На 12 и 16.04.2021 г. се проведоха обявените онлайн информационни дни по процедурата за кандидатстване по Програма „Европа“ 2021.

Срещите бяха открити от Екатерина Йорданова, председател на Програмния съвет на Програма „Европа“. Тя отбеляза, че през 2021 г. Програма „Европа“ се реализира за 13-та поредна година, добре познавана е и очаквана от неправителствения сектор. За 2021 г. Програмата представя по-амбициозни и широки приоритетни области, давайки възможност на по-голям кръг от заинтересовани страни да кандидатстват за безвъзмездно финансиране. Допълнително, новата четвърта приоритетна област е възможност да се работи и подпомогне една от много засегнатите области от кризата с Ковид-19, а именно туризма. По този начин обхватът на обществените въпроси, по които Програмата ще работи с гражданските организации, броят на потенциалните организации – кандидати и броят граждани, до които ще достигнат решенията по проектите се увеличава значително.

Деница Боева, координатор на Програма „Европа“ представи насоките и процедурата по кандидатстване, изискуемите документи, онлайн формуляра и отговори на всички поставени въпросите на присъстващите.

По време на информационните дни разяснения и консултации получиха 70 представители на организации, потенциални кандидати с проектни предложения по Програмата. Всеки от присъстващите с интерес към Програма „Европа“ 2021 имаше възможност свободно да се включи в информационните дни по предварително обявения график и да получи консултация и отговор на поставените въпроси.

Допълнителни консултации се предоставят и чрез изпращане на въпроси на формата за контакт на интернет страницата на Програма „Европа“ (меню „Кандидатствай тук“, подменю „Въпроси“) до 5 дни преди крайния срок за кандидатстване, на които ще бъде отговорено в подменю „Отговори”. Консултации по телефон не се допускат.

Крайният срок за кандидатстване е 17:00 ч. на 05.05.2021 г. само чрез попълване и подаване на онлайн формуляр за кандидатстване по съответната приоритетна област на интернет страницата на Програма „Европа“, меню „Кандидатствай тук“.

На 12.04.2021 г. (понеделник) от 10:00 ч. и на 16.04.2021 г. (петък) от 10:30 ч. ще се проведат информационни дни по процедурата за кандидатстване по Програма "Европа" 2021. Информационните дни ще се проведат онлайн през системата Cisco Webex, като по-долу са публикувани адрес, номер и парола за вход в срещите.

Участие в информационните дни ще вземат Председателят на Програмния съвет на Програма „Европа“, г-жа Екатерина Йорданова, координаторът и експертите на Програмата.

По време на информационните дни ще бъдат направени разяснения по Насоките за кандидатстване, формуляра за кандидатстване, придружаващите документи, методиката за оценяване, както и ще бъде отговорено на поставени въпроси.

Консултации, освен по време на информационните дни, ще бъдат давани и електронно, чрез изпращане на въпроси на формата за контакт на сайта на Програма „Европа“ в меню „Кандидатствай тук/Въпроси“ до 5 дни преди крайния срок за кандидатстване. Всички въпроси и отговори ще бъдат публикувани на интернет страницата на Програма „Европа“ в меню „Кандидатствай тук/Отговори“.

Всички документи и условия за кандидатстване са публикувани на интернет страницата на Програма „Европа“.

12.04.2021 г. (понеделник), 10:00 ч.:
Адрес (meeting link): https://city-council-sofia.webex.com/city-council-sofia/j.php?MTID=m1b5347385d828feff7b3de60e9e63464
Номер на срещата (Meeting number/access code): 163 115 5838
Парола: h3jX7iDN2aU

16.04.2021 г. (петък), 10:30 ч.:
Адрес (meeting link): https://city-council-sofia.webex.com/city-council-sofia/j.php?MTID=mce8f22a95decff85ea74aacaf8c90b08
Номер на срещата (Meeting number/access code): 163 471 6831
Парола: bJVy3JSWp23

Във връзка с кандидатстването по Програма „Европа“ 2021, е публикувано кратко ръководство за онлайн кандидатстване.

В документа могат да се открият основните стъпки, които кандидатите трябва да следват при подаване на проектните си предложения, както и визии от работа с електронните формуляри за кандидатстване.

Допълнително, посочени са и препоръки при работата с формулярите за кандидатстване, включително и какви са съобщенията при успешно подаване на проектното предложение.

Ръководството можете да намерите ТУК, както и в подменю „Насоки за кандидатстане“ на всяка приоритетна област в рубрика „Кандидатствай тук“.

Страница 2 от 109

Go to top