Фондация „Гъливер клиринг хауз“ откри на 18 октомври т.г. в Центъра за култура и дебат „Червената къща“ видео изложба „Дестинация“ на френските мигранти Паран Койт и Албандър Мбемба. Изложбата е част от започналия фестивал „Между хората и културите“, който се осъществява от Червената къща, в партньорство с Гьоте – институт България.
 
Събитието беше открито от Цветелина Йосифова, съосновател и председател на УС на Центъра за култура и дебат „Червената къща „Андрей Николов“. 
 
„Дестинация“ цели да привлече вниманието към гласа на мигрантите и всички чужденци. Изложбата се състои от две автобиографични видеа. Част от нея е и нямо оперно представление, създадено с участието на Иван Стоянов специално за фестивала. Беззвучната опера, издържана в традициите на автобиографичния пърформанс, съчетава видео, звук и движение, интерпретирайки моменти от личните истории на двамата артисти.
 
Изложбата и операта са с вход свободен. Изложбата ще бъде отворена за посетители до 27 октомври от 10:00 до 19:00 ч. всеки работен ден.
 
В Общински културен институт Дом на културата „Искър“ се състоя среща на тема „Има ли достъп до култура за аудитории от периферните зони на града?“, на която бяха представени резултатите от проект „Нови публики за ОКИ Искър“, от г-жа Деница Езикиева, Ръководител на проекта и г-жа Милена Димитрова. 
 
Г-жа Малина Едрева, Председател на Постоянната Комисия по култура, наука и културно многообразие към Столичен общински съвет приветства участниците, като поздравителни думи отправи и г-н Ивайло Цеков, кмет на Район „Искър“. Гост на срещата беше и г-жа Лорита Радева, Председател на Постоянната Комисия по опазване на околната среда, земеделие и гори към Столичен общински съвет, която взе участие в дискусията. Г-жа Евгения Михайлова, Директор на ОКИ Искър представи мултифункционалните възможности на ОКИ Искър и потенциала за сътрудничество с професионалната общност. 
 
Срещата представлява заключително събитие в изпълнение на проект „Нови публики за ОКИ Искър“, който се осъществява от Сдружение „Нови публики“, с финансовата подкрепа на Програма Европа 2016 на Столична община.
 
Фокусът на дискусията, в който активно участваха всички, повечето културни оператори, беше за предизвикателствата пред изнасянето на стойностно художествено съдържание в инфраструктурата на ОКИ Искър, как може да се разработи и развива изградената инфраструктура на ОКИ, как те самите да продуцират образователни и приобщаващи проекти и да се финансира ново, партньорско съдържание за работа с нови публики. Бяха споделени опит и практики от работата в периферните райони на столицата за реално привличане на необхванати аудитории с конкретни примери за подкрепа на сътрудничеството между ОКИ и културно-творческите индустрии в София.
 
За финал гостите бяха разходени сред обновения ОКИ Дом на културата „Искър” като място с потенциал за съвместна, артистична работа.
 
 
По време на кръглата маса „Ролята на местните власти за насърчаване на културните и творчески индустрии“, която се състоя на 12.10.2016 г. в София, бяха представени резултатите от теренно изследване на културните и творческите индустрии (КТИ) в София – възприемане на понятието КТИ, предизвикателства и участие на местната власт в проекти на КТИ, критерии за добри практики, методология за оценка на инвестиции на проекти и събития в културните и творчески индустрии. Представеният по време на събитието наръчник включва и добри практики от Лондон, Виена и София. Събитието беше открито от д-р Марина Стефанова, директор „Устойчиво развитие“ към БМГД на ООН и редактор на наръчника, която направи презентация за КТИ, модератор на дискусията беше Доника Ризова, КСО мениджър на медийна група Инвестор и телевизия България он ер, г-жа Галя Минчева – зам.-кмет на Район „Илинден“ – СО, представители на Столична библиотека–партньор по проекта, служители от Район „Красно село“ – СО, г-жа Атанаска Лингорска, външен експерт към ПКЕППМС към СОС, социолози, представители на НПО.
 
Участниците дискутираха влиянието на местната власт върху творческите индустрии чрез дейности в областта на планиране, лицензиране, регулиране, въвеждане и съблюдаване на търговски стандарти, както и значението на създаване на насърчаваща среда, която цели устойчив растеж на креативните индустрии.
 
Проектът подпомага разбирането на същността на креативната и творческата индустрия от страна на различните представители на местната власт и създава нагласа и ангажираност за активно партньорство с представителите на тези професии и бизнес за изпълнение на Иновационната стратегия за интелигентна специализация на София 2016-2020 г.
 
Кръглата маса е финално събитие по проект „Местните власти – активен партньор за развитие на CREATIVна София“, който се изпълнява с финансовата подкрепа на Столична община, Програма Европа 2016, в партньорство с ОКИ Столична библиотека. Тя е част от поредица обществени дискусии за създаването на работещ инструмент, който да спомага за по-успешното, мащабно и устойчиво развитие на КТИ в полза на иновативното градско развитие.
 

Страница 87 от 106

Go to top