На 12.08.2020 г. започнаха обученията на служители на Столичен инспекторат по основно поддържане на живота и автоматична външна дефибрилация по проект „Повишаване на информираността на специализирано звено в Столична община за действия при внезапен сърдечен арест, съгласно съвременните Европейски стандарти“, изпълняван с финансовата подкрепа на Програма „Европа“ 2020 на Столична община.

Курсовете имат за цел да дадат базови знания и практически умения на участниците за оказване на първа помощ при сърдечен арест. Обучението се изпълнява по утвърдена програма и от квалифицирани инструктори към Европейския съвет по ресусцитация и включва онлайн самоподготовка и присъствени практически сесии. Успешно преминалите целия курс получават международно признат сертификат с три годишна давност.

Внезапният сърдечен арест е една от най-честите причини за смърт и засяга хора от всички възрасти, независимо от пол, физическо и здравословно състояние. На всеки 45 сек. в Европа някой получава сърдечен арест. Единственият начин за спасяване е ефективна първа помощ от свидетел на инцидента и дефибрилация до третата минута, което може да бъде осигурено само чрез масово обучение и поставяне на автоматични външни дефибрилатори на обществени места.

Обучените служители на Столичен инспекторат, движейки се из града в изпълнение на служебните си задължения, при необходимост ще могат да реагират първи при инцидент до идването на спешна медицинска помощ и по този начин ще осигурят по-сигурна и спокойна градска среда. Те ще бъдат пионери сред всички институции в България по отношение на преминаване на такова организирано и системно обучение по първа помощ при сърдечен арест.

Всички курсове се изпълняват в съответствие с мерките за безопасност на Европейския съвет по ресусцитация и местното законодателство на Република България, в малки групи, при спазване на дистанция и с използване на предпазни средства и индивидуална учебна екипировка. До момента са проведени половината от предвидените обучения с 24 участници – всички успешно преминали курса. Останалите обучения предстоят във втората половина на м. септември и началото на м. октомври.

Проектът „Повишаване на информираността на специализирано звено в Столична община за действия при внезапен сърдечен арест, съгласно съвременните Европейски стандарти“ се изпълнява от фондация „Първите три минути“ в партньорство със Столичен инспекторат и с финансовата подкрепа на Столична Община, Програма Европа 2020.

Събитието се проведе 1 - 2.09.2020 г. в рамките на инициативата „Пътеводител за обществени консултации“ на Форум Гражданско Участие, подкрепена от Програма „Европа“ 2020 на Столична община.

Двудневно обучение за представители на администрациите и активни граждани от район Панчарево се проведе в първите два дни от септември от екипа на „Форум Гражданско Участие“ – мрежа от над 100 граждански организации в цяла България. Домакин в първия ден бе панчаревското читалище „Виделина“. В обучението взеха участие граждани и кметове на шест села: Бистрица, Герман, Казичене, Лозен, Плана и Панчарево в лицето на районния кмет Николай Гюров. Активно се включиха и представители на някои от местните читалища.

Една от основните цели на обучението беше гражданите и представителите на местните структури да се запознаят по-отблизо с начините, по които могат да работят заедно за интересите на общността си: например, чрез прилагането на Наредбата за провеждане на обществени консултации на територията на Столична община. Беше обърнато специално внимание на възможностите за провеждане на обществено обсъждане онлайн и на съществуващи интернет платформи за консултиране с гражданите, както на ниво община, така и на национално и европейско ниво. Обсъдени бяха и възможностите за създаване на обществени съвети в кметствата, чрез които граждани и кметове заедно да обсъждат и предлагат решения. Във връзка с настоящата епидемична обстановка, а и за да се насърчи по-активното използване на съвременните технологии при консултирането с граждани, втората част от обучението се проведе онлайн.

Ключова практическа задача по време на двудневните занимания беше да се набележат на важни за кметствата теми, които имат нужда от по-широко обговаряне. Бяха поставени въпроси като: развиване на читалищната и спортната дейност в селата от района чрез създаване на нова или подобряване на съществуващата материална база, справяне с незаконните сметища, почистване и устойчиво управление на езерото в Панчарево, необходимост от изграждане на нови детски градини и ясли в района и други. В следващите седмици предстои провеждането на обществени обсъждания по някои от темите, като граждани, медии и всички останали заинтересовани страни ще бъдат поканени за участие своевременно.

Проект „Пътеводител за обществени консултации“ се изпълнява с финансовата подкрепа на Столична община, Програма „Европа“ 2020, от сдружение „Форум Гражданско Участие“.

Граждани и членове на сдружение "На Ти с Природата" се срещнаха в Борисовата градина на 30.08.2020 г., за да обсъдят идеята за споделените пространства, където свободно могат да общуват в паркова среда хора и кучета, спазвайки определени правила за безопасност. Такива пространства по естествен начин са се формирали на много места в града, а целта на сдружението е да работи за постигане на толерантност, приемане и съобразяване на хора с кучета и хора без кучета едни с други. Особено внимание се предвижда на правилата за безопасност и за добро общуване между деца и кучета.

Бяха обсъдени темите за споделените пространства - за и против; по-добре ли е пространствата да са оградени; какви съоръжения да има и как да са разположени; предизвикателства и решенията им - какви са възможните конфликтни ситуации и как да бъдат избегнати; правилата в споделено пространство. В дискусията участваха стопани на кучета и хора, които нямат кучета. На срещата присъства и Марта Георгиева, общински съветник и член на Програмния съвет на Програма „Европа“.

Сдружение „Регионален природозащитен център На Ти с Природата“ изпълнява проект "Споделени пространства - На Ти с кучето 2" с финансовата подкрепа на Столична община, Програма „Европа“ 2020 в партньорство с Район „Средец“.

Страница 5 от 109

Go to top