На 11 и 12.09.2019 г. в сградата на Столична община, ул. „Париж” №1, се проведоха обявените информационни дни относно процедурата за кандидатстване по Програма „Европа“ 2020.

Деница Боева, координатор на Програма „Европа“ представи Насоките и процедурата по кандидатстване, изискуемите документи, онлайн формуляра и отговаря на въпросите на присъстващите.

По време на информационния ден разяснения и консултации получиха представители на организации, потенциални кандидати с проектни предложения по Програмата. През цялото време на екрана бе показван в работещ вид сайтът на Програма „Европа“  www.evropa-so.bg.  

Всеки гражданин с интерес към Програма „Европа“ 2020 имаше възможност да посети информационните дни по предварително обявения график и да получи консултация и отговор на поставените въпроси. 

Съгласно т. 9 от Насоките за кандидатстване по Програма „Европа“ допълнителни консултации ще бъдат предоставяни електронно чрез изпращане на въпроси на формата за контакт на сайта на Програма „Европа“ в периода на кандидатстване, на които ще бъде отговорено по имейл или в подменю „Отговори”. Няма да бъдат давани консултации по телефона.

Крайният срок за кандидатстване е 17.00 ч. на 03.10.2019 г.

Връчването на наградите „Европа“ на Столична община, учредени във връзка с 10-годишнината на Програма „Европа“, ще се състои на 10 септември 2019 г., вторник, от 16 ч. в Мултимедийния център на БТА, бул. „Цариградско шосе“ № 49.

 

Наградите „Европа“ са в шест категории: за проект с принос за развитие на гражданското общество; за проект, налагащ европейски добри практики; за проект, развиващ гражданско образование и култура; за проект, допринесъл за социализиране на градски пространства; за социално ангажиран граждански проект и за проект, насърчаващ предприемачество и иновации в публичния сектор. Ще бъдат връчени и четири специални награди.

 

За наградите се състезаваха всички проекти, реализирани по Програма „Европа“ от 2009 г. досега.

 

Партньори на събитието са Българската телеграфна агенция, Представителството на Европейската комисия в България, Информационният портал за неправителствените организации в България, Фондация Reach for Change България и Институтът за икономическа политика.

 

От 2009 до 2019 г. по Програма „Европа“ са подадени 999 проектни предложения, реализирани са 351 проекта, подкрепени са 528 неправителствени организации и е осигурено финансиране за гражданския сектор в размер на 4 217 645 лв. В събитията по Програма „Европа“ и в дейностите по проектите като непреки крайни бенефициенти са били ангажирани над 480 хиляди софиянци. За тези десет години програма „Европа“ получава известност и признание сред гражданския сектор, номинирана е за европейските награди „Иновации в политиката“, а Съветът на Европа я обявява за добра европейска практика.

 

Всички бенефициенти и партньори в реализираните проекти са поканени на събитието.

 

На 11 септември 2019 г. (сряда) от 14:30 ч. до 17:00 ч. и на 12 септември 2019 г. (четвъртък) от 11:00 ч. до 14:00 ч. в сградата на Столична община на ул. „Париж” № 1 ще се проведат информационни дни по процедурата за кандидатстване по Програма "Европа" 2020. 

По време на информационните дни ще бъдат направени разяснения по Насоките за кандидатстване, формуляра за кандидатстване, придружаващите документи, методиката за оценяване, както и демонстрация на подаването на електронната апликационна форма. 

Консултации, освен по време на информационните дни, ще бъдат давани и електронно, чрез изпращане на въпроси на формата за контакт на сайта на Програма „Европа“. Няма да бъдат давани консултации по телефон и персонални срещи. Всички въпроси и отговори ще бъдат публикувани на интернет страницата на Програма „Европа“ в меню „Кандидатствай тук/Отговори“.

Страница 1 от 101

Go to top