прошков, общински съветник, председател на Постоянната комисия по инженерна инфраструктура и енергийно планиране, член на Постоянната комисия по европейски програми, проекти и международно сътрудничество и на Постоянната комисия по икономика и собственост,
Диян Стаматов, член на Постоянната комисия по европейски програми, проекти и международно сътрудничество, на Постоянната комисия за децата, младежта и спорта и на Постоянната комисия по образование, култура, наука и културно многообразие,
Владимир Митов, член на Постоянната комисия по европейски програми, проекти и международно сътрудничество и на Постоянната комисия за децата, младежта и спорта,
Марта Георгиева, член на Постоянната комисия по европейски програми, проекти и международно сътрудничество и на Постоянната комисия по опазване на околната среда, земеделие и гори,
Иво Божков, член на Постоянната комисия по европейски програми, проекти и международно сътрудничество и на Постоянната комисия по обществен ред и сигурност,
Владимир Данев, заместник-председател на Постоянната комисия за връзки с гражданското общество и член на Постоянната комисия по европейски програми, проекти и международно сътрудничество,
Малина Одоен, общински съветник, председател на ПГ на ГЕРБ /СДС/, председател на Постоянната комисия по образование, култура, наука и културно многообразие, член на Постоянната комисия по здравеопазване и социална политика,
Татяна Георгиева, общински съветник, председател на Постоянната комисия за децата, младежта и спорта, член на Постоянната комисия по икономика и собственост,
Дончо Барбалов, заместник-кмет на Столична община по направление “Финанси и здравеопазване", и
Светлана Ломева. изпълнителен директор на фондация „Асоциация за развитие на София“.


Програмният съвет ръководи Програма „Европа“ съгласно Правилата за работа по Програма „Европа“, и се председателства от председателя на Постоянната комисия по европейски програми, проекти  и международно сътрудничество.

Програма "Европа" набира оферти за извършване на последваща оценка (EX-POST) на Програма „Европа“ на Столична община и осъществяване на одит по проектите, реализирани по Програма „Европа“ 2019.

Целта е изготвянето на последваща (ex-post) оценка на Програма Европа 2019, а именно администрирането на Програмата Европа 2019 г. и финансираните и изпълнени 35 проекта от бюджета на Столична община.

Последващата (ex-post) оценка на Програма „Европа“ 2019 има за цел да изследва степента на използване на ресурсите, резултатността и ефективността от изпълнените проекти, социално-икономическото въздействие и неговото въздействие върху местната власт и гражданското общество в София. Последващата оценка се основава на текущите дейности за наблюдение и оценка, проведени по време на периода на изпълнение на Програмата.

Офертите следва да се представят до 17 февруари 2020 г., 12:00 ч., сканирани с подпис и печат по имейл на адрес Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. .

Пълната информация може да откриете в Техническото задание - ТУК.

На 11 и 12.09.2019 г. в сградата на Столична община, ул. „Париж” №1, се проведоха обявените информационни дни относно процедурата за кандидатстване по Програма „Европа“ 2020.

Деница Боева, координатор на Програма „Европа“ представи Насоките и процедурата по кандидатстване, изискуемите документи, онлайн формуляра и отговаря на въпросите на присъстващите.

По време на информационния ден разяснения и консултации получиха представители на организации, потенциални кандидати с проектни предложения по Програмата. През цялото време на екрана бе показван в работещ вид сайтът на Програма „Европа“  www.evropa-so.bg.  

Всеки гражданин с интерес към Програма „Европа“ 2020 имаше възможност да посети информационните дни по предварително обявения график и да получи консултация и отговор на поставените въпроси. 

Съгласно т. 9 от Насоките за кандидатстване по Програма „Европа“ допълнителни консултации ще бъдат предоставяни електронно чрез изпращане на въпроси на формата за контакт на сайта на Програма „Европа“ в периода на кандидатстване, на които ще бъде отговорено по имейл или в подменю „Отговори”. Няма да бъдат давани консултации по телефона.

Крайният срок за кандидатстване е 17.00 ч. на 03.10.2019 г.

Страница 2 от 102

Go to top