На 15 септември от 18:00 ч в кино „Влайкова“ беше открита Изложба в Квартала, която е първото събитие по проект „Модел за споделено развитие на жизнена среда в гр. София. Улица „Цар Иван Асен II“ и ж.к. „Яворов“. Изложбата показва резултатите от Дейност 1: Първи стъпки в Квартала, която включва - проучвания на урбанистичното развитие и устройствената рамка; теренни проучвания и картографиране; социологическо проучване на Квартала. 
 
Проектът се изпълнява с финансовата подкрепа на Столична община Програма Европа 2016 от Съюз на урбанистите в България в партньорство с район Средец на СО, сдружение ИГРАД, сдружение Трансформатори и Асоциация на студентите по урбанизъм в България.
 
Приветствени думи към присъстващите отправи Марта Георгиева, общински съветник към Столичен общински съвет и член на Програмния съвет на Програма Европа, която изказа подкрепа за проекта и подхода на общностно планиране, което определи като важен елемент от диалога между гражданите и общинските власти. Подкрепата си към проекта изрази и кметът на район Средец – Мария Ачкова. 
 
На изложбата присъстваха много жители, работещи и приятели на Квартала, професионалисти, работещи в сферата на устройственото планиране, градските изследвания и архитектурата и представители на Столична община, р-н Средец и Програма Европа. Изложбата откриха ръководителят на проекта урб. Ангел Буров и координаторът на проекта урб. Силвия Чакърова от Съюз на урбанистите в България, които споделиха с присъстващите какво е вдъхновило и продължава да вдъхновява екипа в работата му по проекта, за изминалите и предстоящите стъпки по проекта и благодариха на всички членове на екипа, на доброволците и на жителите и местния бизнес, които са допринесли за случването на проекта до момента и ще допринесат още през оставащите месец и половина до приключване на работата по него. Те разказаха и за новия подход, който прилагат за планиране с участие на местната общност, базирано на задълбочени изследвания на средата, който самите те определят като предизвикателство за районните и градски власти, за самите общности и за тях като експерти. За тях това е процес, в който всички се учат и вярват, че с диалог и споделени знания и усилия, може да имаме по-добри и жизнени градове.
 
Изложбата ще продължи до 29 септември и ще покаже резултатите от задълбочените и многоспектърни анализи и изследвания, върху които работи екипът на проекта през последните четири месеца – как се е развивал Квартала през годините, какво характеризира неговата идентичност и дух, какво представлява публичният живот в Квартала, какви предизвикателства среща или го очакват в утрешния ден, какви са гледните точки на различни заинтересовани страни. 
 
Изложбата поставя началото и на споделянето и събирането на идеи, препоръки, мнения и предложения за бъдещото развитие на Квартала, които всеки може да направи по време на работилници, които ще се проведат на 20 и 27 септември от 18:00 до 20:00 ч в кино „Влайкова“.
 
Част от материалите от изложбата и повече информация за проекта можете да намерите на страницата на Съюз на урбанистите в България (http://bgplanning.org/projects/spodeli-kvartala/) и партньорските организации, както и на Фейсбук страницата на проекта – Сподели Квартала (https://www.facebook.com/spodelikvartala/).
 
 Сдружение „Аутизъм днес” проведе на 14 септември т.г. лекционно обучение по сензорна интеграция на тема: „Представяне на теория и практика на сензорно-интегративната терапия”. Обучението е част от дейността по проект „Заедно за невидимите деца на България” , който се изпълнява с финансовата подкрепа на Столична община, Програма Европа 2016, в партньорство с район „ Младост” на Столична община и Сдружение „Тацитус”. 
 
Събитието беше открито от Владислава Цолова, ръководител на проекта. Приветствие към присъстващите отправиха Ирена Соколова, заместник председател на Комисията по култура и медии в Народното събрание, Калоян Дамянов, съветник на Министъра на образованието и директор на Ресурсен център София-град и Цветомира Георгиева, координатор по Програма Европа.
 
 Обучението, което предизвика интереса на над 200 участници, е част от информационна кампания за широката общественост, специалисти и педагогически персонал, обслужващ деца от аутистичния спектър. Основната цел е ранна интервенция и превенция на социалната изолация, повишаване на обществената информираност и подобряване на достъпа до качествени грижи на деца с аутизъм чрез трансфер на ноу-хау. В изпълнение на тази цел са дейностите за обучение на специалисти, работещи с деца от аутистичния спектър на територията на Столична община и развиването на нови терапевтични, образователни и рехабилитационни програми, услуги и дейности за тези деца и техните семейства.
 
Сдружение „Градски транспорт и инфраструктура“ проведе на 13 септември т.г. втора кръгла маса  по проект „Зелените трамваи търсят своя дом“, който се изпълнява с финансовата подкрепа на Столична община, Програма Европа 2016, в партньорство с Чешки център в София.
 
На събитието присъстваха общинските съветници Стефан Марков, член на ПК УТАДСЖП и Симеон Славчев, член на ПК по транспорт и туризъм. Събитието бе открито от Цанко Симеонов, ръководител на проекта и Цветомира Георгиева, координатор по Програма Европа.
 
Проектът  има за цел да потърси и предложи атрактивно решение за реконструкция и преустройство на историческата сграда и околното пространство на бившето трамвайно депо „Клокотница“, с оглед превръщането му в културен център с акцент върху трамвайния транспорт и връзката му с историята и останалите забележителности на столичния град. 
 
На втората кръгла маса бяха представени изследваните тематични трамвайни маршрути – Парковете на София, Храмовете на София, Музеите на София и маршрут „Сердика“, съчетаващ забележителностите на централната градска част на София, както и предварителният доклад за възможностите за трансформиране на трамвайно депо „Клокотница“ в културен център с музей на градския транспорт.
 
Проектът „Зелените трамваи търсят своя дом“ е поредна стъпка на сдружение „Градски транспорт и инфраструктура“ в посока осъществяване на идеята  за съхраняване, реставриране и развитие на запазения исторически подвижен състав на градския транспорт в София. 
 

Страница 94 от 106

Go to top