Резултати от проверката за административно съответствие и допустимост, приети с Решение на Експертната комисия за оценка и класиране на проектните предложения по Програма Европа 2018:

Списък с проекти отговарящи на изискванията за допустимост 

Go to top