Организация за съвременно алтернативно изкуство и култура „36 маймуни“ проведе на 14. юли т.г. в Центъра за култура и дебат „Червената къща“ отворена дискусия по проект “Споделена визия – обсъждане развитието на институционалната сцена в София“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Столична община, Програма Европа 2016.  Темата на дискусията бе „Проучване на потребностите и потенциала на свободната творческа сцена за визуални изкуства, танц, театър, музика и литература в София“.
 
Гости на събитието бяха Ангел Иванов - вр.и. директор на Дирекция „Култура“  на Столична община,  Ирина Занева - старши експерт в Дирекция „Култура“ и Цветомира Георгиева - координатор по Програма Европа, Столична община. 
 
На срещата бяха представени методите и целите на настоящото проучване, както и процеса на разработването на стратегия за развитие на свободната сцена в град София. За целта водещите на петте работни фокус групи, свързани с петте вида изкуства, разказаха  за постигнатите дотук резултати. Д-р Цвета Андреева, експерт към Европейска Културна Фондация от Холандия, представи свое проучване, свързано със „Свободната сцена като катализатор на развитието в творческите градове“ – важен и нужен пример, който е тясно обвързан с целите на проект. В резултат на оживената дискусия между присъстващите на срещата и екипа на инициативата бе обменена ценна информация и бяха обсъдени идеи за бъдещите дейности през следващите три месеца. Модератори на събитието бяха Катрин Хрусанова и Владия Михайлова.
 
 Сдружение „Градски транспорт и инфраструктура“ проведе на 12 юли т.г. първа кръгла маса по проект „Зелените трамваи търсят своя дом“, който се изпълнява с финансовата подкрепа на Столична община Програма Европа 2016, в партньорство  със Сдружение „365“ и Чешкия център.
 
Събитието бе открито от директора на Чешкия център Катежина Хуртаева и от координатора по Програма Европа Цветомира Георгиева. Присъстваха Войслав Тодоров, общински съветник и член на ПК по УТАДСЖП, представители на Столична община и на „Столичен електротранспорт“ ЕАД, преподаватели от висшите технически и икономически училища в София, учени от БАН, представители на неправителствения сектор, бизнеса и медиите.
 
Цанко Симеонов, ръководител на проекта, представи доклад за състоянието на историческите трамваи. Основен акцент в него беше възможността за възстановяването на трамваите до състояние, позволяващо отново тяхното движение по улиците на града. Урбанист Димитър Андонов представи доклад за състоянието на бившето трамвайно депо „Клокотница“. Той отбеляза важността на местоположението на депото, между Централна гара и Лъвов мост, като основен аргумент за запазването на историческата сграда и превръщането на депото в културен център с музей на градския транспорт. Виктор Чаушев, координатор на проекта, запозна участниците с инициативите на сдружение „Градски транспорт и инфраструктура“, предшестващи изпълнението на проекта. Той обърна внимание и на предстоящите събития, които ще бъдат реализирани по проекта, а именно -  първото пътуване с ретро трамвай по специално организиран тематичен маршрут и изложбата пред Народния театър, с която ще се отбележат  115 години от пускането на първия трамвай в София.
 
След представянето на докладите участниците в кръглата маса имаха възможност да предложат своите идеи  за съхраняването и възстановяването  на историческите трамваи, както и за трансформирането на депо „Клокотница“.  По време на дискусията бяха изразени становища относно включването на електромобили и електробуси като част от експозицията на бъдещия музей, изграждане на център за моделизъм, трансформиране на депото в място за провеждане на различни събития, изложби и място за практика на студенти и ученици. 
 
Сдружение „Маргиналия“ организира на 4 юли т.г. в NGO House дебат на тема „Иновативни подходи в борбата срещу езика на омразата в медиите“.
 
Събитието се проведе в рамките на проект „Смях срещу омразата. София като топос без „език на омразата“, осъществяван с финансовата подкрепа на Столична община, Програма Европа 2016. В дискусията взеха участие Ирина Йорданова – общински съветник и председател на Програма Европа, доц. Георги Лозанов - зам. главен редактор на вестник „Култура“, доц. Вяра Ангелова – преподавател във Факултета по журналистика и масова комуникация, Георги Папакочев – журналист на свободна практика, Мехмед Юмер – главен редактор на двуезичния вестник „Заман“, Юлиана Методиева - главен редактор на он-лайн платформата за права на човека „Маргиналия“, Десислава Велкова - Институт „Отворено общество“ и други. Сред гостите  събитието беше и Лилия Христова, обществен посредник за община София.
 
Г-жа Йорданова поздрави участниците в дебата и подчерта значимостта на темата, давайки примери с провежданата през последните четири години иницатива на Столична община „Да изчистим омразата“ под патронажа на Кмета г-жа Фандъкова, както и от опита на общинските власти в Ню Йорк. Доц. Лозанов акцентира върху разпространението на „езика на омразата“ в медиите и в интернет пространството. Всички присъстващи се обединиха около идеята за твърдо противодействие на разпространението на езика на омразата.
 
Целта на проекта е да лансира иновативна концепция за София като топос на смях срещу омразата, с участие на журналисти, писатели и младежи от столични училища.
Модератор на дебата бе Емил Коен, координатор на проекта. Информация за дискусията ще бъде публикувана в сайта „Маргиналия“ (www.marginalia.bg).
 
 

Страница 95 от 103

Go to top