Тази инициатива подпомага родителите на деца до 12-годишна възраст да придобият нужните знания и умения за осигуряване на максимална безопасност на децата в автомобила, чрез безплатни консултации при избор на детско столче и инструкции за неговия правилен монтаж и ползване. Консултациите ще продължат до края на месец октомври и за момента са достъпни за родители на територията на град София – необходимо е да се попълни специалната форма на сайта www.kidsonboard.bg.

Създателите на инициативата обясняват възникването на идеята за този проект в резултат на техни наблюдения от зачестили случаи на деца, които се возят без столче, без обезопасителен колан или са неправилно поставени на столчетата в автомобила. Решението им да помогнат на повече родители да осигурят сигурност за техните деца при пътуването им с автомобил, ражда инициативата „Деца на борда”.

Освен полезни статии, екипът на проекта подготвя и две информационни видеа, в които се отговоря на основните въпроси, касаещи детската безопасност в автомобила, с помощта на различни специалисти – ортопед-травматолог, психолог, експерти по детски столчета за кола, рали състезател, полицай. Видеата предстоят да бъдат представени на уебсайта и страницата на инициативата във Фейсбук www.facebook.com/kidsonboard.bg.

За да бъде актуална предоставяната информация, екипът на „Деца на борда” провежда проучване на нагласите и познанията на родителите, относно използването на детски столчета за кола. Резултатите от проучването ще помогнат да се разберат по-добре нуждите от допълнителна информация при овладяването на умения от родителите по отношение на детската безопасност в автомобила, както и да се идентифицират темите, върху които ще се акцентира в следващите публикации на www.kidsonboard.bg

Проектът се изпълнява от фондация „Четиридесет и две“ с финансовата подкрепа на Столична община, Програма „Европа” 2020. 

Фондация „Център за развитие на медиите“ в партньорство с Район „Оборище“ и Лаборатория за интерактивни и медийни програми реализират проект „На един клик от внуците“, осигуряващ социална и дигитална свързаност между поколенията. Проектът се изпълнява с финансовата подкрепа на Столична община, Програма „Европа” 2020.

На територията на район „Оборище“ в средата на август месец бяха позиционирани три инфо-точки за информация, медийна разгласа, консултация и включване. Проведена бе кампания в „Клуб на пенсионера“ и в културни институти, в които традиционно участват представители на по-възрастното и уважавано от младите хора на София поколение. Инициативата бе добре посрещната от администрацията на столичния район, защото постави на дневен ред перспективни, социални и отговорни задачи.

40 граждани на столицата над 53 години придобиха ключови и усъвършенстващи се умения за ресоциализация и преквалификация в контекста на цифровата икономика. Обученията под мотото „Е-бъдеще заедно” бяха проведени на 28, 29 и 30.08.2020 г. в парка „Заимов“. Приоритет имаха тези участници, които изпитват трудности относно достъпа до електронно общуване и не притежават необходимите компетенции при използването на дигиталните иновации във всички аспекти на живота.

В шатрата, позиционирана в парка „Заимов“, ученици, студенти и докторанти по информатика, дигитални изкуства и ефективни комуникации в онлайн средата, насърчаваха, обучаваха и подпомагаха представителите на поколенията преди тях, за да постигнат конкурентни умения в новото време. Под "Шатрата на уменията за XXI век" бяха поставени работни компютърни станции и интерактивен екран. Събитията се проведоха поетапно и при строго спазване на мерките за опазване здравето и живота на гражданите. Освен запознаване с практическите хоризонти за цифрово общуване и работа, обучаемите имаха възможността да открият и света на добавената и виртуалната реалност.

Платформата www.naedinklik.eu позволява ресурсите на обученията да бъдат достъпни за неограничен брой потребители, които могат да се подготвят дистанционно. Това ще им предостави възможност както за подобряване на социалната комуникация със своите близки и приятели, така и при ползването на софтуерни програми, смарт приложения и услуги на изграждащата се електронна администрация на Столична община.

На 12.08.2020 г. започнаха обученията на служители на Столичен инспекторат по основно поддържане на живота и автоматична външна дефибрилация по проект „Повишаване на информираността на специализирано звено в Столична община за действия при внезапен сърдечен арест, съгласно съвременните Европейски стандарти“, изпълняван с финансовата подкрепа на Програма „Европа“ 2020 на Столична община.

Курсовете имат за цел да дадат базови знания и практически умения на участниците за оказване на първа помощ при сърдечен арест. Обучението се изпълнява по утвърдена програма и от квалифицирани инструктори към Европейския съвет по ресусцитация и включва онлайн самоподготовка и присъствени практически сесии. Успешно преминалите целия курс получават международно признат сертификат с три годишна давност.

Внезапният сърдечен арест е една от най-честите причини за смърт и засяга хора от всички възрасти, независимо от пол, физическо и здравословно състояние. На всеки 45 сек. в Европа някой получава сърдечен арест. Единственият начин за спасяване е ефективна първа помощ от свидетел на инцидента и дефибрилация до третата минута, което може да бъде осигурено само чрез масово обучение и поставяне на автоматични външни дефибрилатори на обществени места.

Обучените служители на Столичен инспекторат, движейки се из града в изпълнение на служебните си задължения, при необходимост ще могат да реагират първи при инцидент до идването на спешна медицинска помощ и по този начин ще осигурят по-сигурна и спокойна градска среда. Те ще бъдат пионери сред всички институции в България по отношение на преминаване на такова организирано и системно обучение по първа помощ при сърдечен арест.

Всички курсове се изпълняват в съответствие с мерките за безопасност на Европейския съвет по ресусцитация и местното законодателство на Република България, в малки групи, при спазване на дистанция и с използване на предпазни средства и индивидуална учебна екипировка. До момента са проведени половината от предвидените обучения с 24 участници – всички успешно преминали курса. Останалите обучения предстоят във втората половина на м. септември и началото на м. октомври.

Проектът „Повишаване на информираността на специализирано звено в Столична община за действия при внезапен сърдечен арест, съгласно съвременните Европейски стандарти“ се изпълнява от фондация „Първите три минути“ в партньорство със Столичен инспекторат и с финансовата подкрепа на Столична Община, Програма Европа 2020.

Страница 1 от 106

Go to top