Фондация „Интелдей“ проведе на 25 октомври т.г. заключителна кръгла маса по проект „Кой е срещу мен в мрежата“, който се изпълнява с финансовата подкрепа на Столична община, Програма Европа 2016, в партньорство с район „Слатина“.
 
В дискусията участва кметът Йорданка Фандъкова, която сподели задоволството си  от този пилотен за Столична община проект. Г-жа Фандъкова посочи, че няма нищо по-важно от сигурността на децата, а най-добрата превенция е те да бъдат научени сами да разпознават опасностите в интернет.
 
Заместник-министърът на образованието и науката Диян Стаматов каза, че се обсъжда необходимостта от включване на уроци за електронна поща в учебниците по информационни технологии за следващата учебна година. 
Кметът на район „Слатина“ Наталия Стоянова, заяви, че е необходимо всички институции да гледат в една посока и с  общи усилия да действат за предпазването на децата.
 
Общинският съветник Нина Чанева, директор на 23 СОУ, изтъкна полезността на проекта за учениците и за учителите, както и необходимостта от съдействие от страна на родителите. 
 
В кръглата маса участваха и Михаил Владов - общински съветник, Явор Колев - началник-сектор „Компютърни престъпления“ в ГДБОП, Лазар Додев – директор дирекция „Квалификация и кариерно развитие“ към Министерство на образованието и науката, Цветелина Иванова – преподавател по психология в Академията на МВР, както и представители на двете партньорски училища – 31 СУЧЕМ „Иван Вазов“ и 23 СОУ "Фредерик Жолио-Кюри".
 
Анкета, проведена в рамките на проекта, сред 266 деца от двете големи столични училища, показва, че деца на възраст между 10 и 13 години, които не трябва да имат профил в социалните мрежи, де факто разполагат с компютър, таблет или личен мобилен телефон и 60% от тях имат профили в социалните мрежи.
 
Сдружение „Маргиналия“ проведе на  21 октомври т.г. финална дискусия по проект „Смях срещу омразата – София като топос без реч на омразата“, който се реализира с финансовата подкрепа на Столична община, Програма Европа 2016, в партньорство със 134 СУ, 23 СУ и 51 СУ. 
 
В дискусията взе  участие  Малина Едрева, Председател на Постоянната комисия по култура, наука и културно многообразие към Столичен общински съвет. Тя сподели, че идеята на проекта е по много елегантен начин, през хумора и усмивките , да се обърнат нагласите в обществото по тази толкова важна тема – речта на омразата. 
 
По  темата „Потенциалът на една арт акция: какво научиха децата от проекта „Смях срещу омраза“ говориха ръководителят  на проекта Юлиана Методиева,  Радост Николаева, председател на Младежкото арт-движение “Кръг“,  представители на   училищата – партньори: Иванка Вълова,  Галя Христова,  Теодора Паскалева, както и Цветомира Георгиева, координатор по Програма Европа.
 
През периода  на изпълнение на  нетрадиционния проект, стимулиращ иновативни арт подходи  срещу  масовото разпространение на хейтърството,  бяха проведени  лекции върху темата „Реч на омразата“,  изнесени от преподаватели на ФЖМК, както и от Иванка Иванова, ръководител на Правна програма  към Институт „Отворено общество“. Проведени бяха дискусии с учениците, конкурси за есета и арт работилници, които представяха  омразата в различните ѝ форми на проява. На сайта „Маргиналия“ бяха публикувани  множество новини, коментарни и аналитични текстове. Излъчени бяха репортажи, изобличаващи  хейтърството и предлагащи  възможни начини за справяне с проявата му. Беше създадено и лого, което стои в началото на всяка публикация, свързана с инициативата „Смях срещу омразата“.
 
Специален акцент в дискусията бе поставен  върху проведената на 7 октомври   стрийт акция по повод Световния ден на усмивката,  в която  участваха  ученици от трите столични училища и която предизвика  интереса на много столичани и на редица медии.
 
Асоциация на доставчиците на социални услуги проведе на 20 октомври т.г. Кръгла маса за представяне на резултатите по проект „Модел на обществен съвет в съвременното училище“, който се изпълнява с финансовата подкрепа  на Столична община, Програма Европа  2016, в партньорство с район „Слатина“, 23 СУ, 31 СУЧЕМ и 138 СУ.
 
 Проектът има за цел разработване на модел на обществен съвет, който да подпомогне взаимодействието и гражданското участие в управлението на училището. 
 
Форумът бе открит от  Цветомира Георгиева, координатор по Програма Европа на Столична община , която поздрави участниците и мотивира подкрепата на Програма Европа към проект, развиващ умения за партньорство и граждански мониторинг.
 
Стели Петева, експерт по проекта, представи идеята, развитието и постигнатото в  трите училища. Екип от ученици от всяка образователна институция  популяризираха своето училище и готовността си да участват в развитието му – чрез участието си в обществения съвет, в ученическия парламент и в ежедневната учебна работа. Събрана бе банка с идеи на участниците как българското училище да стане по-модерно и привлекателно.
 
Ученици, учители и родители дискутираха мечтаното развитие на трите училища- партньори по проекта:  23 СУ "Фредерик Жолио-Кюри", 31 СУЧЕМ "Иван Вазов" и 138 СУ "Проф. Васил Златарски", както и приноса на обществения съвет и на район „Слатина“ за това развитие. Участие взеха  Стефка Любомирова, началник отдел „Образование, култура, социални дейности, спорт“ в район „Слатина“,  Мая Митренцева, старши експерт от Регионално управление на образованието София-град, представители на ръководството и координатори по проекта на трите училища –  Ваня Вълкова, зам-директор на 23 СУ,  Йорданка Тодорова, учител по ИТ и информатика в 138 СУ и  Йордан Левордашки – зам. директор на 31 СУЧЕМ. Гости бяха представители на Професионална гимназия по текстил и моден дизайн, както и  неправителствени организации.
 

Страница 86 от 106

Go to top