На 26.07.2019 г. се състоя заключителна дискусия в изпълнение на проект „Европа в София/София в Европа“, изпълняван от фондация „Регион.бг“ в партньорство с районите „Слатина“, „Студентски“ и 157 ГИЧЕ „Сесар Вайехо“ с финансовата подкрепа на Столична община, Програма „Европа“ 2019.

Мария Йорданова, ръководител на проекта, представи постигнатите резултати от осъществяването на проекта „Европа в София/София в Европа“, като подчерта, че благодарение на него се е активизирал диалогът между представителите на местната власт, гражданското общество и стартъп екосистемите. Тя сподели, че иновативните дигитални инициативи, които са част от проекта, от своя страна са успели да ангажират вниманието и на учениците от 157 ГИЧЕ „Сесар Вайехо“. Като пример за подобна инициатива тя посочи проведения конкурс за видео „Европа в София/София в Европа“. Класираните екипи на първите три места са ученици именно от 157 ГИЧЕ „Сесар Вайехо”.

Кметът на Район „Слатина“, Наталия Стоянова, представи добрите европейски практики и инициативи в работата на администрацията на района, сред които: „Кой е срещу мен в мрежата“, „Осигуряване на топъл обяд“, „Осигуряване на лични асистенти на хора с увреждания“, кампания за подмяна на горивата за отопление в домовете.

Председателят на фондация „Регион.бг“ Христо Ковачев в своето изказване акцентира върху добрите европейски практики, идентифицирани и популяризирани в изследователския процес „Европа в София/София в Европа”. Според гореспоменатото изследване двата проекта със силен социален ефект в Столична община са: метрото по Линия 3 (кв. Овча Купел – Център – ж. к. В. Левски) и пилотната програма на Столична община за ускорен достъп до финансиране на иновативни, стартиращи и социални предприемачи „Акселератор Стартъп София“.

Цялата дискусия се предаваше на живо в онлайн платформата YOUROPE, базирана във видеопортала YouSofia.

На 25.07.2019 г. в сградата на Столична община младежи с интелектуални затруднения от дневен център „Светове“ към фондация „Светът на Мария“ демонстрираха кулинарните си и социални умения, придобити в ателие „Кухня“ към социалното предприятие „Бон апети от Светът на Мария“. Освен вкусните предложения те бяха изработили и подариха значки с пожелания на своите домакини.

Инициативата е в изпълнение на проект „Нашият глас се чува. Участие на хората с интелектуални затруднения в обществения живот“ на фондация „Светът на Мария“ с финансовата подкрепа на Столична община, Програма „Европа“ 2019. Целта на проекта е да популяризира способностите на младите хора с интелектуални затруднения, да изгради приемаща нагласа и да ги направи част от общността. Фондацията работи активно с тях като чрез трудовите практики и обучения им дава възможност да преодолеят притеснението си от общуване в непозната среда.

В рамките на проекта предстоят още две подобни демонстрации на умения.

Подкрепа за осъществяването на събитието младежите получиха от председателя на Столичния общински съвет г-н Елен Герджиков, председателя на Постоянната комисия по образование, култура, наука и културно многообразие г-жа Малина Едрева, председателя на Постоянната комисия по европейски програми, проекти и международно сътрудничество и председател на Програмния съвет на Програма „Европа“ г-жа Ирина Йорданова, както и от г-жа Станислава Стоянова, директор на дирекция „Секретариат на СОС“. 

На своето заседание, проведено на 11.07.2019 г., Столичният общински съвет прие единодушно доклад, внесен от доц. д-р Тодор Чобанов, заместник-кмет на Столична община и Главен координатор на Програма “Европа“, Ирина Йорданова – председател на ПКЕППМС към СОС и на Програмния съвет на Програма “Европа“, Михаела Иванова и Станчо Станков – заместник-председатели на ПКЕППМС относно Приоритетни области, финансиране и параметри за кандидатстване, изпълнение и отчитане на Програмата за 2020 г.

Съгласно Правилата за работа по програмата, Решението на СОС дава възможност да бъде обявен конкурс за кандидатстване с проектни предложения. Срокът за подаване на проектните предложения на кандидатите ще бъде от 3 септември 2019 г. до 3 октомври 2019 г.

Проектните предложения ще се подават само по електронен път на интернет страницата на Програма „Европа“www.evropa-so.bg. Необходимите за попълване документи, Насоки за кандидатстване, Методика за оценка и класиране, както и Ръководство за онлайн кандидатстване с проектни предложения ще бъдат достъпни на сайта на Програма „Европа“ www.evropa-so.bg в рубрика “Кандидатствай тук след 01.08.2019 г.

Не по-късно от 15 дни преди изтичане на крайния срок за набиране на проектните предложения ще се проведат Информационни дни, по време на които ще бъде предоставена възможност за разяснения по процедурата за кандидатстване. Информация за датата и мястото на провеждане на Информационните дни ще бъде публикувана на сайта на Програма „Европа“ www.evropa-so.bg, както и в раздел „Новини” на интернет страницата на Столичен общински съвет и Столична община www.sofia.bg.

Приоритетните области за 2020 г. са формулирани в съответствие с правилата на Програма Европа, основните цели и водещите инициативи в стратегията „Европа 2020”, Интегрирания план за градско възстановяване и развитие на София 2014-2020, Рамковата програма за научни изследвания и иновации „Хоризонт 2020”, Иновационната стратегия за интелигентна специализация на София и Стратегията за младите хора на Столична община 2017-2027 „София- град на младите и активните“.

Приоритетите на Програма „Европа“ на Столична община за 2020 г. са:

Приоритетна област 1: Подпомагане на партньорството между структурите на гражданското общество и органите на местната власт при създаване и прилагане на европейски политики и добри практики, насочени към качеството на живот в столицата.

В тази приоритетна област се подкрепят проектни предложения, насочени към:

-       усъвършенстване на механизмите за реализация на европейски публични политики на местно ниво, водещи към повишаване качеството на живот с фокус екология и акцент качеството на въздуха;

-       въвеждане и популяризиране на добри европейски практики, насочени към развитие на демократичните процеси.

Приоритетна област 2: Подкрепа за създаването на устойчиви общински политики и модели за социализиране на градски пространства в партньорство с неправителствения сектор, с цел създаване на нови обществени знакови центрове в град София, които да допринасят за уникалната идентичност и европейска значимост на града.

В тази приоритетна област се подкрепят проектни предложения, насочени към:

-       развиване на модели за устойчиво социализиране, обновяване и облагородяване на изоставени общински сгради, исторически квартали и публични пространства, базирани на добри европейски практики;

-      вече реализирани на определена фаза идейни проекти за сътрудничество между общински структури и гражданския сектор за развитие на градската среда и проекти, които се осъществяват в сътрудничество с EUNIC - мрежата на културните центрове на страните от ЕС;

-       развитие на нетрадиционни форми на градско изкуство в открити пространства (street art);

-       реализиране на проекти и дейности за утвърждаване на София като столица на толерантността и като град без език на омразата, ксенофобията и екстремизма.

Приоритетна област 3: Насърчаване на иновативни и дигитални инициативи в публичния сектор, осъществени в сътрудничество между граждани, обществени организации и местната власт, и в частност за реализиране на дейности в София в подкрепа на предприемачеството, иновациите и дигиталните технологии.

В тази приоритетна област се подкрепят проектни предложения, свързани с изпълнението на Иновационната стратегия за интелигентна специализация на София 2016-2020 и Стратегията за младите хора на Столична община 2017-2027 „София- град на младите и активните“, насочени към:

-       подпомагане приноса на гражданите за разкриване на иновативния потенциал на столицата, в подкрепа на предприемачеството и за разработване на иновативни проекти от стартиращи фирми;

-       насърчаване на инициативи, свързани с развитието на умения за 21 век сред младите и възрастните хора и в частност за реализиране на дейности, насочени към цифровизацията и дигиталната свързаност.

Страница 5 от 102

Go to top