УПРАВЛЕНИЕ на ПРОГРАМА ЕВРОПА

ПРОГРАМЕН СЪВЕТ

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ

Ирина Йорданова

Председател на Постоянна комисия по европейските програми, проекти и международно сътрудничество, Столичен общински съвет

 
 
Малина Едрева

Председател на Постоянната Комисия по образование, култура, наука и културно многообразие, Столичен общински съвет

 
 
Татяна Георгиева

Председател на Постоянната Комисия за децата, младежта, спорта и туризма, Столичен общински съвет

 
Дончо Барбалов

Зам.-кмет на Столична община, Направление „Финанси и стопанска дейност“

 
Светлана Ломева

Изпълнителен директор, Фондация „Асоциация за развитие на София“

 
Станчо Станков

Зам.-Председател на Постоянна комисия по европейските програми, проекти и международно сътрудничество, Столичен общински съвет

Иво Божков

Член на Постоянна комисия по европейските програми, проекти и международно сътрудничество, Столичен общински съвет

Искра Ангелова

Член на Постоянна комисия по европейските програми, проекти и международно сътрудничество, Столичен общински съвет

Марта Георгиева

Член на Постоянна комисия по европейските програми, проекти и международно сътрудничество, Столичен общински съвет

Михаела Иванова

Член на Постоянна комисия по европейските програми, проекти и международно сътрудничество, Столичен общински съвет

Нина Чанева

Член на Постоянна комисия по европейските програми, проекти и международно сътрудничество, Столичен общински съвет

Николай Николов

Член на Постоянна комисия по европейските програми, проекти и международно сътрудничество, Столичен общински съвет

 
Светослав Витков

Член на Постоянна комисия по европейските програми, проекти и международно сътрудничество, Столичен общински съвет

ГЛАВЕН КООРДИНАТОР

Д-р Тодор Чобанов

Зам.-кмет на Столична община, направление „Култура, образование, спорт и превенция на зависимости”

КООРДИНАТОР

ДЕНИЦа БОева

 

 


 

Go to top