Жителите на столичния район „Средец“ получават нова възможност за гражданско участие в решаването на основните предизвикателства пред района. Проектът за Съвет на общността, създаден по инициатива на група граждански организации, с водеща „Форум за наблюдение и анализ на публични политики” е одобрен, финансиран и подпомогнат от Програма Европа 2016 на Столична Община. Той беше представен на 20 юни 2016 г. в кино „Влайкова“.
 
Официални гости на срещата бяха Ирина Йорданова – председател на Комисията по европейски програми, проекти и международно сътрудничество към СОС и председател на програмния съвет на Програма Европа, Михаил Владов - председател на Комисия за връзки с гражданското общество, предотвратяване и установяване на конфликт на интереси към СОС, Марта Георгиева - общински съветник и член на програмния съвет на Програма Европа, Мария Ачкова - кмет на район „Средец“ и Лилия Христова – обществен посредник на територията на Столична община, Надежда Ангелска – координатор на Програма Европа. Г-жа Йорданова изтъкна подкрепата на Столична община за насърчаване на партньорството между структурите на гражданското общество и органите на местната власт за прилагане на добри практики, свързани с европейското измерение за развитие на столицата. 
 
На срещата присъстваха жители на района, представители на неправителствени организации и неформални граждански сдружения, организаторите на проекта и представители на Район „Средец“. Бяха представени и обсъдени структурата, функциите и ролята на Съвета. Гражданите се включиха със свои предложения за основните теми на работа, състава на Съвета и предизвикателствата пред жителите на район „Средец“.
 
Предстои жителите да номинират членове на Съвета на общността и да се доразвият правилата за неговата работа. Те могат да изпращат свои предложения на имейл Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Съветът има амбицията да се превърне в консултативен орган за гражданско участие, който да подпомага и подобрява работата на районната администрация и да активира местната общност за включване в развитието на района и решаването на важни за общността му проблеми.
 
Български център за нестопанско право организира кръгла маса на тема „Гражданско участие за София”, чиято основна цел е създаване и приемане на ясен и прозрачен механизъм за гражданско участие в процеса на вземане на решения от местната власт. Събитието, което се проведе на 21 юни, е част от проекта „София – модел за отворено управление“, осъществяван с финансовата подкрепа на Програма Европа 2016 на Столична община по първа Приоритетна област, по която се подкрепя партньорството между структурите на гражданското общество и органите на местната власт за прилагане на добри европейски практики. 
 
Със срещата се положиха основите на активен дискусионен процес между всички заинтересовани страни, който ще доведе до изработването на механизъм на обществени консултации при предлагането, приемането и прилагането на актове и политики на Столична община.  Кръглата маса бе открита от Надя Шабани, директор на Български център за нестопанско право. 
 
Малина Едрева, председател на Комисия по образование, култура, наука и културно многообразие към Столичен общински съвет, приветства участниците и поздрави организаторите за навременната инициатива да се насърчи активното участие на гражданите за създаване на модел за интензивна работа чрез прилагане на интердисциплинарен подход преди вземане на решения, обсъждане преди действия по изпълнение на решения на местната власт, важността за оценката на въздействието, и как ще се отрази прилагането на различните политики на удовлетвореността на хората. 
 
Официални гости на събитието бяха и Силвия Христова - председател на Комисията по устройство на територията, архитектура, достъпна среда и жилищна политика към Столичен общински съвет, Лилия Христова - обществен посредник на територията на Столична община, Борис Милчев - началник отдел „Правен“ към Направление „Архитектура и градоустройство“ към СО, Надежда Ангелска – координатор на Програма Европа на СО. Модератор на кръглата маса беше Миряна Маламин-Сирийски – външен експерт към Комисията по образование, култура, наука и културно многообразие към СОС.  Становище за  осмисляне процеса на обществени консултации и превръщането му в работещ механизъм за приемането на устойчиви решения изрази доц. Антоний Гълъбов, социолог и политолог, преподавател в Нов Български университет.
 
Представители на неправителствени организации, на местната администрация и граждани, ангажирани с темата, активно изразиха мнения и предложения във връзка с предстоящото разработване на конкретен механизъм за обществено консултиране и гражданско участие в процеса на вземане на решения на ниво Столична община, които ще бъдат отразени при подготовката на проект, от експертите на Български център за нестопанско право. Този механизъм ще бъде подложен на допълнително обществено обсъждане чрез онлайн платформата за обществени консултации „Гласът ни” (www.glasatni.bg), както и на последваща кръгла маса, която ще се проведе през есента на 2016 г. Ревизираният текст ще бъде предложен на Столичен общински съвет.  
 
Среща-дискусия с кметове на кметства в Столична община постави началото на изпълнението на проект „Повишаване на Индекса на гражданско участие чрез овластяване на гражданите на кметства в община София”, който се изпълнява от Сдружение „Форум Гражданско Участие” с финансовата подкрепа на Програма Европа2016 на Столична община и в партньорство със Сдружението на кметствата в община София.
 
В срещата, която се проведе на 20 юни, участваха кметовете на кметства в община София, представители на районните администрации Панчарево и Кремиковци, и представители на СО.Бойко Секиранов, началник отдел “Регионална икономика и анализи”, Цветомира Георгиева - координатор по Програма Европа на СО и Лилия Христова, обществен посредник за община София, поздравиха участниците в дискусията и пожелаха успех на проекта.
 
Участниците в дискусията получиха подробна информация за Индекса на гражданското участие в София от Ива Таралежкова, ръководител на проекта. Задълбочено бяха обсъдени основните предизвикателства пред управите на кметствата и районните администрации при взаимодействието им с гражданите, от една страна, и със Столична община и Столичния Общински съвет, от друга. Николай Гюров, председател на Сдружението на кметствата в община София и кмет на кметство Бистрица, подчерта полезността на проекта и необходимостта от обучение по набелязаните въпроси.
 
Проектът ще даде възможност да бъдат адресирани някои от тези предизвикателства – ще бъде разработен практически Наръчник, включващ информация за законите, третиращи обществените обсъждания, за начините на организиране на ефективни обсъждания, методи за привличне на гражданите и подходи за водене на граждански дискусии. 

Страница 98 от 103

Go to top