УПРАВЛЕНИЕ на ПРОГРАМА ЕВРОПА

ПРОГРАМЕН СЪВЕТ

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ

 
ЕКАТЕРина Йорданова

Председател на Постоянната комисия по европейски програми, проекти и международно сътрудничество, Столичен общински съвет

 
 
Малина одоен

Председател на Постоянната комисия по образование, култура, наука и културно многообразие, Столичен общински съвет

 
 
Татяна Георгиева

Председател на Постоянната комисия за децата, младежта, спорта, Столичен общински съвет

 
Дончо Барбалов

Заместник-кмет на Столична община, направление „Финанси и здравеопазване“

 
БОРИС ПЕТРОВ

Заместник-председател на Постоянната комисия по европейски програми, проекти и международно сътрудничество, Столичен общински съвет

 
НИКОЛАЙ НИКОЛОВ

Заместник-председател на Постоянната комисия по европейски програми, проекти и международно сътрудничество, Столичен общински съвет

ПРОШКО ПРОШКов

Член на Постоянната комисия по европейски програми, проекти и международно сътрудничество, Столичен общински съвет

ДИЯН СТАМАТОВ

Член на Постоянната комисия по европейски програми, проекти и международно сътрудничество, Столичен общински съвет

владимир митов

Член на Постоянната комисия по европейски програми, проекти и международно сътрудничество, Столичен общински съвет

Марта георгиева

Член на Постоянната комисия по европейски програми, проекти и международно сътрудничество, Столичен общински съвет

иво божков

Член на Постоянната комисия по европейски програми, проекти и международно сътрудничество, Столичен общински съвет

владимир данев

Член на Постоянната комисия по европейски програми, проекти и международно сътрудничество, Столичен общински съвет

 
СвеТЛАНА ЛОМЕВА

Изпълнителен директор на фондация „Асоциация за развитие на София“

 

ПРОГРАМЕН СЪВЕТ МАНДАТ 2015-2019

ГЛАВЕН КООРДИНАТОР

ДОЦ. Д-р Тодор Чобанов

Заместник-кмет на Столична община, направление „Култура, образование, спорт и превенция на младежки дейности”

КООРДИНАТОР

ДЕНИЦа БОева

 

 


 

Go to top