Сдружение „Евро Адванс“  представи и обобщи по време на заключителна пресконференция на 28 септември т.г. резултатите от проект „Спортувай по европейски“, който се изпълнява с финансовата подкрепа на Столична община, Програма Европа 2016.
 
На събитието присъства Ирина Йорданова, председател на Програмния съвет на Програма Европа, Николай Николов, общински съветник в Столичен общински съвет и член на Програмния съвет, Ива Благова, старши експерт към Столичен общински съвет и Цветомира Георгиева, координатор по Програма Европа.
 
Презентация, съдържаща идея, цели и резултати от изпълнението, представи Пламен Славчев, мениджър на проекта. „Децата имат нужда от подобни дейности. Те са готови цял ден да спортуват“ , заяви категорично Боян Томов, председател на Сдружение „Евро Адванс“.
 
На конференцията бяха отчетени резултатите от изпълнението на проекта, а именно: участие на над 300 деца, придружавани от своите родители, които се включиха в инициативата „Спортувай по европейски“. В рамките на два дни те имаха възможност да практикуват разнообразни спортове в Южния парк. Много от тях изразиха мнение, че подобни инициативи трябва да бъдат ежеседмични и да се провеждат всеки уикенд през пролетно-летния сезон. Хора, взели участие в мероприятията, са изказали полезни препоръки в специална книга, предоставена на място, която организаторите дариха на Столична община. От началото на старта на проекта беше създадена фейсбук страница, която се поддържа активно за анонсиране на дейностите и публикуване на информация за значението на спорта при личното, социално и физическо развитие на подрастващото поколение. По този начин проектът илюстрира прекрасно целите на Програма Европа, бе заключението на участниците в конференцията.
 
Сдружение „Карпе Дием” откри на 21 септември т.г. иновативна младежка изложба, част от проект „Живи картини”, който се изпълнява с финансовата подкрепа на Столична община, Програма Европа 2016.
 
На изложбата бяха представени 10 оригинални авторски визии, представящи добри практики за облагородяване на столицата, публикувани на сайта www.livepictures.eu. „Те ще бъдат достъпни за посетителите чрез QR кодове”, сподели Ради Куртев, ръководител на проекта. На събитието присъства Николай Николов, общински съветник в Столичен общински съвет и член на Програмния съвет на Програма Европа, както и Цветомира Георгиева, координатор по Програма Европа.
 
Проектът е резултат от необходимостта за осигуряване на широк достъп и включване на млади хора в процесите на градско развитие.Основната цел на проекта е да разкрие иновативния потенциал на столицата в културно, икономическо и социално отношение, като пресъздаде реализирани добри практики за подобряване на средата на живот чрез използване на новите информационни и комуникационни технологии.
 
Изложбата е с продължителност пет дни, като всички заинтересовани ще имат възможност да видят „живите картини“ от София и по време на инициативата PARK(ing) DAY Sofia в периода 30 септември – 1 октомври 2016 г.
 
Балкански институт за активна политика (БИАП) проведе заключително събитие по повод успешното приключване на проект „Природата и децата – добри приятели“, който се реализира с финансовата подкрепа на Столична община, Програма Европа 2016, в партньорство с район „Слатина“.
 
На събитието присъстваха Наталия Стоянова, кмет на район „Слатина“,   Йоанна Драгнева, общински съветник в Столичен общински съвет, и Цветомира Георгиева, координатор по Програма Европа. Заедно с децата, те участваха в изработването на цветни фигури от хартия. Дилияна Нейчева, председател на БИАП, и Елка Петрова, координатор по проекта, обявиха доброволците в кампанията „Осинови дръвче или цветна фигура“, които поемат личната отговорност да полагат системни грижи за растенията, допринасяйки за запазване привлекателния вид на парка. Всички те получиха сертификати за своето начинание.
 
По време на събитието бяха представени постигнатите резултати по проекта, а именно: подобряване вида на парк „Слатинска река“ и превръщането му в притегателно място за жителите и гостите на района. Отчетено беше изпълнението на най-важната цел на проекта: повишаване  знанията на децата и полагане основите на активно общество – приятел на природата.
 
За доброто настроение на малки и големи се погрижиха актьори-аниматори. Най-малките жители на район „Слатина“ имаха възможност да оцветяват книжки, да рисуват и  изработват цветя от хартия.
 

Страница 92 от 106

Go to top