На 12.04.2021 г. (понеделник) от 10:00 ч. и на 16.04.2021 г. (петък) от 10:30 ч. ще се проведат информационни дни по процедурата за кандидатстване по Програма "Европа" 2021. Информационните дни ще се проведат онлайн през системата Cisco Webex, като по-долу са публикувани адрес, номер и парола за вход в срещите.

Участие в информационните дни ще вземат Председателят на Програмния съвет на Програма „Европа“, г-жа Екатерина Йорданова, координаторът и експертите на Програмата.

По време на информационните дни ще бъдат направени разяснения по Насоките за кандидатстване, формуляра за кандидатстване, придружаващите документи, методиката за оценяване, както и ще бъде отговорено на поставени въпроси.

Консултации, освен по време на информационните дни, ще бъдат давани и електронно, чрез изпращане на въпроси на формата за контакт на сайта на Програма „Европа“ в меню „Кандидатствай тук/Въпроси“ до 5 дни преди крайния срок за кандидатстване. Всички въпроси и отговори ще бъдат публикувани на интернет страницата на Програма „Европа“ в меню „Кандидатствай тук/Отговори“.

Всички документи и условия за кандидатстване са публикувани на интернет страницата на Програма „Европа“.

12.04.2021 г. (понеделник), 10:00 ч.:
Адрес (meeting link): https://city-council-sofia.webex.com/city-council-sofia/j.php?MTID=m1b5347385d828feff7b3de60e9e63464
Номер на срещата (Meeting number/access code): 163 115 5838
Парола: h3jX7iDN2aU

16.04.2021 г. (петък), 10:30 ч.:
Адрес (meeting link): https://city-council-sofia.webex.com/city-council-sofia/j.php?MTID=mce8f22a95decff85ea74aacaf8c90b08
Номер на срещата (Meeting number/access code): 163 471 6831
Парола: bJVy3JSWp23

Във връзка с кандидатстването по Програма „Европа“ 2021, е публикувано кратко ръководство за онлайн кандидатстване.

В документа могат да се открият основните стъпки, които кандидатите трябва да следват при подаване на проектните си предложения, както и визии от работа с електронните формуляри за кандидатстване.

Допълнително, посочени са и препоръки при работата с формулярите за кандидатстване, включително и какви са съобщенията при успешно подаване на проектното предложение.

Ръководството можете да намерите ТУК, както и в подменю „Насоки за кандидатстане“ на всяка приоритетна област в рубрика „Кандидатствай тук“.

За тринадесета поредна година, през 2021 г. Програма „Европа“ на Столична община подпомага сътрудничеството между гражданското общество и местната власт в София в прилагането на добри европейски практики на местно ниво.

Електронните формуляри за кандидатстване по Програма „Европа“ 2021 вече са активни на интернет страницата на Програмата в рубрика „Кандидатствай тук“ по всяка от четирите одобрени от Столичния общински съвет приоритетни области.

Кандидатстването ще се осъществи в периода от 05.04.2021 г. до 17:00 ч. на 05.05.2021 г. Проектните предложения се подават само по електронен път на сайта на Програма „Европа“.

Председателят на Програмния съвет на Програмата, г-жа Екатерина Йорданова, отправя своята покана за активно участие и вярва, че и тази година с помощта на Програма „Европа“, неправителствените организации ще успеят да реализират свои иновативни и общественополезени проекти. Тази година приоритетните области са от една страна с по-широк обхват, а от друга са допълнени с нова четвърта приоритетна област, което ще разкрие допълнителни възможности за заинтересованите организации.

Не по-късно от 15 дни преди изтичане на крайния срок за набиране на проектните предложения ще бъдат проведени информационни дни, по време на които ще бъде предоставена възможност за разяснения по процедурата за кандидатстване. Информация за датата и начина на провеждане на информационните дни ще бъде публикувана на сайта на Програма „Европа“ www.evropa-so.bg, както и в раздел „Новини” на интернет страницата Столичен общински съвет и Столична община www.sofia.bg.

Документите по всички приоритетни области можете да намерите ТУК, като приложенията са идентични за всяка приоритетна област.

С одобрените от Столичния общински съвет приоритетни области може да се запознаете ТУК.

Консултации се дават и електронно чрез изпращане на въпроси на формата за контакт на електронната страница на Програма „Европа“ (рубрика „Кандидатствай тук“ – „Въпроси“) до 5 дни преди крайния срок за кандидатстване.

От името на Програмния съвет на Програма „Европа“, пожелаваме на всички кандидати успех!

Страница 1 от 108

Go to top