На 15 май от 10.30 ч. по време на фестивала Webit в НДК, Общинският гаранционен фонд за малки и средни предприятия (ОГФМСП), Столичната общинска агенция за приватизация и инвестиции (СОАПИ) и Програма „Европа“ на СО ще представят Програмата „Акселератор Стартъп София“ на СО, която цели да съдейства за ускорен достъп до финансиране на иновативни, стартиращи и социални предприемачи на територията на Столична община.

За първото пилотно издание на Програмата, бяха одобрени 13 проекта с общ бюджет от над 100 000 (сто хиляди) лева, които да осъществят иновативните си идеи.

В изпълнение на целите на Програмата, Столична община осигури на всички 13 бенефициента билети за участие в събитията на фестивала Webit на обща стойност от над 8 800 лв. Така бенефициентите на Програма „Акселератор Стартъп София“ ще имат възможност да присъстват на презентациите и дискусиите, да осъществяват контакти с потенциални инвеститори и клиенти и да представят проектите си.

В целодневната програма е включено представяне на различни финансови инструменти насърчаващи предприемачеството. Презентации ще направят още Столичната агенция по инвестиции, които ще запознаят гостите с многобройните възможности за инвестиции на територията на София, Асоциация за развитие на София, Фонд мениджър на финансови инструменти в България, Европейският инвестиционен фонд, Българската асоциация на стартиращите предприятия, София Тех Парк, „FounderInstituteSofia”, CEOAngelsClub.

Пилотното издание на Програмата „Акселератор Стартъп София“ на Столична община, утвърдено с Решение № 876 на Столичен общински съвет от 20.12.2018 г., цели да съдейства за ускорен достъп до финансиране на иновативни, стартиращи и социални предприемачи на територията на Столична община като ги подпомогне при разработване и представяне на добре обосновани предложения към потенциални инвеститори и финансиращи организации, като повиши техния капацитет за пълноценно взаимодействие с банковия сектор и като ги насърчи към развитие и промотиране на иновативни продукти и услуги с висока добавена стойност.

 

„Акселератор Стартъп София“ се реализира в изпълнение на основните цели и водещите инициативи в стратегията „Европа 2020” и в Иновационната стратегия за интелигентна специализация (ИСИС) на София и представлява съвместна платформа за действие между Общинския гаранционен фонд за малки и средни предприятия към Столична община (ОГФМСП), Столичната общинска агенция за приватизация и инвестиции (СОАПИ) и Програма „Европа“ на Столична община.

 

 

На 12 и 13.04.2019 г. се проведе втората работилница „Как да говорим добре за лошите неща“  – интерактивен курс за учители от средните училища. Обучението бе организирано по проект „Междукултурни и образователни практики в контекста на изучаването на Холокост и борбата с екстремизма и словото на омраза“, който се изпълнява от сдружение „Маргиналия“ в партньорство с ОЕБ „Шалом“ и Асоциацията на преподавателите по история, с финансовата подкрепа на Столична община, Програма „Европа“ 2019. Работилницата даде възможност на 19 учители от столични училища да се включат активно в обсъждане на един от най-драматичните периоди от българската история.

Събитието бе открито от Николай Николов, общински съветник и член на Програмния съвет на Програма „Европа“. Той поздрави участниците от името на Ирина Йорданова, председател на Програмния съвет на Програма „Европа" .

Какво казва опитът на учителите? Какви възможности дава новата програма по история? Как да се използват киното и интернет, за да се включат учениците в изучаването на Холокост? Най-голямото зло за нас е, казват преподавателите, скуката и безразличието на тийнейджърите. Дали е преодолимо? Ако се направи анонимна анкета за причините, поради които учениците участват в Луковмарш, или честват рождения ден на Адолф Хитлер, дали ще се намерят отговорите?

Лекцията на доц. Олга Тодорова „История и антропология на българския антисемитизъм“ зададе основата за дискусия. Непознати се оказаха представените факти за първите индикации  за антиеврейски нагласи в България, отразени във фолклора, във възрожденската и следосвобожденската литература.

„Какво представляват крайнодесните движения и партии от началото на 30-те години на 20 век“ бе темата на лекцията на проф. Николай Поппетров. Той представи кога и как са се зародили първите националистически и антисемитски движения.

Какво знаем за еврейските трудови лагери? Съвършено малко. Затова и презентацията на Робърт Джераси, експерт от ОЕБ „Шалом“ на тази тема.

Преподавателите по история Галина Веселинова от IV СВГ „Отец Паисий", Яна Михайлова, докторант от СУ „Св. Климент Охридски“ и хоноруван учител, представиха свой документален филм „Историята на изследването“. Находчив проект „Пъзелът на еврейската история“, представиха Цветомира Антонова, преподавател в частното немско училище „Увекинд“ и Теодора Николова от 33. ОУ „Санкт Петербург.

Втората група безплатни компютърни курсове за пенсионери по проект „Изкуство без възраст” 2019, изпълняван с финансовата подкрепа на Столична община Програма „Европа“ 2019 от фондация „Credo Bonum”, започна занятия на 12 април.

Тринадесет ученици от 10 и 11 клас на 23 СУ „Фредерик Жолио Кюри” влязоха в ролята на преподаватели на 16 възрастни души в два компютърни кабинета в училището.

За откриването на занятията присъстваха г-жа Нина Чанева, директор на училището и член на Програмния съвет на Програма „Европа“, г-н Николай Николов, общински съветник и член на Програмния съвет на Програма „Европа“, зам.-директорът Елена Драганова.

Преди по-малко от месец безплатните компютърни обучения за възрастни хора по проекта започнаха в 36 СУ „Максим Горки”. С общо две групи по 4 урока с продължителност един астронимически час, курсовете ще дадат възможност на 27 пенсионера да подобрят уменията си за работа с интернет и компютър.

Проектът „Изкуство без възраст” цели да помогне на хората в пенсионна възраст в София да преодолеят културната изолация, в която попадат поради напредъка на технологиите, липсата на активна среда и ограничения достъп до информация за културни и образователни събития. Освен компютърните обучения за пенсионери, дейности по проекта до месец август тази годинасе предвиждат срещи между младежи-доброволци и възрастни хора за съвместно посещение на безплатни културни събития в столицата, междупоколенчески образователни събития и издаване на седмичен бюлетин с безплатните събития в София.

Страница 1 от 86

Go to top