ПРОГРАМА ЕВРОПА НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА - ПЛАТФОРМА НА ГРАЖДАНСКИ ИНИЦИАТИВИ И ЕВРОПЕЙСКИ ДОБРИ ПРАКТИКИ

Програма Европа е:

 • иновативна програма на Столична община
 • инициатива на СОС за европейска значимост на София
 • платформа на взаимодействие между гражданите и местната власт
 • добра европейска практика, оценена от Съвета на Европа

Програма Европа в цифри за 12 години:

   • 999 подадени проектни предложения
   • 351 реализирани проекта
   • 528 подкрепени неправителствени организации
   • 4 217 645 лв. финансиране за гражданския сектор
Go to top