Събитието се проведе 1 - 2.09.2020 г. в рамките на инициативата „Пътеводител за обществени консултации“ на Форум Гражданско Участие, подкрепена от Програма „Европа“ 2020 на Столична община.

Двудневно обучение за представители на администрациите и активни граждани от район Панчарево се проведе в първите два дни от септември от екипа на „Форум Гражданско Участие“ – мрежа от над 100 граждански организации в цяла България. Домакин в първия ден бе панчаревското читалище „Виделина“. В обучението взеха участие граждани и кметове на шест села: Бистрица, Герман, Казичене, Лозен, Плана и Панчарево в лицето на районния кмет Николай Гюров. Активно се включиха и представители на някои от местните читалища.

Една от основните цели на обучението беше гражданите и представителите на местните структури да се запознаят по-отблизо с начините, по които могат да работят заедно за интересите на общността си: например, чрез прилагането на Наредбата за провеждане на обществени консултации на територията на Столична община. Беше обърнато специално внимание на възможностите за провеждане на обществено обсъждане онлайн и на съществуващи интернет платформи за консултиране с гражданите, както на ниво община, така и на национално и европейско ниво. Обсъдени бяха и възможностите за създаване на обществени съвети в кметствата, чрез които граждани и кметове заедно да обсъждат и предлагат решения. Във връзка с настоящата епидемична обстановка, а и за да се насърчи по-активното използване на съвременните технологии при консултирането с граждани, втората част от обучението се проведе онлайн.

Ключова практическа задача по време на двудневните занимания беше да се набележат на важни за кметствата теми, които имат нужда от по-широко обговаряне. Бяха поставени въпроси като: развиване на читалищната и спортната дейност в селата от района чрез създаване на нова или подобряване на съществуващата материална база, справяне с незаконните сметища, почистване и устойчиво управление на езерото в Панчарево, необходимост от изграждане на нови детски градини и ясли в района и други. В следващите седмици предстои провеждането на обществени обсъждания по някои от темите, като граждани, медии и всички останали заинтересовани страни ще бъдат поканени за участие своевременно.

Проект „Пътеводител за обществени консултации“ се изпълнява с финансовата подкрепа на Столична община, Програма „Европа“ 2020, от сдружение „Форум Гражданско Участие“.

Граждани и членове на сдружение "На Ти с Природата" се срещнаха в Борисовата градина на 30.08.2020 г., за да обсъдят идеята за споделените пространства, където свободно могат да общуват в паркова среда хора и кучета, спазвайки определени правила за безопасност. Такива пространства по естествен начин са се формирали на много места в града, а целта на сдружението е да работи за постигане на толерантност, приемане и съобразяване на хора с кучета и хора без кучета едни с други. Особено внимание се предвижда на правилата за безопасност и за добро общуване между деца и кучета.

Бяха обсъдени темите за споделените пространства - за и против; по-добре ли е пространствата да са оградени; какви съоръжения да има и как да са разположени; предизвикателства и решенията им - какви са възможните конфликтни ситуации и как да бъдат избегнати; правилата в споделено пространство. В дискусията участваха стопани на кучета и хора, които нямат кучета. На срещата присъства и Марта Георгиева, общински съветник и член на Програмния съвет на Програма „Европа“.

Сдружение „Регионален природозащитен център На Ти с Природата“ изпълнява проект "Споделени пространства - На Ти с кучето 2" с финансовата подкрепа на Столична община, Програма „Европа“ 2020 в партньорство с Район „Средец“.

Проект “Мечтателница” цели дългосрочна намеса в градската среда на София посредством създаване на визуална история - чрез съвременен стенопис (мюръл), който да утвърди столицата като място на толерантността. Мюрълът е краен продукт на поредица от работилници с деца от български и чуждестранен произход, в които чрез творчески процес се случва взаимното им опознаване. Основна свързваща тема са мечтите, а крайният стенопис, събрал в себе си споделени от младежите истории.

В периода юли – август се проведоха 7 работилници с общо 41 младежи от България, Афганистан, Ирак и Сирия, в които участниците можеха да се запознаят с историята и силата на мюрълите да предават послания, да разказват за своите мечти и стремежи, за това, което искат да постигнат - какво стои на пътя им и какво би им помогнало да го преодолеят. Участници от проекта също така участват в подготовката на стената и подпомагат артиста в рисуването.

Процесът на създаване на мюръла по този начин спомага за развитието на нетрадиционни все още за София колективно създадени съвременни стенописи.

Подобен подход не само дава възможност за развитие и учене на преките участници, но чрез него се създава картина, чиято история може да бъде разказвана и споделяна в последствие в общностите на участниците. Също така това е модел на работа, който утвърждава необходимостта от включване и активизиране на участници от уязвими групи. По този начин се създава възможност градската среда да отразява живота на хората чрез изображения, разположени във физическото пространство.

В проекта са въвлечени активно и учители, родители, директори, социални работници и доброволци. Съдействие при организиране на включване на младежи в срещите оказаха ПГМЕ "Н.Й.Вапцаров", фондация “Конкордия България”, “Международна организация по миграция”, “Рийчаут.БГ”, фондация “Дечица”, “МОГА - Младежка организация на глухите активисти”.

Проект "Мечтателница" се изпълнява с финансовата подкрепа на Столична община, Програма "Европа" 2020, от фондация „Мийтинг Пойнтс“ в партньорство с фондация „Вижънъри“.

Страница 2 от 106

Go to top