Фестивалът „Между хората и културите“ стартира в Гьоте-институт България с изложбата “The Dream“ с автор Фабио Бучарели, Италия и куратори Светлана Бахчеванова и Надежда Павлова. 
 
Изложбата беше открита на 4 октомври т.г. от Енцио Ветцел, директор на Гьоте-институт България,   Цветелина Йосифова, съосновател и председател на УС на Центъра за култура и дебат „Червената къща „Андрей Николов“ и Надежда Павлова, куратор на изложбата.
 
Фестивалът „Между хората и културите се подкрепя от FotoEvidence, Фото Синтезис, Младежко дружество на ООН в България, Каритас България, Държавна агенция за бежанците, Фондация „Лекари на света“, Български червен кръст и Арт-док зона „В/ХОД“. На събитието, представящо изкуството и културата на местни, бежански и мигрантски общности, присъстваха много художници, журналисти и преводачи. 
 
Изложбата се осъществява по проект  „Павилион 19: Между хората и културите“, който се реализира по Програма Европа 2016 от Центъра за култура и дебат „Червената къща“ в партньорство с Гьоте Институт България и Район „Възраждане“. 
 
„Между хората и културите“ поставя във фокус човека, неговото преживяване и изразяване в условията на миграция, изолация и придвижване, в бягството от война и в търсене на по-добри условия за живот. Фестивалът се основава на идеята, че културата и изкуството правят естествена и възможна срещата на старите и новите обитатели на града и търси допирната точка между тях. Той представлява художествено поле за обмен на идеи как биха искали да живеят, какво обичат и харесват хората. 
 
Фондация „Арт Линк“ представи на 8 октомври т.г. резултатите от проект „Танцуваща София“, който се изпълнява с финансовата подкрепа на Столична община, Програма Европа 2016, в партньорство с район „Панчарево“ и ОКИ „Красно село“.
 
„Проектът бе насочен към всички, които имат нужда от спорт, движение и здравословен начин на живот“, сподели Нора Караламбева , ръководител на проекта. 
 
Отчетени бяха резултатите от изпълнението на проекта, а именно - осем летни съботи, осем столични локации, 32 танцово-спортни класа, 22 танцови школи, над 8 000 участници и зрители в събитията, дискусионен модул на тема: „Правилно хранене, природосъобразен и активен начин на живот в града“, танцов турнир, както и томбола с награди. 
 
Дейностите по проекта са популяризирани чрез рекламна кампания – 80 рекламни позиции в метровагони, съпроводени от рекламен клип, 20 рекламни ситилайт позиции, над 100 публикации в медии с над 1 млн. души аудитория.
 
Фондация „За Оборище“ проведе на 6 октомври т.г. първо представяне на проект: „Синергия – изследване на потенциала на ОКИ „Средец“, който се изпълнява с финансовата подкрепа на Столична община, Програма Европа 2016, в партньорство с ОКИ „Средец“.
 
На събитието присъства Малина Едрева, Председател на Постоянната комисия по образование, култура, наука и културно многообразие към Столичен общински съвет, която поздрави директора и екипа на ОКИ „Средец“  за досегашната им дейност и отбеляза значимостта на това пространство, както и важността на подготвения  проект за преустройство.
 
 По време на представянето присъства Лилия Тошева – Директор на ОКИ Дом на културата „Средец“, Цветомира Георгиева - координатор по Програма Европа, Атанас Маев - ръководител на проекта, Вили Прагер – артист и продуцент в сферата на съвременното изкуство, Гергана Димитрова - Асоциация за свободен театър, арх. Ралица Зортева, координаторите на проекта Ана Петкова и Божидар Емануилов, представители на художествени школи към Дом на културата „Средец“, творци, журналисти и урбанисти.
 
Моделът на проект „Синергия – изследване на потенциала на ОКИ Средец“ е изготвен на базата на детайлно и структурирано изследване и анализ на настоящото състояние на пространството. Бяха посочени резултати, които включват основната мисия, краткосрочните и дългосрочни цели, основни дейности и примерни модели на управление на ОКИ „Средец“. Според членовете на екипа необходимостта от нов модел на управление на Общински културен институт „Средец“ се обуславя от стремежа на София да се развива като творческа столица, която прилага добри европейски практики в сферата на съвременните изпълнителски изкуства. Нарасналата нужда от обособяването им в център са в основата на разработването на представения модел, който ще даде сигурност и ще допринесе за устойчивото развитие на независимия сектор и културните процеси в столицата.
 
Извода, до който достигнаха участниците в дискусията бе, че преустройството на ОКИ „Средец“ в център за съвременни изпълнителски изкуства и образование има потенциала да го превърне в пилотен модел на общински културен институт, управляван с участие на граждански творчески организации – съвременен модел, доказал ефективността си в редица европейски страни. Архитектурното и управленското му преустройство могат да го превърнат в сцена, която да покрие част от нуждите на гражданите за достъп до съвременното изпълнителско изкуство и разнообразни културни продукти. Същевременно това ще подкрепи дейността на независимите компании и артисти, ще подобри условията за създаване и представяне на експериментални и интердисциплинарни продукции, ще насърчи творческото предприемачество, като в същото време ще позволи запазването и подобряването на образователните функции на института.
 
След официалното обсъждане предстои финализиране на проекта и публикуване.
 
Повече за проект „Синергия- изследване на потенциала на ОКИ Средец“ може да научите тук:
http://zaoborishte.org/sinergiya-izsledvane-na-potentsiala-na-oki-sredets/
 

Страница 90 от 107

Go to top