На 28 юни 2018 г.  стартира серията от дискусии „Диалози за София”,  чието първо издание беше посветено на взаимосвързаността между планираните и реализирани бизнес зони и придвижването в града. Дейността е част от проект „Граждански разговори за споделена Визия за София и крайградските територии“, който се реализира от Форум Гражданско Участие с финансовата подкрепа на Столична община, Програма „Европа“ 2018.
 
Събитието започна с презентация на обработените от екипа на Визия за София данни по темите и продължи с дискусия, в която участваха арх. Здравко Здравков - главен архитект на Столична община, Евгени Крусев - заместник-кмет по направление „Транспорт и транспортни комуникации” на Столична община, Таня Косева-Бошова - председател на Асоциацията на собствениците на бизнес сгради, Юлиян Милев – главен финансов директор и вицепрезидент финанси на Telus International Europe и Виктор Чаушев - член на УС на Сдружение “Градски транспорт и инфраструктура”. На събитието присъстваха Лилия Христова - обществен посредник на територията на СО, Силвия Христова - общински съветник и председател на Постоянната комисия  по устройство на територията, архитектура, достъпна среда и жилищна политика към СОС, Екатерина Йорданова - общински съветник и председател на Постоянната комисия по транспорт и туризъм към СОС. Модератори на диалога бяха Ива Таралежкова и Диана Андреева от  Форум Гражданско участие, а в отворената дискусионна част взеха участие представители на водещи граждански организации и активисти от сферата на транспорта, градската и околната среда, архитекти и представители на бизнеса,  граждани. 
 
Презентация на екип Визия обобщи данни за връзките между големите офис сгради и придвижването и представи карти на концентрацията на инвестиционни проекти за бизнес сгради, както и на мобилността и най-натоварените кръстовища, линии на наземния градски транспорт. От направените анализи стана ясно, че по данни на Плана за устойчива градска мобилност 38% от придвижването в София е от и до работните места, което го прави основен генератор на трафик в София. 
 
„След внимателен преглед трябва да се фокусираме върху инструменти за стимулиране  създаването на истински многофункционални зони, както и за мултифункционалност не само на зоните, но и вертикално - на сградите”, коментира Здравко Здравков, главен архитект на Столична община.
 
Заместник-кметът по транспорта Евгени Крусев посочи, че мисленето за достъпността започва от етапа на проектиране на всяка сграда и са необходими много предварителни анализи от страна на бизнеса преди реализация на инвестицията, както и стимулиране на устойчивите начини за придвижване след това.
 
Като представител на един от големите работодатели в столицата, с база от офиси на различни локации в града, Юлиян Милев от Telus International Europe разказа, че освен достъпно местоположение и удобен достъп, определящо при избор на място за инвестиция или наем е локацията - за привличане и задържане на подходящи служители. В качеството си на  председател на Асоциацията на собствениците на бизнес сгради, Таня Косева-Бошова посочи, че правят много инвестиции в паркоместа, дори и в душове и кабини за преобличане за колоездачите, но метрото е водещ фактор и в момента няма инвеститор, който би избрал район, далеч от планирана спирка на метрото. Според Виктор Чаушев от сдружение “Градски транспорт и инфраструктура”  инвестициите в по-добра мобилност трябва да са комплексни, но първо трябва да се създадат такива транспортни връзки, които могат да “свалят” големия брой хора от личните автомобили. Според него, времето за пристигане е по-важно от комфорта на придвижване.
 
В последвалата отворена дискусия с въпроси, коментари и предложения се включиха над 30 експерти и активисти от публиката, чиито предложения ще бъдат обработени и представени от екипа на Визия за София. Събитието беше предавано на живо във Facebook страницата на инициативата, където  граждани можеха да задават своите въпроси и да изкажат мнение по обсъжданите тези.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Институт за предприемачество, устойчиво развитие и иновации организира на 27.06.2018 г. в официалната зала на Район «Нови Искър» на Столична община  обществена дискусия на тема: Приоритети, ползи и ролята на България като страна-домакин на председателството на съвета на ЕС. 
 
Дискусията се проведе в рамките на изпълнение на дейностите по проект „Повишаване на знанията и активността на гражданите от периферните райони при реализация на публичните политики в съответствие с приоритетите на Българското председателство на Съвета на ЕС“, финансиран по Програма Европа 2018 на Столична Община. 
 
На дискусията присъстваха 50 представители на районната администрация, нестопански организации, клубове, читалища и училища, които се запознаха с резултатите от изпълнявания проект по Програма Европа 2018 както и дискутираха относно ролята, ползите и конкретните резултати от Българското председателство на Съвета на ЕС. 
 
Модератор на събитието бе Цвета Димитрова – програмен директор на Институт за предприемачество, устойчиво развитие и иновации.
 
На 27 юни 2018 г. в Резиденция "Анастасия" се състоя заключителната пресконференция  във връзка с проект "Бъди Зелен = Бъди Модерен = Бъди Европа" на фондация "Българе" , който се реализира с финансовата подкрепа на Столична община, Програма Европа 2018. 
 
Основната цел  на проекта бе поощряване на креативността на младите хора - ученици от столичните училища по изкуствата и разкриване на иновативния им потенциал чрез изработването на модели с цел опазване факторите на околната среда и използването на отпадъците като ресурс. 
 
Всяко едно училище изработи арт-инсталация от отпадъчни материали, представяща всяка една от 28-те държави, членки на Европейския съюз. 
 
Учениците от 144 Средно училище "Народни Будители" представиха чрез своите проекти България, Румъния, Унгария, Австрия и Германия. 
 
Децата от Национално Средно Училище "София" направиха инсталации за Дания, Естония, Ирландия, Чехия и Швеция. Националната Гимназия за древни езици и култури работи над Белгия, Великобритания, Словакия, Словения и Финландия. 
 
Учениците от НПГППФ разработиха в своите проекти Литва, Латвия, Люксембург, Полша и Румъния.
 
С най-много реализирани проекти бяха децата от НУКК - Горна Баня. Под вещото ръководство на художника Иван Яхнаджиев те представиха Гърция, Испания, Португалия., Франция, Хърватия, Кипър, Италия, Малта и Холандия.
Експозицията беше официално открита на 9 май 2018 г. в тържествената зала на НУКК - Горна Баня.
 
На всички деца, участвали в изработването на  тези арт-инсталации бяха раздадени почетни грамоти. 
 
На събитието бе прожектиран и филма на In LIFE телевизия , отразяващ всеки един етап от реализацията на проекта.
 
 

Страница 10 от 81

Go to top