На 19, 20 и 21 октовмри 2016 г. се проведоха срещи, организирани от Фондацията за градско изкуство в партньорство с Район „Подуяне“  на СО по проект „София XXI - идеи, иновации, инициативи – градско развитие чрез култура”, с финансовата подкрепа на Програма Европа 2016, Столична община.
 
Фокус на дискусиите беше разглеждането на средата, в която инициативи, свързани с култура и изкуство, се популяризират и реалността на медийното пространство в контекста на представянето на културни събития.
 
На 19 октомври кметът на Район „Подуяне“ Ева Митова и председателят на Фондация за градско изкуство Ясен Гешев представиха своя поглед върху тази среда като заедно с участниците – представители на читалище „Иван Вазов - 2014“, артисти и медийни експерти обсъдиха възможности и алтернативи за по-добро позициониране на изкуствата и културните инициативи в медийното и виртуалното пространство. 
 
Срещата на ул. „Париж“ 1 продължи на 20 октомври с разговори и представяне на позиции на някои от най-интересните и успешни организатори на културни инициативи в столицата. Бе установен проблем в популяризирането на културни събития - нуждата от създаване на алтернативен информационен канал, който да обслужва единствено и само нуждите на културния живот в столицата и така да ускори процесите по развитие на средата в периферията на София.
Заедно с професионалистите бяха покани и млади хора, живели и пътували зад граница, за да покажат гледната точка на потребителя и да разкажат за добрите примери, прилагани в популяризирането на културния живот в чужбина. 
 
На 21 октомври бе организирана среща за представяне на платформата iskrata.bg – социална мрежа за читалища, в която участваха представители на различни  читалища в София. Присъстващите на срещата бяха запознати с възможностите, които предоставя платформата, нейната функционалност и цел - да бъде своеобразна иновация в читалищната дейност в България. Представянето бе направено от Орлин Денков - председател на Народно читалище "Иван Вазов - 2014" и главен редактор на iskrata.bg Платформата е изградена с пълната функционалност на съвременните социални мрежи и дава възможност за създаване на профили на отделните читалища, публикуване на новини, обяви за събития, снимки и видео материали, представящи цялостната дейност на читалищата.
 
На 20 октомври 2016 г. пред V-то ДКЦ беше реализирана арт инсталация по проект „Депо графити. Култура на консумация“, изпълняван от сдружение „Крачка напред“ в партньорство с район „Студентски“, с финансовата подкрепа на Програма Европа 2016, Столична община.
 
Художници съвместно с кмета на Район „Студентски“ Димитър Дилчев и деца от 7-ми и 8-ми клас на 55 СОУ "Петко Каравелов"и 8 СОУ "Васил Левски" изрисуваха контейнери за отпадъци с графити. "Култура на консумация" е темата, върху която артистите, децата и кметът импровизираха, създавайки своите произведения. Проектът цели естетизиране, иновативно интерепретиране, облагородяване  и насищане с културно-визуално съдържание на нетрадиционни за културния живот зони и пространства. Арт инсталацията допринася за стимулиране на иновативността, развитието и популяризирането на възможностите на съвременното градско изкуство да намери алтернативно място за реализация.
 
Проектът „Депо графити“ е нова форма на визуална, творческа провокация и културна проява, насочена към широки обществени публики. С новаторски подход и използване на различни жанрове от изобразителното (визуалното) изкуство, проектът включва два основни етапа: създаването на основа, интерпретираща усещането за движение, която представлява вагонна композиция от елементи, присъстващи в градската среда (метални контейнери за отпадъци) и включва изображенията върху нея, чрез улично арт изкуство „Графити”. За създаването им е избрана темата "Културата на консумация" с ясно подчертано и целенасочено търсене на проявленията на културата във всички аспекти на изкуствата - рисуване, музика, литература, танци, театър, кино и др. Този подход третира идеята за свързаност и взаимодействие между всички направления на културно-обществения живот. Нетрадиционното развитие на темата в проекта създава предпоставки за осъществяване на устойчив междукултурен обмен и европейски практики. 
 
На 22 октомври 2016 г. представителният отбор по дебати за ученици на България и фондация „БЕСТ“  представиха  публичен дебат на тема „Граждански права в демократичните държави“. Дебатът се проведе  в Дома на науката и техниката, София, и бе последван от кратка дискусия с публиката по разискваните въпроси.
 
Дебатът се осъществи като част от проекта „Дебатьори за гражданско общество“, който се изпълнява от Фондация „БЕСТ“ с финансовата подкрепа на Столична община,  Програма Европа 2016.
 
Представителният отбор по дебати се състои от 10 избрани и тренирани ученици с цел представяне на страната ни на международни World Schools състезания по дебати. От 13 до 18-ти юли т.г. отборът взе участие в Heart of Europe 2016 International Debating Tournament. Отборът дебатира по 4 импромптю теми и по две предварително зададени теми. 
 
Чрез публичния дебат учениците от представителния отбор предадоха част от опита, който натрупаха по време на международния турнир.
 

Страница 84 от 106

Go to top