Институт за политики и развитие проведе на 14 октомври т.г. конференция на тема: „Добри практики за поддържане на висока управленска култура в прилагане на европейските стандарти за добро управление в Столична община”. Представена бе работата на екип от научни работници, изследователи и експерти, които в продължение на няколко месеца събират и систематизират успешни модели за прилагане на европейските стандарти за добро управление от общински администрации в България и в други европейски държави. Разработката е част от едноименен проект, който се изпълнява с финансовата подкрепа на Столична община, Програма Европа 2016, в партньорство с районите „Слатина”, „Студентски” и „Изгрев”.
 
Конференцията беше открита от доц. Надя Миронова, ръководител на проекта, преподавател в УНСС и председател на Управителния съвет на Института за политики и развитие. На събитието присъстваха общинските съветници Лорита Радева, Михаил Владов, Мита Георгиева, Живка Новкова, кметовете на районите „Слатина”, „Студентски”, „Изгрев” и „Възраждане”, както и Велина Белева, зам.-председател на Държавната агенция за закрила на детето и Йорданка Фикирлийска, член на УС на ФЕЕВИ. 
 
Конференцията бе насочена към ръководителите в столичната администрация, пред които бяха представени най-новите изследвания и практики в прилагането на евростандартите за добро управление в публичния сектор. По този начин беше осъществена връзка между ръководителите от практиката с научните работници и изследователи по темата. Добри практики от своята дейност представиха партньорите по проекта Наталия Стоянова -  кмет на район „Слатина”, Димитър Дилчев – кмет на район „Студентски” и Цветомир Жеков – кмет на район „Изгрев”.
 
Събраната от изследователския екип информация е систематизирана и представена в сборник с материали, който ще бъде предоставен на районните администрации в столицата.
 
Първа по рода си младежка стрийт арт акция срещу езика на омразата се проведе в София на 7 октомври – Световен ден на усмивката.  60 младежи на 13 до 19 години от 3 столични училища (51 СОУ, 134 СОУ, 23 СОУ) работиха с екипа на „Младежки център Кръг” по покана на Сдружение „Маргиналия” и създаваха архитектура от текстил, инсталации от хартия, рисувани текстове, плакати и колажи, използвайки улицата като „работно поле”, подходящо за противопоставяне на езика на омразата чрез усмивка. 
 
Между различните атракции на улицата особен интерес предизвика организираният Outlet shop super discount за разпродажба на хейтърски текстове на минусови цени, автори на които са известни български политици и журналисти. Десетки минувачи спираха и четяха „образци” на родното слово на омраза, които се „продаваха” от минус (-) 81 до минус (-) 286 лева. 
 
В събитието се включиха и студенти от НХА и НБУ, а гости бяха заместник-директорите на трите училища – Иванка Вълкова (23 СОУ), Лидия Маринова (134 СОУ) и Веселин Стефанов (51 СОУ). Акцията беше осъществена в рамките на проекта на сдружение „Маргиналия” под название „Смях срещу омразата. София като топос без език на омраза”, осъществяван по Програма Европа 2016 на Столична община, и даде шанс на надеждата на младите хора, че изкуството и неговите стрийт арт инструменти могат да влияят върху социалната среда и да променят обществените стереотипи.
 
Фондация „Изкуството и детето“ подреди цветни пана пред „старата баня“ на район „Нови Искър“ по проект „Новите очи на старите сгради“, който се реализира с подкрепата на Столична община, Програма Европа 2016. Картините, нарисувани от младите и активни хора от района, са новите „цветни очи” на неизползваната сграда на банята . 
 
Събитието беше открито от Веселка Петкова - вр.и.д. кмет на район "Нови Искър" и от Боряна Занова - председател на фондация „Изкуството и детето“. Присъстваха координаторът по Програма Европа Надежда Ангелска, експерти, кметове на села, директори на училища и детски градини в район „Нови Искър“, както и ученици, които са участвали в проекта, родители, учители и ръководители от училищата и школите на отделните кметства: 179 ОУ „Васил Левски“ в с. Доброславци и деца от с. Балша, Читалище „Пробуда 1921“ в с. Доброславци от Школата по рисуване; ЦДГ– 32  в с. Чепинци; Читалище „Христо Ботев 1919“ в с. Мировяне от Школата по изобразително изкуство; 170 СОУ „Васил Левски“ и Читалище „Христо Ботев 1907“ в кв. Курило от Школата по изобразително изкуство; 176 ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ в с. Негован.
 
Идеята за създаване на знаков център е част от превръщането на районите на Столична община в места с уникална идентичност и значимост чрез използване на добри европейски практики в областта на изкуството, представяне на модел и обособяване на артцентър-галерия на открито.
 
Проектът постига изграждане на трайно сътрудничество между район „Нови Искър“ и фондация „Изкуството и детето“ и създава устойчиви и трайни политики при утвърждаването и разработването на модел за социализиране и облагородяване на градско пространство в един от големите периферни райони на столицата.
 

Страница 89 от 107

Go to top