По повод Международния ден на превода - 30 септември, в Къща за литература и превод в София беше открита експозиция “Преводачи и преводи на Радичков”. Експозицията представя 50 преводни издания  на 25 езика, както и работата на преводачите, благодарение на които българската литература става достъпна за чуждестранния читател. Събитието бе организирано от Фондация „Следваща страница“ по проект „Къща за литература и превод, фаза II“ с финансовата подкрепа на Програма Европа 2016 на Столична община.
 
Събитието беше открито от г-жа Малина Едрева, Председател на Постоянната комисия по култура, образование, наука и културно многообразие към Столичен общински съвет, която поздрави присъстващите и отбеляза, че за краткото време на своето съществуване Къща за литература и превод успя да стане притегателно място за хората на словото от София и чужбина, а резидентската й програма е израз на грижата за превеждащите българска литература по света.  
 
На откриването на изложбата присъстваха инж. Цветомир Жеков - кмет на Район „Изгрев“, Луиджина Педди - директор на Италиански културен институт, Любов Костова - директор на Британски съвет България, Хавиер Валдевиесо - директор на институт “Сервантес”, Надежда Ангелска – координатор на Програма Европа на СО, Теодора Цанкова от Съюза на преводачите в България и Яна Генова - директор на Къща за литература и превод, както и преводачи, представители на медии и граждани. Откъси от произведения на Йордан Радичков на италиански, испански и английски бяха прочетени от директорите на чуждестранните културни институти.  
 
Експозицията ще продължи до края на месец октомври. Репортаж от събитието беше излъчен по БНТ в предаването “Денят започва с култура” .
 
Къща за литература и превод - София беше уредена преди 7 месеца по решение на СОС, като съвместна програма на фондация “Следваща страница” и Столична община. За дейността на Къщата, може да прочетете повече на уебсайта www.npage.org   
 
Сдружение „Евро Адванс“  представи и обобщи по време на заключителна пресконференция на 28 септември т.г. резултатите от проект „Спортувай по европейски“, който се изпълнява с финансовата подкрепа на Столична община, Програма Европа 2016.
 
На събитието присъства Ирина Йорданова, председател на Програмния съвет на Програма Европа, Николай Николов, общински съветник в Столичен общински съвет и член на Програмния съвет, Ива Благова, старши експерт към Столичен общински съвет и Цветомира Георгиева, координатор по Програма Европа.
 
Презентация, съдържаща идея, цели и резултати от изпълнението, представи Пламен Славчев, мениджър на проекта. „Децата имат нужда от подобни дейности. Те са готови цял ден да спортуват“ , заяви категорично Боян Томов, председател на Сдружение „Евро Адванс“.
 
На конференцията бяха отчетени резултатите от изпълнението на проекта, а именно: участие на над 300 деца, придружавани от своите родители, които се включиха в инициативата „Спортувай по европейски“. В рамките на два дни те имаха възможност да практикуват разнообразни спортове в Южния парк. Много от тях изразиха мнение, че подобни инициативи трябва да бъдат ежеседмични и да се провеждат всеки уикенд през пролетно-летния сезон. Хора, взели участие в мероприятията, са изказали полезни препоръки в специална книга, предоставена на място, която организаторите дариха на Столична община. От началото на старта на проекта беше създадена фейсбук страница, която се поддържа активно за анонсиране на дейностите и публикуване на информация за значението на спорта при личното, социално и физическо развитие на подрастващото поколение. По този начин проектът илюстрира прекрасно целите на Програма Европа, бе заключението на участниците в конференцията.
 
Сдружение „Карпе Дием” откри на 21 септември т.г. иновативна младежка изложба, част от проект „Живи картини”, който се изпълнява с финансовата подкрепа на Столична община, Програма Европа 2016.
 
На изложбата бяха представени 10 оригинални авторски визии, представящи добри практики за облагородяване на столицата, публикувани на сайта www.livepictures.eu. „Те ще бъдат достъпни за посетителите чрез QR кодове”, сподели Ради Куртев, ръководител на проекта. На събитието присъства Николай Николов, общински съветник в Столичен общински съвет и член на Програмния съвет на Програма Европа, както и Цветомира Георгиева, координатор по Програма Европа.
 
Проектът е резултат от необходимостта за осигуряване на широк достъп и включване на млади хора в процесите на градско развитие.Основната цел на проекта е да разкрие иновативния потенциал на столицата в културно, икономическо и социално отношение, като пресъздаде реализирани добри практики за подобряване на средата на живот чрез използване на новите информационни и комуникационни технологии.
 
Изложбата е с продължителност пет дни, като всички заинтересовани ще имат възможност да видят „живите картини“ от София и по време на инициативата PARK(ing) DAY Sofia в периода 30 септември – 1 октомври 2016 г.
 

Страница 88 от 103

Go to top