Екипът на Асоциация Родители и фондация „Приложни изследвания и комуникации“ проведе тестване на методика за развиване на дигитално-медийната грамотност на деца, разработена от екипа по проект „Дигитални умения на децата в 21. век“, изпълняван от Асоциация Родители с финансовата подкрепа на Столична община, Програма „Европа“ 2019 г., в партньорство с Район „Лозенец“, 35. СЕУ „Добри Войников“ и фондация „Приложни изследвания и комуникации“.

В периода от 06.06 до 20.06.2019 г.,в рамките на 19 учебни часа, екипът от обучители апробира 14 тематични интерактивни занятия за развиване на умения и компетентности, включени в референтните европейски рамки за дигитална и медийна грамотност. В тестването на уроците участваха над 470 ученици от 5. до 11. клас и техните учители от 35. СЕУ „Добри Войников“.

Целта на разработената методика е да изпробва устойчив интерактивен модел за преподаване на уменията на 21. век и да подпомогне процеса на развитие на уменията на учениците, свързани с дигитално-медийната грамотност и превенцията на онлайн рисковете за деца и младежи. За да бъде постигната тази цел, важно условие е повишаването на капацитета на учителите и образователните специалисти да преподават чрез интерактивни методи в училищна среда дигитално-медийна грамотност и свързаните с нея умения на децата. Методиката ще допринесе и за развиването на т.нар. „меки умения“–умения за общуване, емоционална интелигентност, умения за работа в екип, изграждане на позитивни нагласи.

В рамките на проекта предстои провеждане на две обучения на учители за работа с методиката.

На 26.06.2019 г. в Софийската лаборатория за иновации се проведе открита дискусия с млади лидери и предприемачи по проект „Как да развием собствена бизнес идея – теоретично и практическо обучение за млади предприемачи“, който се изпълнява с финансовата подкрепа на Столична община, Програма „Европа“ от сдружение „Асоциация за международно обществено развитие“ (АМОР), в партньорство с Район „Триадица“ и Център за учебно-тренировъчни фирми – МОН.

Специални гости на събитието бяха заместник- министърът на младежта и спорта – Николай Павлов и Михаела Иванова – общински съветник и член на Програмния съвет на Програма „Европа“. Присъстваха още директори на училища, представители на неправителствени организации и представители на бизнеса.

Дискусията е финалът на реализирания проект на сдружение АМОР по Програма “Европа“ 2019 г. Обучението по предприемачество се състоя в 4 отделни модула, като за завършек младежите посетиха иновативно и работещо co-working пространство “PUZL”.

Проектът е в резултат на приетата от сдружение АМОР национална стратегия с основен механизъм „Академия Предприемач“. По време на дискусията, председателят на АМОР – Вадим Рошманов сподели новината, че заместник - министърът на младежта и спорта Николай Павлов е приел поканата да ръководи Българската делегация в Китай, участваща в проекта „Bridge for the Future” по покана на All-China Youth Federation, съвместно със сдружение АМОР.

Благодарен съм и щастлив, че има такива неправителствени организации, които се борят за развитието на младите хора, а и за развитието на България. Приемам младежкото предприемачество като един от най-важните компоненти за развитие на България. Въз основа на това, мога да споделя, че Министерството на младежта и спорта вече е във втора фаза на разработване на Националната стратегия за младежта 2020-2030 г.“, бяха част от думите на заместник-министъра.

В допълнение, Михаела Иванова заедно с представители на институциите, поеха ангажимент за създаване на пилотен проект “Лятна академия за Предприемачи”. В двудневено изнесено обучение ученици от горен курс на обучение ще могат да участват активно в разработването на учебно-тренировъчни фирми, обучения по бизнес модели и предприемачество. Форматът обещава да е различен, неформален и интересен за младите.

На 20.06.2019 г. в Дома на Европа се проведе дискусия „Smart София“ – основното събитие от проекта „Европа в София/София в Европа“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Столична община, Програма „Европа“ 2019. Проектът се изпълнява от Фондация РЕГИОН.БГ в партньорство с районите „Слатина“, „Студентски“ и 157 ГИЧЕ „Сесар Вайехо“.

Модератор на първият панел „Smart образование“ бе Мария Йорданова, ръководител на проекта. Дискусията се фокусира върху дигитализиране на висшето образование у нас и темата „Образованието в бъдещето“.

Информация за пилотната за Столична община Програма „Акселератор Стартъп София“ обяви Александър Сарафов, мениджър на програмата. Програмата „Акселератор Стартъп София" цели да съдейства за ускорен достъп до финансиране на иновативни, стартиращи и социални предприемачи на територията на Столична община като ги подпомогне при разработване и представяне на добре обосновани предложения към потенциални инвеститори и финансиращи организации, като повиши техния капацитет за пълноценно взаимодействие с банковия сектор и като ги насърчи към развитие и промотиране на иновативни продукти и услуги с висока добавена стойност.

Модератор на вторият панел „Smart общество“ бе Христо Ковачев, председател на Фондация РЕГИОН.БГ. Темите в панела включваха представяне на интелигентните системи на столичния в градски транспорт, „умните водомери“ на „Софийска вода“ дигитализация на футболното първенство в четвърта дивизия.

Христо Йорданов, издател на „Софийски вестник“, бе модератор на третия панел: „Smart Европа. Бяха направени преки включвания от гр. Тун, Швейцария за „Умния“ транспорт; от Залцгитер, Германия за „смарт“ администрация по немски; за „умните“ сгради от кв. Асперн, Виена; от Дом Витгенщайн, Виена, с изложбата „В сърцето на София. Европейски присъствия в съвременния архитектурен облик на българската столица“.

В дискусията участваха екипът на фондация „Регион.бг“, представители на партньорите, на Център за градска мобилност, Софийска вода, експерти и на целевите групи. В събитието се включиха Димитър Дилчев, кмет на Район „Студентски“ и Велина Белева, заместник-кмет, общинският съветник Ботьо Ботев, представители на Район „Слатина“, 157 ГИЧЕ, учители и ученици, представители на БТПП и медийните партньори.

Страница 8 от 103

Go to top