През 2016 г. проектни предложения ще се приемат от 15 февруари до 15 март. Документите за кандидатстване можете да намерите на електронната страница на Програма Европа www.evropa-so.bg
Осма поредна година Столична община подкрепя проектни инициативи на неправителствени организации чрез Програма Европа. Приоритетите на Програма Европа за 2016 г. са свързани със стратегията „Европа 2020” на Европейския съюз, Интегрирания план за градско възстановяване и развитие на София 2014-2020, Рамковата програма за научни изследвания и иновации „Хоризонт 2020”, както и с избора на София за Европейска столица на спорта 2018 г.
По първа приоритетна област ще се финансират проектни предложения, насочени към подкрепа на партньорството между структурите на гражданското общество и органите на местната власт при създаване и прилагане на политики и добри практики, свързани с европейското измерение за развитие на столицата.
По втора приоритетна област продължава подкрепата за устойчиви общински политики и модели за социализиране на градски пространства в партньорство с неправителствения сектор с цел създаване на нови знакови центрове в град София, които да допринасят за уникалната идентичност и европейска значимост на града.
Трета приоритетна област, която се изпълнява във връзка с Иновационната стратегия за интелигентна специализация на София 2016-2020 г., е насочена към насърчаване на интелигентното и устойчиво градско развитие чрез засилване на иновативни дейности в публичния сектор, осъществени в сътрудничество между граждани, обществени организации и местната власт.
През тази година проектните предложения по трите приоритетни области могат да се подават и по електронен път. Необходимите документи и Насоки за кандидатстване можете да намерите на електронната страница на Програма Европа www.evropa-so.bg
През 2015 г. по Програма Европа бяха избрани на конкурсен принцип, финансирани и успешно изпълнени 35 проекта на обща стойност 386 085 лева. Програмата се утвърди като платформа за добри европйски практики и като иновативен инструмент за насърчаване взаимодействието между структурите на гражданското общество и местната власт.

На 25 февруари /четвъртък/ от 14:00 ч. до 17:30 ч. и на 26 февруари 2016 г. /петък/ от 10:00 ч. до 16:00 ч., в сградата на Столична община на ул. „Париж“ №1, ще се проведат Информационни дни по процедурата за кандидатстване с проектни предложения по Програма Европа на Столична община за 2016 г.

Програма Европа 2016 е отворена за кандидатстване като крайният срок е 12:00 ч. на 15 март 2016 г. за електронно подаване и 19:00 ч. на 15 март 2016 за проекти на хартиен носител. Подробна информация и необходимите за попълване документи можете да намерите на сайта на Програма Европа www.evropa-so.bg

Съгласно т. 9 от Насоките за кандидатстване по Програма Европа консултации ще бъдат предоставяни, освен по време на информационните дни, и електронно чрез изпращане на въпроси на формата за контакт на сайта на Програма Европа в периода от 29 февруари до 4 март 2016 г., на които ще бъде отговорено до 9 март 2016 г. в подменю "Отговори". Няма да бъдат давани консултации по телефона.

Всички въпроси и отговори ще бъдат качвани на електронната страница на Програма Европа в меню „Кандидатствай тук/Отговори“ след 29 февруари 2016 г.

   На заседание на Столичен общински съвет на 22 януари 2016 г. беше приет отчет за изпълнението на Програма Европа през 2015 г.
Седем поредни години по Програма Европа на Столична община се подпомагат инициативи на неправителствени организации в София чрез финансиране на проекти в различни области. През 2015 г. приоритетните области бяха насочени към подкрепа на партньорството между гражданския сектор и местната власт, модели за социализиране на градски пространства и насърчаване на интелигентното и устойчиво градско развитие чрез иновации.

Общо 35 организации бяха финансирани по Програмата, която се осъществява с финансовата подкрепа на Столична община. Голяма част от проектите бяха изпълнени в партньорство с райони на Столична община – Триадица, Красна поляна, Люлин, Овча купел, Слатина, Изгрев, Подуяне, Средец, институти на БАН и училища. 

Дейностите включваха организиране на дискусии по актуални за гражданите теми, младежки дебати, социални дейности, модели на взаимодействие за равитие на публичната среда, създаване на визия за развитие на район „Триадица“, събиране на вело данни за София, календар на фестивалите, тест за взаимодействие върху МСП, качеството на живот и благосъстоянието в столицата, подпомагане на деца със заболявания чрез конна терапия, провеждане на градска игра-куест със студенти, отваряне на бази данни, както и обживяване на градски пространства - къща за превод и литература „Ненко Балкански“ в район Изгрев бившата сграда на топлофикация на НДК в Южния парк, галерия под моста в район Подуяне, пространството около Паметника „1300 години България“ до НДК, създаване на Читалня и Информационен център в Градската градина и площад Ротондата пред Централна гара.

Страница 86 от 86

Go to top