На 19 и 20 януари 2017 г. в сградата на Столична община на ул. „Париж” №1 се проведоха инфо-дни  относно процедурата за кандидатстване по Програма Европа 2017 г.
 
Ирина Йорданова, председател на Програмния съвет на Програма Европа и на Комисията по европейски програми, проекти и международно сътрудничество, откри информационните дни. Тя поздрави присъстващите, подробно представи Програма Европа и приоритетните области за 2017 г. В откриването участваха  Михаела Иванова, общински съветник и член на Програмния съвет, както и външните  експерти по Програмата – Марина Белчева и Атанаска Лингорска.
 
По време на инфо дните разяснения и консултации получиха над 40 граждани, повечето от които представители на организации, потенциални кандидати с проектни предложения по Програмата. Координаторите на Програма Европа Надежда Ангелска и Цветомира Георгиева разясняваха  процедурите за кандидатстване и отговаряха на въпроси. Всеки гражданин с интерес към  Програма Европа имаше възможност да посети  информационните дни  по предварително обявения  график и да получи консултация и отговор на поставените въпроси. През цялото време  на екрана бе показван в работещ вид сайтът на Програма Европа  www.evropa-so.bg.  Направени бяха подробни разяснения по Насоките за кандидатстване и апликационната форма, както и демонстрация на електронната форма за попълване. Присъстващите получиха отговори на въпроси от експерти и специалисти по програмиране. 
 
Съгласно т.9 от Насоките за кандидатстване по Програма Европа консултации ще бъдат предоставяни  електронно чрез изпращане на  въпроси на формата за контакт на сайта на Програма Европа в периода от 25 януари до 2 февруари, на които ще бъде отговорено до 8 февруари 2017 г. в подменю „Отговори”. Няма да бъдат давани консултации по телефона.
Всички въпроси и  отговори ще бъдат качвани на електронната страница на Програма Европа в меню „Кандидатствай тук/Отговори след 25 януари.
 
На 19  януари (четвъртък) от 15:00 ч. до 17:00 ч. и на 20 януари 2017 г. (петък) от 11:00 до 14:00 ч., в сградата на Столична община, на адрес: ул. „Париж” № 1, ще се проведат Информационни дни по процедурата за кандидатстване с проектни предложения по Програма Европа на Столична община за 2017 г. 
 
През 2017 г. проектни предложения ще се приемат от 16 януари до 16 февруари. Документите за кандидатстване можете да намерите на електронната страница на Програма Европа www.evropa-so.bg 
 
В информационните дни ще бъдат направени разяснения по Насоките за кандидатстване и апликационната форма, както и демонстрация на електронната форма за попълване и отговори на въпроси от експерти и специалисти по програмиране. 
 
Консултации, освен по време на информационните дни, ще бъдат давани и електронно, чрез изпращане на въпроси на формата за контакт на електронната страница на Програма Европа www.evropa-so.bg 
 
 
Всички въпроси и отговори ще  бъдат качeни на електронната страница на Програма Европа www.evropa-so.bg в меню „Кандидатствай тук/Отговори“. Няма да бъдат давани консултации по телефон и персонални срещи.
Подробна информация и необходимите за попълване документи може да намерите на сайта на Програма Европа www.evropa-so.bg 
 
През 2017 г. проектни предложения ще се приемат от 16 януари до 16 февруари. Документите за кандидатстване ще можете да намерите на електронната страница на Програма Европа www.evropa-so.bg 
 
За девета поредна година Столична община подкрепя проектни инициативи на неправителствени организации чрез Програма Европа. Приоритетите на Програма Европа за 2017 г. са свързани със стратегията „Европа 2020”, Интегрирания план за градско възстановяване и развитие на София 2014-2020, Рамковата програма за научни изследвания и иновации „Хоризонт 2020”, както и за реализиране на дейности в София като домакин на българското председателство на Съвета на Европейския съюз през 2018 г.
 
По първа приоритетна област ще се финансират проектни предложения, насочени към подкрепа на партньорството между структурите на гражданското общество и органите на местната власт при създаване и прилагане на политики и добри практики, свързани с европейското измерение за развитие на столицата. 
 
По втора приоритетна област продължава подкрепата за устойчиви общински политики и модели за социализиране на градски пространства в партньорство с неправителствения сектор с цел създаване на нови обществени знакови центрове в град София, които да допринасят за уникалната идентичност и европейска значимост на града. 
 
Трета приоритетна област, която се изпълнява във връзка с Иновационната стратегия за интелигентна специализация на София 2016-2020 г. и Стратегията за младите хора на Столична община 2017-2027 „София- град на младите и активните“, е насочена към насърчаване на интелигентното и устойчиво градско развитие чрез подкрепа на иновативни и младежки дейности в публичния сектор, осъществени в сътрудничество между граждани, обществени организации и местната власт.
През тази година проектните предложения по трите приоритетни области ще се подават само по електронен път. Необходимите документи и Насоки за кандидатстване ще можете да намерите на 16 януари на електронната страница на Програма Европа www.evropa-so.bg 
 

Страница 1 от 27

Go to top