На своето заседание днес, 06.02.2020 г., Столичният общински съвет одобри нов състав на Програмния съвет на Програма „Европа“ с председател Екатерина Йорданова, общински съветник и председател на Постоянната комисия по европейски програми, проекти и международно сътрудничество и членове:


Борис Петров, общински съветник и заместник-председател на Постоянната комисия по европейски програми, проекти и международно сътрудничество, член на Постоянната комисия по обществен ред и сигурност и на Постоянната комисия за връзки с гражданското общество,
Николай Николов, общински съветник и заместник-председател на Постоянната комисия по европейски програми, проекти и международно сътрудничество, член на Постоянната комисия по устройство на територията, архитектура, достъпна среда и жилищна политика и на Постоянната комисия за децата, младежта и спорта,
Прошко Прошков, общински съветник, председател на Постоянната комисия по инженерна инфраструктура и енергийно планиране, член на Постоянната комисия по европейски програми, проекти и международно сътрудничество и на Постоянната комисия по икономика и собственост,
Диян Стаматов, член на Постоянната комисия по европейски програми, проекти и международно сътрудничество, на Постоянната комисия за децата, младежта и спорта и на Постоянната комисия по образование, култура, наука и културно многообразие,
Владимир Митов, член на Постоянната комисия по европейски програми, проекти и международно сътрудничество и на Постоянната комисия за децата, младежта и спорта,
Марта Георгиева, член на Постоянната комисия по европейски програми, проекти и международно сътрудничество и на Постоянната комисия по опазване на околната среда, земеделие и гори,
Иво Божков, член на Постоянната комисия по европейски програми, проекти и международно сътрудничество и на Постоянната комисия по обществен ред и сигурност,
Владимир Данев, заместник-председател на Постоянната комисия за връзки с гражданското общество и член на Постоянната комисия по европейски програми, проекти и международно сътрудничество,
Малина Одоен, общински съветник, председател на ПГ на ГЕРБ /СДС/, председател на Постоянната комисия по образование, култура, наука и културно многообразие, член на Постоянната комисия по здравеопазване и социална политика,
Татяна Георгиева, общински съветник, председател на Постоянната комисия за децата, младежта и спорта, член на Постоянната комисия по икономика и собственост,
Дончо Барбалов, заместник-кмет на Столична община по направление “Финанси и здравеопазване", и
Светлана Ломева. изпълнителен директор на фондация „Асоциация за развитие на София“.


Програмният съвет ръководи Програма „Европа“ съгласно Правилата за работа по Програма „Европа“, и се председателства от председателя на Постоянната комисия по европейски програми, проекти  и международно сътрудничество.

На 11 и 12.09.2019 г. в сградата на Столична община, ул. „Париж” №1, се проведоха обявените информационни дни относно процедурата за кандидатстване по Програма „Европа“ 2020.

Деница Боева, координатор на Програма „Европа“ представи Насоките и процедурата по кандидатстване, изискуемите документи, онлайн формуляра и отговаря на въпросите на присъстващите.

По време на информационния ден разяснения и консултации получиха представители на организации, потенциални кандидати с проектни предложения по Програмата. През цялото време на екрана бе показван в работещ вид сайтът на Програма „Европа“  www.evropa-so.bg.  

Всеки гражданин с интерес към Програма „Европа“ 2020 имаше възможност да посети информационните дни по предварително обявения график и да получи консултация и отговор на поставените въпроси. 

Съгласно т. 9 от Насоките за кандидатстване по Програма „Европа“ допълнителни консултации ще бъдат предоставяни електронно чрез изпращане на въпроси на формата за контакт на сайта на Програма „Европа“ в периода на кандидатстване, на които ще бъде отговорено по имейл или в подменю „Отговори”. Няма да бъдат давани консултации по телефона.

Крайният срок за кандидатстване е 17.00 ч. на 03.10.2019 г.

Връчването на наградите „Европа“ на Столична община, учредени във връзка с 10-годишнината на Програма „Европа“, ще се състои на 10 септември 2019 г., вторник, от 16 ч. в Мултимедийния център на БТА, бул. „Цариградско шосе“ № 49.

 

Наградите „Европа“ са в шест категории: за проект с принос за развитие на гражданското общество; за проект, налагащ европейски добри практики; за проект, развиващ гражданско образование и култура; за проект, допринесъл за социализиране на градски пространства; за социално ангажиран граждански проект и за проект, насърчаващ предприемачество и иновации в публичния сектор. Ще бъдат връчени и четири специални награди.

 

За наградите се състезаваха всички проекти, реализирани по Програма „Европа“ от 2009 г. досега.

 

Партньори на събитието са Българската телеграфна агенция, Представителството на Европейската комисия в България, Информационният портал за неправителствените организации в България, Фондация Reach for Change България и Институтът за икономическа политика.

 

От 2009 до 2019 г. по Програма „Европа“ са подадени 999 проектни предложения, реализирани са 351 проекта, подкрепени са 528 неправителствени организации и е осигурено финансиране за гражданския сектор в размер на 4 217 645 лв. В събитията по Програма „Европа“ и в дейностите по проектите като непреки крайни бенефициенти са били ангажирани над 480 хиляди софиянци. За тези десет години програма „Европа“ получава известност и признание сред гражданския сектор, номинирана е за европейските награди „Иновации в политиката“, а Съветът на Европа я обявява за добра европейска практика.

 

Всички бенефициенти и партньори в реализираните проекти са поканени на събитието.

 

Страница 9 от 109

Go to top