В периода 28-30.06.2019 г. в центъра за събития „Проджект Лаб“ се състоя фотографска изложба по проект „София – град на приятели“, който се изпълнява от Сдружение с нестопанска цел „Клас-А“ с финансовата подкрепа на Столична община, Програма „Европа“ 2019.

В продължение на три дни всички гости на изложбата имаха възможност да разгледат 10-те авторски фотографии на доброволци от Сдружението, популяризиращи визията на София като столица на толерантността.

В периода 24-26.06.2019 г.в 144-то СОУ „Народни будители” се състоя изложба „Атмосфера“– част от проекта „Атмосфера“, изпълняван от Сдружение „Институт за граждански инициативи ЛОРА” с финансовата подкрепа на Столична община, Програма „Европа“ 2019.

По време на изложбата бяха представени 10 авторски фотографии на младежи – доброволци, вдъхновени от различни добри практики за подобряване на качеството на въздуха. Целта на доброволците беше чрез тях да провокират обществеността да се ангажира с това предизвикателство, както и да повишат информираността й за възможностите за подобряване на атмосферния въздух в столицата.

Представители на образователния и гражданския сектор, включително и младежи с интереси в сферата на културата, изкуството и екологията бяха сред гостите на изложбата.

В изпълнение на дейностите по проект "Мисия: Добротворител", екипът на фондация „РеАрт" проведев неформална обстановка втора среща с доброволци на 27.06.2019 г. в галерия "+ това". Проектът "Мисия: Добротворител" се изпълнява с финансовата подкрепа на Столична община, Програма "Европа" 2019 от фондация "РеАрт", в партньорство с Район "Подуяне".

В рамките на срещата бяха представени основни насоки, свързани с работата с деца в риск, по отношение на личностното им развитие, включително практическа подкрепа, свързана с конкретни занимания. Също така беше представена и дейността на неправителствените организации, работещи с децата и младежите, настанени в центровете от семеен тип в София, както и конкретните стъпки, които всеки един доброволец следва да предприеме, за да участва активно в заниманията.

До момента са получени над седемдесет запитвания и предложения от потенциални доброволци с изразено желание за участие и подкрепа. Медийни партньори на кампанията са Българската национална телевизия, Дарик радио и Лицата на града.

Страница 7 от 103

Go to top