Сдружение „НПО Линкс“ проведе на 20 юли 2016 г. обучение, предназначено за столичната администрация, на тема „Отворените данни на София в един ден“ в изпълнение на проект „#Овласти  гражданите! #Хакни системата!“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Столична община, Програма Европа 2016.
 
Целта на обучението бе да представи националните политики за отворени данни, ползите за администрацията, гражданите и бизнеса,  както и да даде практически насоки как да се качват данни в Портала за отворени данни. 
 
Официални гости на събитието бяха  Дончо Барбалов - замeстник-кмет на Столична община, Ирина Йорданова - общински съветник и председател на Програмния съвет на Програма Европа, Светлана Ломева - изпълнителен директор на Асоциация за развитие на София, Цветомира Георгиева - координатор по Програма Европа. Те приветстваха участниците в обучението и подкрепиха идеята за публикуване на база данни в отворен формат, което би имало позитивен ефект върху качеството на живот в столицата и най-вече върху прозрачността и отчетността на столичната администрация. 
 
Ирина Йорданова заяви готовност да бъдат отворени за публикуване данните за проектите, финансирани от Столична община по Програма Европа.
 
Теодора Гандова, ръководител на проекта, подчерта, че Столична община е първата община в България, която е заяви желание и стартира процес по отваряне на публични данни на местно ниво. В рамките на проект, финансиран и миналата година по Програма Европа и със съдействието на Асоциация за развитие на София бе разработена платформа, където бяха публикувани сборния бюджет на СО на http://www.opensofia.info/, както и проектите по програма "Култура" и инструмент за обществените поръчки. 
 
Лектори на семинара бяха Милена Недева  и Божидар Божанов -  съветници в политическия кабинет на заместник-министър председателя по коалиционна политика и държавна администрация, Атанас Карашенски – софтуерен архитект в http://www.opensofia.info/
 
Фондация „Бюро култура”организира от 11 до 22 юли в София второто издание на Международната лятна академия за креативно мислене и дизайн процеси „Know-How /  Show-How”, която се изпълнява с финансовата подкрепа на Столична община Програма Европа 2016, в партньорство с Национална художествена академия и Музей за история на София.  На 15 юли бяха представени под формата на пърформанс и изложба резултатите от работата с  модния колектив Painted и студио PutGooting по време на петдневната творческа работилница,  която изследва автентични занаятчийски техники и старопечатни издания, част от постоянната експозиция на Музея за история на  София, както и издания от 19 век, съхранявани в специализираната научна библиотека на музея.
 
Специални гости на  събитието бяха Малина Едрева, председател на ПК по ОКНКМ към Столичен общински съвет, общинските съветници Михаела Иванова и Ботьо Ботев. Изложбата бе открита от директора на Музея за история на София д-р Надежда Кирова-Йовчева. Биляна Нешева, ръководител на проекта, представи българските и чуждестранни участници в творческата работилница.
 
Международната лятна академия има за цел да спомага за развитието на творческите индустрии, като запознава с разнообразни методи и подходи в креативните процеси, стимулиращи развитието на личния творчески потенциал и инициативност. Акцентът се поставя върху мисленето в контекст и създаването на творчески концепции, които имат социален и икономически принос.
 
Фондация „ Кореняк“ организира на 15 юли т.г. кръгла маса на тема „ Здравето не е  всичко, но без здраве всичко е нищо“. Събитието се проведе в рамките на проект „София за спорта и здравословното хранене на работещите лица“, осъществяван с финансовата подкрепа на Столична община, Програма Европа 2016, в партньорство с район „Изгрев“ на СО.
 
В кръглата маса участваха  Веселин Петков - заместник-кмет на район „Изгрев“, Евелина Стоянова - секретар на местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни, отдел „Образование, социални дейности, култура и спорт“, Георги Видров - началник отдел „Правно-нормативно, административно-информационно обслужване и човешки ресурси“, Весела Димитрова - началник отдел „ Регистрация и контрол на търговската дейност“, както и други представители на местната администрация. Събитието бе открито от Цветомира Георгиева, координатор по Програма Европа. Милка Костадинова, ръководител на проекта и Елена Трифонова от Фондация „Кореняк“ запознаха присъстващите с основната цел на проекта.
 
Представени бяха резултатите от проведено проучване и анализ за състоянието и потребностите на заетите лица (25-64 години), живеещи на територията на общината, по отношение на активния и здравословен начин на живот.
В дискусията се включиха служители, работодатели и представители на местната власт. Обсъдени бяха потенциалните възможности за насърчаване на съчетаемостта работа - физическа активност и бяха разгледани примери за добри практики в офиса, стимулиращи  здравословното хранене на служителите. В края на събитието успешно бе формулиран ефективен пакет от препоръки за подържането на активен и здравословен начин на  живот на заети лица.     
 

Страница 94 от 103

Go to top