На 20.06.2019 г. се състоя семинар с ученици за представяне на добри практики за опазване и подобряване на качеството на атмосферния въздух. Събитието беше проведено в 144. СОУ „Народни будители“. В рамките на семинара младежи и представители на неправителствения сектор обсъдиха възможности и предизвикателства свързани със състоянието на въздуха в столицата. Участниците споделиха своите възгледи, относно развитите на града и потърсиха съвместно решения на актуални проблеми.

Информационният семинар е част от проекта „Атмосфера“, изпълняван с финансовата подкрепа на Столична община, Програма „Европа“ 2019 от „Институт за граждански инициативи ЛОРА“.

Повече от половината от бенефициентите по пилотната програма на Столична община за ускорен достъп до финансиране на иновативни, стартиращи и социални предприемачи "Акселератор Стартъп София" кандидатстваха в конкурса "Големите Малки". Две от компаниите - "Принтиво" ООД и "Ефи и Филип" ООД бяха класирани на финалния кръг интервюта.

На церемонията по награждаване, провела се на 17.06.2019 г., "Принтиво" ООД грабна един от дванадесетте приза на годишните награди за малък и среден бизнес от конкурса на вестник "24 часа" "Големите Малки" сред общо 88 кандидата. Наградата е в категория „Иновативна компания“.

Д-р Спас Керимов, управител на Принтиво ООД, получи от изпълнителния директор на Българската агенция за инвестиции (официален партньор на конкурса) Стамен Янев чек за рекламен пакет в изданията и сайтовете на Медийна група България на стойност 10 хиляди лева. 

„Пилотната програма „Акселератор Стартъп София“, която Столична община стартира тази година заедно с общинската агенция за инвестиции и Общинския гаранционен фонд за малки и средни предприятия, финансира 13 иновативни проекта на стартиращи и социални предприемачи“, каза кметът на София Йорданка Фандъкова на церемонията по награждаването в София Тех Парк.. „Тези проекти, макар да са малки, за нас са всъщност много големи, защото идеите, които се предлагат в тях, са с голям потенциал за града“, изтъкна кметът Фандъкова.

Като жест за подкрепа на всичките 88 "малки големи" компании, кандидатствали в конкурса, Медийна група България подарява 50% отстъпка за реклама във всички техни издания за 2019. Издателят на в. 24 часа Венелина Гочева се запозна с бенефициентите на „Акселератор Стартъп София“, които присъстваха в зала „Джон Атанасов“ и ги поздрави за участието в конкурса.

На церемонията по награждаването присъстваха и заместник-министърът на икономиката Лъчезар Борисов, председателят на Съвета за управление на ОГФМСП Ирина Йорданова, изпълнителният директор на Българската агенция за инвестиции Стамен Янев, изпълнителният директор на София Тех Парк Тодор Младенов, изпълнителният директор на Изпълнителната агенция за насърчаване на малки и средни предприятия Бойко Таков, мениджърът на „Акселератор Стартъп София“ Деница Боева, представители на компаниите партньори. 

"Принтиво" ООД е биотехнологичен стартъп, който е успял да разработи авангардна технология, която е на път да промени традиционната медицина. Фирмата е специализирана в 3D принтирането на тъкани. Тя е създала собствен биопринтер, 5 биомастила и оригинална методология за 3D биопринтиране на костна тъкан. По Програма "Акселератор Стартъп София" изпълнява проект “Ускорено прототипизиране на 3D биопринтирани колагенови графтове за стоматологичната практика“.

Пилотното издание на Програмата „Акселератор Стартъп София" цели да съдейства за ускорен достъп до финансиране на иновативни, стартиращи и социални предприемачи на територията на Столична община като ги подпомогне при разработване и представяне на добре обосновани предложения към потенциални инвеститори и финансиращи организации, като повиши техния капацитет за пълноценно взаимодействие с банковия сектор и като ги насърчи към развитие и промотиране на иновативни продукти и услуги с висока добавена стойност.

Втората дискусия - "Духовни пътища на Европейска София"- по проект "Духовни и делови пътища на Европейска София", който се изпълнява от Център за изследвания и политики на жените с финансовата подкрепа на Столична община, Програма Европа 2019, се проведе на 13.06.2019 г.

Лектор на събитието беше доц. д-р Веселина Вачкова, автор на монографиите "Богомилската алтернатива", "Един път, един храм, един дворец и десет века история (От Скретиска до Костинброд 4 – 14 в.)", "Сердикийският събор: 1670 години история и интерпретации", "Сердика е моят Рим. Градският облик и ролята на Сердика (ср. III в. – ср. VI в.)," "Белите пoлета в българската културна памет", "Мистерията на българските стенописи. Да докоснеш Бога" и др., която е и автор, съавтор и издател на множество сборници от научни конференции, студии и статии.

Доц. Вачкова запозна представителите на туристическия бранш от София, както и присъстващите представители на неправителствени организации с античната история на Сердика и за мястото и ролята на града ни в духовния и политически живот на Стария свят и в утвърждаването на християнството като водеща световна религия. Макар и за кратко, Сердика е била столица на Римската империя, и то нейната първа християнска столица, и името й се свързва със Сердикийския Едикт на толерантността, който дава на християнството статут на „законна религия“. Това е първият едикт, с който се дава молитвена свобода, отменя се инкриминацията на християнството, гарантира се сигурност на домовете и живота на изповядващите го, подобно на останалите граждани в Римската империя.

 

Лекторката представи информация за текущите разкопки в централната градска част на София, за представените пред публиката части от улици, сгради и духовни комплекси. Специално внимание от лекцията и представените 3D реконструкции зае археологическият комплекс на територията на община Костинброд, като "луксозно предградие" на императорска Сердика. То включва Пътната станция Скретиска по древната линия „Виа Милитарис“, минаваща от Белград през София /Сердика/ до Истанбул /Константинопол/, изградената по-късно в нейна близост късноримска резиденция, която е един от най-големите резиденциални комплекси, известни изобщо в Римската империя; т.нар. "Ротонда", която е част от комплекса, вероятно е била светилище на Великата богиня майка Кибела и е свързана с нейния култ.

 

Доц. Вачкова представи и историите на жените, които, както изглежда, са живели в двореца - съпругата на Галерий, автора на Едикта - Галерия Валерия, Констанция, Фауста и Елена - сестрата, съпругата и майката на Константин Велики и др. Всъщност животът им може да е илюстрация на древната идея за предаване на власт по линия на царската дъщеря. Дали Галерия Валерия е прототип на св. Екатерина, тачена като светица и изобразявана като царица, може само да се предполага, но в изворите витае внушението за важното място на жените от двореца в утвърждаването на християнската вяра.

Страница 9 от 103

Go to top