Финалното публично обсъждане на предложението за Стратегия за интегрално развитие на независимите изкуства в София за периода 2016 – 2023 г.  се проведе на 4 октомври т.г. в Център за култура и дебат „Червената къща“. Проектът е инициатива на Асоциация за свободен театър и Организация за съвременно алтернативно изкуство и култура „36 маймуни“ в партньорство със СНЦ Платформа „Нови драматургии“ и се осъществява с финансовата подкрепа на Столична община по Програма Европа, 2016 г. 
 
Събитието беше открито от г-жа Малина Едрева, Председател на Постоянната комисия по култура, образование, наука и културно многообразие към Столичен общински съвет, която поздрави присъстващите и отбеляза значимостта на свободната творческа сцена в София, както и важността на подготвения проект на Стратегия за интегрално развитие на независимите изкуства в София. В срещата участваха и общинските съветници Ирина Йорданова, Председател на Програмния съвет на Програма Европа и Михаела Иванова, член на Програмния съвет.
 
По време на представянето пред пълната зала за дебати на „Червената къща“ бяха обявени финалните резултати от направените от началото на проекта проучвания в различните сфери на свободната творческа сцена за  визуални изкуства, танц, театър, музика и литература в София, които посочват и основните проблеми и фактори, определящи работата и развитието на независимите артисти у нас в момента. Проведените анкети показват някои интересни тенденции. Например, 67% от взелите участие в анкетата на „Споделена визия“ смятат, че в последните три години свободната сцена за изкуства нараства и нейното развитие е най-важно (според 42%) за развитието и на творците и изкуствата, а според 31% - за културния живот и имидж на София. От друга страна обаче, в сравнение с други културни градове (Берлин, Белград, Букурещ и т.н.) 43 % смятат, че независимата сцена на София е неразпознаваема, а според цели 32% е в застой. Това вероятно пряко или непряко е свързано с факта, че на професионалистите се налага да използват уменията си за работа извън свободната сцена - според 69% от анкетираните. 50% от хората, участващи в анкетата, твърдят, че разпространението на информация за случващото се на независимата сцена е хаотично и 33% получават такава основно от социалните мрежи, а не от други канали - например медии или реклама.  
 
Гостите изслушаха с интерес резултатите от проучванията, защото самите координатори, участниците, привлечени за фокус групите, са знакови и обичани лица, които са пряко засегнати от настоящата ситуация на свободната сцена и имат личен, освен граждански интерес от успешното провеждане и приемане на стратегията за развитие. Те са  творци, продуценти и организатори на културни събития и активни фигури в обществения и културен живот на столицата. Сред тях са Васил Гюров от група РЕВЮ, Андрония Попова - Рони от група Nasekomix, поетът Стефан Иванов, актьорът Петър Мелтев, хореографът Живко Желязков от Derida Dance Company, авангардният артист Войн де Войн, културните мениджъри Дойчин Котларов и Мартина Стефанова от Арт фондация ДОМА, още Яна Генова, Светлозар Желев, Илиана Бойчева и др. 
 
Последва подробно представяне на всички точки от обединените интереси на независимите творци и тяхното общо предложение за стратегия, която да подпомогне развитието на свободната сцена в София. Сред тях бяха изтъкнати нуждата от видимост - обща информационна платформа, от целенасочени политики и мерки за представяне и участие на творци и организации от свободната сцена на престижни международни форуми за изкуство и привличане на чужди експерти и творци за работа в София. Други важни насоки в стратегията са развитието на неформални форми на образование и навлизането на повече информация за свободната сцена в часовете в училище, създаване на нови програми за подкрепа на организации и други. 
 
На практика, oсвен предварителното проучване и обобщаване на резултатите за състоянието на свободната творческа сцена, краткосрочна цел на инициативата е и представяне на стратегия, която да разкрие възможностите за по-добро сътрудничество с администрацията, с различните съществуващи образователни, клубни и граждански сдружения и инициативи и с Общинските културни институти (ОКИ) в София. Част от визията за развитие е споделена с друг проекти инициирани от Асоциация за Свободен Театър, които пилотно ще създадат модели за развитие на два от ОКИ – Средец и Топлоцентрала.
 
Организаторите наблегнаха на факта, че основен приоритет е установяването на траен диалог и сътрудничество  на местната власт със свободната сцена за извършване  на системен анализ на състоянието и ефектите, които петте изследвани изкуства имат върху развитието на София. Те дават водещ импулс за обновяване на творческите процеси в столицата, създаването на културни блага и ресурси за развитието й, което да я постави в позиция да привлича и задържа талант и знания, както и да развива иновации.
 
Зад „Споделена визия“ стои екип от разпознаваеми и уважавани специалисти с богат академичен и практически опит в областта на културния мениджмънт, както и млади лица с отношение към процесите в съвременното изкуство на България.  Ръководител на проекта е Гергана Димитрова (36 маймуни, АСТ), а координатори на петте фокус групи по направления са Александър Евтимов (Big Banda Label), Владия Михайлова (СГХГ, куратор във филиал „Васка Емануилова), д-р Ангелина Георгиева (платформа Нови драматургии, преподавател в НАТФИЗ), доц. д-р Ани Бурова (преподавател в СУ, Факултет "Славянски филологии", редактор в „Литературен вестник“). Част от екипа е и  д-р Петя Колева от Интеркултура консулт.
 
По време на срещата се състоя и отворена дискусия, на която бяха зададени важни въпроси, свързани с изпълнеието на стратегията в близки и обозрими срокове, както и с чисто административни въпроси, свързани с необходимите стъпки, които е нужно да се предприемат в съвместната работа със Столична община. 
 
Повече информация за „Споделена визия“ може да откриете на: http://www.artsofia.bg/bg/events/2016/07/14/spodelena-vizija-za-svobodnata-tvorcheska-scena-v-sofi-ja-diskusija
както и във Facebook: https://www.facebook.com/spodelenavizia/
 
Съюз на урбанистите в България проведе на 29 септември т.г. „Празник в Квартала“, част от проект „Модел за споделено развитие на жизнена среда в град София. Улица „Цар Иван Асен ІІ“ и ж.к. „Яворов“ („Сподели Квартала“), който се изпълнява с финансовата подкрепа на Столична община, Програма Европа 2016.
 
Инициативата се присъедини към мрежата от събития по повод празника на район „Средец“ и събра много жители и приятели на Квартала. Събитието беше открито от урбанистите Ангел Буров и Ирина Мутафчийска, представители на екипа на проекта, които разказаха за изминатите до момента стъпки и споделиха с присъстващите част от резултатите от социологическите проучвания с жители, работещи и представители на бизнеса в Кварталът. Мария Ачкова, кмет на район „Средец“, изказа удовлетвореността си от  проект „Сподели Квартала“, който включва местната власт при формулирането на приоритети и план за действие относно развитието на територията. Марта Георгиева, общински съветник в Столичен общински съвет и член на Програмния съвет на Програма Европа, подкрепи събитието и разговаря с жители на Квартала за неговото бъдеще.
 
На събитието беше закрита „Изложба в Квартала“, която представи многоспектърни анализи и изследвания по проекта. Направените урбанистични и социологически проучвания, заедно със събраните идеи и предложения по време на изложбата, ще залегнат в насоки за пространствено развитие и план за действие, които екипът на проекта ще формулира. Те ще бъдат предоставени на район „Средец“, за да бъдат използвани при бъдещото развитие на Квартала.
 
По повод Международния ден на превода - 30 септември, в Къща за литература и превод в София беше открита експозиция “Преводачи и преводи на Радичков”. Експозицията представя 50 преводни издания  на 25 езика, както и работата на преводачите, благодарение на които българската литература става достъпна за чуждестранния читател. Събитието бе организирано от Фондация „Следваща страница“ по проект „Къща за литература и превод, фаза II“ с финансовата подкрепа на Програма Европа 2016 на Столична община.
 
Събитието беше открито от г-жа Малина Едрева, Председател на Постоянната комисия по култура, образование, наука и културно многообразие към Столичен общински съвет, която поздрави присъстващите и отбеляза, че за краткото време на своето съществуване Къща за литература и превод успя да стане притегателно място за хората на словото от София и чужбина, а резидентската й програма е израз на грижата за превеждащите българска литература по света.  
 
На откриването на изложбата присъстваха инж. Цветомир Жеков - кмет на Район „Изгрев“, Луиджина Педди - директор на Италиански културен институт, Любов Костова - директор на Британски съвет България, Хавиер Валдевиесо - директор на институт “Сервантес”, Надежда Ангелска – координатор на Програма Европа на СО, Теодора Цанкова от Съюза на преводачите в България и Яна Генова - директор на Къща за литература и превод, както и преводачи, представители на медии и граждани. Откъси от произведения на Йордан Радичков на италиански, испански и английски бяха прочетени от директорите на чуждестранните културни институти.  
 
Експозицията ще продължи до края на месец октомври. Репортаж от събитието беше излъчен по БНТ в предаването “Денят започва с култура” .
 
Къща за литература и превод - София беше уредена преди 7 месеца по решение на СОС, като съвместна програма на фондация “Следваща страница” и Столична община. За дейността на Къщата, може да прочетете повече на уебсайта www.npage.org   
 

Страница 91 от 106

Go to top