По Програма „Европа“ 2021 в срока за кандидатстване бяха получени по обявения ред общо 79 проектни предложения по всички четири приоритетни области.

Считано от 19.05.2021 г. кметът на Столична община назначи Експертна комисия за оценка и класиране на проектните предложения по Програмата. Съгласно Правилата за работа, след изготвяне на оценка и класиране на проектните предложения от Експертната комисия, те следва да бъдат одобрени от Програмния съвет на Програма „Европа“ и от Столичния общински съвет. Едва след одобрение на списъка с предложените за финансиране проектни предложения от Столичния общински съвет, договорите по проектите ще бъдат подписани от кмета на Столична община и проектите ще започнат изпълнение.

Предвижда се това да стане съгласно сроковете, указани в Насоките за кандидатстване с проектни предложения.

С получените проектни предложения можете да се запознаете ТУК

Със свое решение от днес, 05.05.2021 г., Програмният съвет на Програма „Европа“ изменя т. 7 от Насоките за кандидатстване по четирите приоритетни области и удължава крайния срок за подаване на проектни предложения по Програма „Европа“ 2021 до 17:00 ч. на 14.05.2021 г.

Допълнително, кандидатите, които вече са подали своите проектни предложения по надлежния ред до 05.05.2021 г. вкл. и които желаят да изменят и/или допълнят по същество подаденото проектно предложение, могат да го направят еднократно чрез подаване чрез електронните формуляри за кандидатстване на изменено/допълнено проектно предложение до 17:00 ч. на 14.05.2021 г. С подаването на изменено/допълнено проектно предложение, кандидатите се съгласяват, че предходно подаденото проектно предложение няма да бъде разглеждано.

Дава се и възможност консултации да се провеждат електронно чрез изпращане на въпроси на формата за контакт на електронната страница на Програма „Европа“ (рубрика „Кандидатствай тук“ – Въпроси“) до 17 ч. на 11.05.2021 г.

Напомняме, че кандидатстването се осъществява само чрез подаване на електронните формуляри за кандидатстване, които са активни на интернет страницата на Програмата в рубрика „Кандидатствай тук“ по всяка от четирите одобрени от Столичния общински съвет приоритетни области.

Документите по всички приоритетни области можете да намерите ТУК, като приложенията са идентични за всяка приоритетна област. Само Насоките за кандидатстване с проектни предложения по четирите приоритетни области, изменени с гореописаните решения можете да откриете ТУК.

Кратко ръководство за онлайн кандидатстването можете да намерите ТУК.

Всички други изисквания и условия за кандидатстване остават непроменени.

През 2020 г. Програма „Европа“ на Столична община беше изпълнена успешно за дванадесета поредна година. Отчетът за изпълнението й беше одобрен от Столичния общински съвет с решение № 224 на 22.04.2021 г.

По време на заседанието на Столичния общински съвет, г-жа Екатерина Йорданова, председател на Програмния съвет на Програмата обърна внимание, че въпреки изключително необичайна и трудна ситуация свързана с пандемията и извънредната ситуация, Програмата се реализира успешно. Този успех се дължи на силната и адекватна подкрепа на Програмния съвет, главния координатор и екипа на Програмата, както и на усилията и мотивацията на бенефициентите от неправителствения сектор.

34 проекта бяха изпълнени успешно в трите приоритетни области в партньорство с районите на Столична община – „Искър“, „Подуяне“, „Надежда“, „Сердика“, „Възраждане“, „Средец“, „Триадица“, „Студентски“, „Оборище“. Активни партньори бяха и Общински гаранционен фонд за малки и средни предприятия към СО, Столичен инспекторат, ОКИ ДК Средец, Национална художествена академия, Столична библиотека, Френски институт в България, Чешки център, Полски институт в София, Гьоте институт.

Г-жа Йорданова използва и трибуната на Столичния общински съвет да покани да кандидатстват гражданските организации по Програма „Европа“ за 2021 г., по която в момента тече набиране на проектни предложения (до 17 ч. на 05.05.2021 г.).

С отчета можете да се запознаете ТУК.

Страница 1 от 109

Go to top